Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAPa 27.09.2021

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju održao je svoj redovni sastanak, gde su obavešteni od strane uprave o situaciji privatizacije i likvidacije.  

POZIV za prijavu radnika DP “Auto Priŝtina”, PRN126

Na osnovu odredbe člana 10, tačka 10.2, UNMIK Pravilnika, br. 2003/13, sa izmenama i dopunama UNMIK Pravilnika, br. 2004/45, i  Rešenje Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova, br. AC-I-16-0268-A0001, od 24.08.2017, i Upustvo Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova, br.C-IV-20-0059,od 15.10.2020, Unija Nezavisnih Sindikata Kosova (UNSK), dana 06.09.2021:

Obavestenje o imovinu preduzeća “JUGOSHPED” Beograd.

Na osnovu člana 5 Zakona o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju br. 04 / L-034 (Zakon o KAP-u), i Poglavlja 3 Operativne politike KAP-a, Kosovska Agencija za Privatizaciju ("KAP") kao poverilački upravitelj, utvrđuje status svojih preduzeća i imovine na teritoriji Kosova, na osnovu raspoložive dokumentacije i dokaza. U tom smislu, Septembar 6,7,8,9,10, 2021 godine, objavljuje sledeće:

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

€757,479,694

Iznos Prodaje

€152,817,393

Raspodela 20%

OBAVEŠTENJE ORGANA ZA LIKVIDACIJU ZA PODNOSIOCE ZAHTEVA

Kako bi podnosioci zahteva iz dole navedenog spiska dobili odgovarajuće dopise (Rešenja, zahtev za dodatne informacije), treba da se jave kod Organa za likvidaciju na navedenoj adresi RK KAP-a u Prištini, pre ili do 16:00 časova, to jeste 15 dana nakon datuma objavljivanja ovog obaveštenja.

Spiskak možete pronaći na veb stranici Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org

€398,195,186

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€186,163,168

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Hotel Theranda

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje.

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industrij...

Nova Fabrika Raduša

Fabrika u Raduši u Istogu je privatizovano u 2010 godini i od jedne nefunksionalne fabrike za preradu drva je postalo fabrika za preradu mleka sa kapacitetom od 36 hilja...

Gledaj sve