Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 23.5.2022

Bordi i AKP-së miratoi listën me shfrytëzues të tokave të ndërmarrjes së re “Agrokosova”. Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje ku diskutoi në lidhje me funksionimin e ndërmarrjes së re “Agrokosova”, e cila është nën administrimin e drejtpërdrejt të AKP-së.

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAPa 28.4.2022

Upravni odbor je odobrio listu za likvidacionu prodaju imovine LPI 56 putem javnog tendera Priština – Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju održao je redovni sastanak I obavestio je u vezi sa najnovijim dešavanjima I aktivnostima preduzetim u aprilu.

Diskusija za okruglim stolom o konačnoj strategiji KAPa

Kosovska aagencija za privatizaciju I Parlamentarni odbor za privredu, industriju, preduzetništvo I trgovinu održali su diskusiju za okruglim stolom o konačnoj strategiji KAPa za period od 2022 do 2024 godine. Predsednik upravnog odbora gdin Nazmi Mikullovci je održao uvodni govor I poželeo je dobrodošlicu svima. Ministar privrede gdin Artane Rizvanolli izložio je poziciju Vlade u vezi sa konačnom strategijom KAPa I gdin Ferat Shala – Predsednik Parlamentarnog odbora za privredu, industriju, preduzetništvo I trgovinu se obratio prisutnima.

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

€757,479,694

Iznos Prodaje

€155,856,378

Raspodela 20%

Obaveštenje za bivše radnike Društvenih Preduzeća

Kosovska Agencija za Privatizaciju obaveštava sve bivše radnike sledećih Društvenih preduzeća:  “Fapol” u Podujevu, “Apiko” u Dečanu, “Šumsko gazdinstvo” u Prishtini, KB “Pirana” u Prizrenu, i  “Veterinarska Stanica ” u Orahovcu, da će objavljivanje Konačnih spiskova za dobitak od 20%, biti izvršeno dana 17, 18, 19, 20, 21 Mart 2022. godine.

Spiskove možete naći na vebstranici Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org 

 

€398,233,741

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€179,093,987

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Vinarija Stone Castle

Vinarija i vinogradi "Stone Castle" u Orahovac je najveća Vinarija na Kosovo i jedna najvećih u regionu.

Motel i Market Nora

Od 1996 godine do privatizacije preduzeće nije funksionisalo i nijedan radnik nije radio.

Gledaj sve