Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

OBAVEŠTENJE za bivše radnike Društvenih Preduzeća

Kosovska Agencija za Privatizaciju obaveštava sve bivše radnike sledećih Društvenih preduzeća:

Prodaja Imovine u Likvidaciju - 59

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji

OBAVEŠTENJE

Kosovska Agencija za Privatizaciju (“Agencija”), obaveštava za interesovane stranke sa odlukama Upravnog Odbora da je imovina RO Industrija Cipela i Gumenih Proizvoda “Gazela” Skoplje, imovina u Pristini; DP “Sirovinabanat” Zrenjanin, KZ Obilic; Industria Keramike Skoplje “KIS” Skoplje, imovina u Kacaniku; RO “Automakedonija” Skoplje, imovina u Pristini, su u društvenoj svojini i spadaju pod upravnom nadležnoscu Agencije. Obaveštenje ce biti objavljeno 15, 16, 17, 18 i 19.08.2022 .

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

€757,479,694

IZNOS PRODAJE

€155,856,378

RASPODELA 20%

KPA OBJAVILA NOVU PRODAJU IMOVINE LIKVIDACIJOM br. 59

Zatvorene ponude za jedinice/imovine koje se prodaju putem likvidacione prodaje imovine broj 59, moraju se dostaviti u „Konferencijsku salu – Grand Hotel“, u Prištini 5. oktobra 2022. godine od 10:00 do 12:00 časova, uz depozit za ponudu i naknadu za podnošenje ponude, kao što je predviđeno za svaku stavku.

Otvaranje ponuda obaviće se istog dana sa početkom u 12:30 časova.

€179,093,987

Raspoloživa sredstva

€398,233,741

Sredstva preneta na Budžet Kosova

Uspešna priča

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industrij...

Nova Fabrika Raduša

Fabrika u Raduši u Istogu je privatizovano u 2010 godini i od jedne nefunksionalne fabrike za preradu drva je postalo fabrika za preradu mleka sa kapacitetom od 36 hilja...

Gledaj sve