Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

KAP raspisuje oglas za davanje u zakup 2 imovine DP Inex Šar Planina u Brezovici

Kosovska agencija za privatizaciju raspisala je javni oglas za davanje u zakup 2 atraktivne imovine DP Inex Šar Planina u Brezovici. Imovine koje se daju u zakup su:

OBAVEŠTENJE ZA SVE POVERIOCE I VLASNIKE DRUŠTVENIH PREDUZEĆA UVEDENIH U POSTUPAK LIKVIDACIJE OD STRANE KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Odbor direktora Kosovske agencije za privatizaciju uveo je u postupak likvidacije dole navedena preduzeća:

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAP-a 15.11.2023

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju održao je vanredni sastanak, na kome se razgovaralo o brojnim pitanjima sa dnevnog reda i doneto je više odluka u vezi sa administracijom, privatizacijom i likvidacijom društvenih preduzeća.

Gledaj sve

2323

Prodata Imovine

120

Grupe prodaje

€785,621,938

IZNOS PRODAJE

€160,227,434

RASPODELA 20%

KAP OBJAVILA NOVU PRODAJU IMOVINE LIKVIDACIJOM br. 64

Zatvorene ponude za jedinice/imovine koje se prodaju putem likvidacione prodaje imovine broj 64, moraju se dostaviti u „Konferencijsku salu – Grand Hotel“, u Prištini 29 Novembra 2023 godine od 10:00 do 12:00 časova, uz depozit za ponudu i naknadu za podnošenje ponude, kao što je predviđeno za svaku stavku.

Otvaranje ponuda obaviće se istog dana sa početkom u 12:30 časova.

€165,854,074

Raspoloživa sredstva

€398,233,741

Sredstva preneta na Budžet Kosova

Uspešna priča

Trofta

Sa mnogim investicijama posle privatizacije u poboljšanju i kreiranju uslova neophodnih za rad, hotelska kompanija Trofta je uspela da postane jedno od najuspešnijih kompanija na Kosovu.

Pećka pivara

Pivara Peć je počelo proizvodnju 1971 godine i do 2006 godine je bilo društvena svojina. Od privatizacije pa do aprila 2010 investirano je 25,5 miliona evra na novim proizvodnim linijama, tehnologji, energetiki, infrastrukturi, marketingu kao i ostalim sektorima.

Prehrambena industrija “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Osim linije za proizvodnju i preradu voća i povrća unutar kompanije takođe fuksioniše i jedinica mlečnih proizvoda kao i nova linija za proizvodnju higijenskih i sanitarnih proizvoda.

Gledaj sve