Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

OBAVEŠTENJE

Kosovska Agencija za Privatizaciju, obaveštava zainteresovane stranke sa Odlukama Upravnog Odbora 23.05.2024, da je imovina preduzeca: RO UNIPROM OOUR Joshanica, i RO ẐITOMLIN Prehrambeni Kombinat OOUR  Trgovina Svetozarevo, koja se nalazi na teritoriji Kosova, u društvenoj svojini i spadaju pod upravnom nadležnoscu Agencije.  

POZIV ZA PONUDU

Društveno Preduzeće ’’Ramiz Sadiku’’ u Likvidaciju - Peć, koja je pod upravom za likvidaciju u okviru Agencije KAP

Gledaj sve

2323

Prodata Imovine

122

Grupe prodaje

€790,875,220

IZNOS PRODAJE

€165,192,071

RASPODELA 20%

KAP OBJAVILA NOVU PRODAJU IMOVINE LIKVIDACIJOM br. 66

Zatvorene ponude za jedinice/imovine koje se prodaju putem likvidacione prodaje imovine broj 64, moraju se dostaviti u „Konferencijsku salu – Grand Hotel“, u Prištini 26A Jun 2024 godine od 10:00 do 12:00 časova, uz depozit za ponudu i naknadu za podnošenje ponude, kao što je predviđeno za svaku stavku.

Otvaranje ponuda obaviće se istog dana sa početkom u 12:30 časova.

€166,847,579

Raspoloživa sredstva

€398,233,741

Sredstva preneta na Budžet Kosova

Uspešna priča

Mlin Kosovo Polje

Mlin Kosovo Polje je privatizovan u 2007 godini sa cenom od 2,5 miliona evra.

Motel i Market Nora

Od 1996 godine do privatizacije preduzeće nije funksionisalo i nijedan radnik nije radio.

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industriji farmerki na regionu.

Gledaj sve