Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

FTESË PËR OFERTË - RISHPALLJE PËR SHITJEN E MATERIALEVE NGA DUNITI 

Ndërmarrja e Re “Mim Golesh” Magure – Lipjan , e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË:

Njoftim

Njoftim për Anulimin e Tenderit - Matjet per parcelat kadastrale qe administrohen nga AKP dhe Zhvillimi i sistemit kadastral per AKP.

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAPa 22.12.2020

Upravni odbor odlučio je da stavi DPe Inex Sharr Planina Brezovica pod direktnom upravom KAPa. Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju je održao redovni sastanak na kojem je obavešten o poslednjem razvoju aktivnosti koje je preduzimala Uprava KAPa. Upravni odbor je diskutovao o brojnim zahtevima za zakup I odobrio ih.

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

€757,479,694

Iznos Prodaje

€149,233,305

Raspodela 20%

SAOPŠTENJE

Nakon situacije sa pandemijom Covid 19 i obustave štampanja novina, u skladu sa uputstvom Posebne Komore Vrhovnog Suda Kosova broj c-iv-20-0059 dana 15 oktobar 2020,  KAP, objavljuje ovo saopštenje……

€398,195,186

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€193,821,122

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Trofta

Sa mnogim investicijama posle privatizacije u poboljšanju i kreiranju uslova neophodnih za rad, hotelska kompanija Trofta je uspela da postane jedno od najuspešnijih kom...

Hotel Theranda

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje.

Klokot

Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu.

Gledaj sve