Prodaja Imovine u Likvidaciju - 59

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji


 

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.59 IMOVINE PREDUZECA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

 

 

Opsta Pravila Tendera - 2022

Preuzmite OBRAZAC - Kako pripremiti ponude za podnosenje?

 

 

Dan za predaju i otvaranje ponuda: 
05 oktobar 2022
od 10:00 do 12:00 casova

u “Sali Konferencija, Grand Hotel”, Priština


Jedinica br.01-IMB Lokal 10 u Prvom Tunelu – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od   56.4m² na osnovu merenja na terenu, dok prema Listi Imovine površina je 55m². Lokal se nalazi u Prvi Tunel. Lokal je trenutno zatvoren. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.02-Lux Lokal Jagoda u Severnoj Mitrovici - U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 64.02m², bez proširenog dela, dok sa proširenim delom ima površinu od 67.93m², gde površina je odredjena prema merenjima sa terena, dok prema spisku imovina ima površinu od 68m². Lokal se nalazi u ulici „Kralj Petar I“ u Severnoj Mitrovici. Imovina je izdata pod zakupom. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92 UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.03-Lux Lokal Zelen u Severnoj Mitrovici – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 61.6m², gde površina je odredjena prema merenja sa terena, dok prema spisku imovina ima površinu od 60m². Lokal se nalazi u ulici „Oslobodjenja“ u Severnoj Mitrovici. Imovina je izdata pod zakupom. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92 UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.04-Lux Lokal Usluga u Severnoj Mitrovici – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 63.58m², gde površina je odredjena prema merenja sa terena, dok prema spisku imovina ima površinu od 64m². Lokal se nalazi u ulici „Kralj Petar I“ u Severnoj Mitrovici. Imovina je izdata pod zakupom. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92 UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.05-Lux Lokal Banana u Severnoj Mitrovici – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 146.7m², gde površina je odredjena prema merenja sa terena, koja ukljucuje lokal i podrum, dok prema spisku imovina ima površinu od 120m². Lokal se nalazi u ulici „Lola Ribar“ u Severnoj Mitrovici. Imovina je izdata pod zakupom. (Depozit ponude:  € 12,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92 UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.06-Lux Lokal Spektar u Severnoj Mitrovici– U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 62.4m², gde površina je odredjena prema merenja sa terena, dok prema spisku imovina ima površinu od 54m². Lokal se nalazi u ulici „Oslobodjenja“ u Severnoj Mitrovici. Imovina je izdata pod zakupom. (Depozit ponude:  € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92 UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.07-Parcela br.864-2 KZ Petrušan – zemljište površine od 21392m² (2ha 13ari 92m²), kulture šuma 5 klase, KZ Pjeteršan, opština Djakovica. (Depozit Ponude : € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PIK Ereniku – Primarna Proizvodnja, Djakovica (Fi.460/89)

Jedinica br.08-Parcela br. 941-2 u KZ Dujak- zemljište površine od 1181m² (11ari 81m²), kulture njiva 1 klase, KZ Dujaka , opština Djakovica. Parcela nema pristup na put. (Depozit Ponude : € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PIK Ereniku – Primarna Proizvodnja, Djakovica (Fi.460/89)

Jedinica br.09-Parcela br.448-0 u KZ Dujak - zemljište površine od 1772m² (17ari 72m²), kulture pašnjak 2 klase, KZ Dujaka, opština Djakovica. Parcela ima pristup na rajonalni put Ðakovica-Pec. (Depozit Ponude : € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PIK Ereniku – Primarna Proizvodnja, Djakovica (Fi.460/89)

Jedinica br.10-Parcele br.1-1 i 1-29 u KZ Dranašić - zemljište površine od 88839m² (8ha 88ari 39m²)  sa kulturom šuma 4-ta klasa I poljoprivredna 6-ta klasa u KZ Dranašic,Opština Klina. (Depozit ponude: € 10,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  PPP ”Malisšgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.11-Parcela br.56-11 KZ Dranašić – zemljište površine 27264m² (2ha 72ari 64m²), kulture šuma, u KZ Dranašic, Opština Klina. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.12-Parcele br.7-1, 7-34, 7-52 KZ Koš - zemljište površine 83000m² (8ha 30ari 00m²), kulture šuma, u KZ Koš, Opština Istok. (Depozit ponude: € 10,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.13-Parcele br.331-2, 331-26 KZ Štupel - zemljište površine 19002m² (1ha 90ari 02m²), kulture šuma, u KZ Stupelj, Opština Klina. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.14-Parcela br 543-1 KZ Štupel - zemljište površine 32979m² ( 3ha 29ari 79m², kulture šuma, u KZ Stupelj, Opština Klina. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.15-Parcela br.22-0 KZ Sićevo - zemljište površine 23283m² ( 2ha 32ari 83m²), kulture šuma, u KZ Sicevo, Opština Klina. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)                                                             

Jedinica br.16-SIZ Protivgradne Zaštite Lokal u Dardanij – Ova prodaja nudi poslovni proctor ukupno površine 116.7m². Imovina se nalazi u stambene zgrade, u Bulevar Bil Klinton, SU5/7, lokal br.1 i 2, naselje Dardanija, Priština. Nema zemljište koja se prenosi na novog kupca. (Depozit ponude: € 15,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Samoupravna Interena Zajednica Protivgradne Zastite, Pristina  Fi.428/78.

Jedinica br.17-ZZ Flora Zemljište u Gornju Pakaštici I –  Ova prodaja nudi šumsko zemljište sa ukupnom površinom od 4350m² (43ari 50m²).  Zemljište obuhvata katastarske parcele br.  1052-0, sa kulturom šuma 4 klase, KZ Gornja Pakaštica, Opština Podujeva. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Kooperativa Bujqësore "Kërpimeh" në Kërpimeh Fi. 29/91

Jedinica br.19-Imovina Kamenoloma u Gadimlje –  Ova prodaja nudi imovine: kancelariske prostorije na prizemlju zgrade sa površinom od oko 98.12m², površine hangara oko 162.80m² i prostor gde se nalazi bunar sa površinom oko 9m². Imovine se nalaze u Donje Gadimlje, Opština Lipljan. Nema zemljište koja se prenosi kod novog kupca. (Depozit ponude: € 15,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Miniera e Linjitit – Seperacioni i Gurëve  (Fi-751/89)

Jedinica br.20-DP NBI Rahoveci- Imovina u Ratkovac 3,Orahovac - nudi na prodaju imovinu u KZ  Ratkovac, Opština Orahovac, sa ukupnom površinom od 5305m² (53ari 05m²) sa kulturom “šuma 2 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.21-DP NBI Rahoveci-Imovina u Ratkovcu 5 - nudi na prodaju imovinu u KZ  Ratkovac , Opština Orahovac, sa ukupnom površinom od 21144m² (2ha 11ari 44m²) sa kulturom “šuma 2 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.22-DP Župa Rečane-Imovina u Donje Lubinje 1 - nudi na prodaju imovinu u KZ Donje Lubinje, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 24759m² (2ha 47ari 59m²) sa kulturom “šuma 5 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.23-DP Župa Rečane-Imovina u Donje Lubinje 2 - nudi na prodaju imovinu u KZ Donje Lubinje, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 15714m² (1ha 57ari 14m²) sa kulturom “šuma 5 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.24-DP Župa Rečane-Imovina u Donje Lubinje 3 - nudi na prodaju imovinu u KZ Donje Lubinje, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 10255m² (1ha 02ari 55m²) sa kulturom “šuma 5, 6 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.25-DP Župa Rečane-Imovina u Drajčić 1 - nudi na prodaju imovinu u KZ   Drajcici, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 54469m² (5ha 44ari 69m²) sa kulturom “šuma 5 klase”. (Depozit ponude: € 6,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.26-DP Župa Rečane-Imovina u Drajčić 2 - nudi na prodaju imovinu u KZ   Drajcici, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 7874m² (78ari 74m²) sa kulturom “šuma 5 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.27-DP Župa Rečane-Imovina u Drajčić 3 - nudi na prodaju imovinu u KZ   Drajcici, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 41830m² (4ha 18ari 30m²) sa kulturom “šuma 5, 6 klase”. (Depozit ponude: € 6,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.28-DP Župa Rečane-Imovina u Drajčić 4 - nudi na prodaju imovinu u KZ   Drajcici, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 7250m² (72ari 50m²) sa kulturom “šuma 6 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.29-DP Župa Rečane-Imovina u Planjane 1 - nudi na prodaju imovinu u KZ  Planjane, Opština Prizren, sa ukupnom površinom od 1102m² (11ari 02m²) sa kulturom “šuma 6 klase”. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.30-DP Šarprodhimi-Prodavnica u selu Kuk u Dragašu – obuhvata poslovni prostor u prizemlje zgrade P+1 ukupne površine od 134m² koja se nalazi u selu Kuk, izgradjena od strane DP-a u parceli 422-0 - KZ Kuk, Opština Dragaš. Zemljište gde je prodavnica i drugi etaž P+1 zgrade NISU deo ove prodaje/tendera.  Trenutno lokal je pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.31-DP Šarprodhimi-Poslovni Lokal Br.1 kod Pijace u Dragašu – obuhvata poslovni prostor  ukupne površine od 101m²  koji je u etažitetu prizemje (P+0), koji se nalazi kod Pijace Dragaš, izgradjena od strane DP-a u parceli 779-0 - KZ Dragaš,  Opština Dragaš. Zemljište gde je poslovni prostor NIJE deo ove prodaje/tendera. Trenutno lokal je pod zakup. (Depozit ponude: € 10,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.32-DP Šarprodhimi-Poslovni Lokal Br.2 kod Pijace u Dragašu – obuhvata poslovni prostor ukupne površine od 27 m²  koji je u etažitetu prizemje (P+0), koji se nalazi kod Pijace Dragaš, izgradjena od strane DP-a u parceli 779-0 - KZ Dragaš,  Opština Dragaš. Zemljište gde je poslovni prostor NIJE deo ove prodaje/tendera. Trenutno lokal je pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)


Tacne površine zemljišta za sve Jedinice možete dobiti u Konacnom Informativnom Memorandumu.

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netacnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju nece ni na koji nacin biti odgovoran niti ce prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tacnosti, potpunosti ili pouzdanosti, bez obzira na njihovu prirodu.
<