O Vezi KAP-a

Kosovska Agencija za Privatizaciju ustanovljena је kао jedno nezavisno javno telo koje je dužno da obavlja svoje funkcije i odgovornosti potpuno samostalno, na osnovu zakona Skupštine Kosova Br. 04/L-034 za izmenu i dopunu zakona Br. 05-/L-080 dopunjen i izmenjen zakonom Br. 04/L-115 o okončanju međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova i izmenjen i dopunjen zakonom Br. 06/L-023.