Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

AKP shpall qiradhënie të 224 objekteve dhe tokave atraktive në të gjitha rajonet e Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka hapur shpalljen publike për qiradhënien e 224 aseteve atraktive që gjenden në pesë rajonet e Kosovës. Ky është një rast i volitshëm për ndërmarrësit e rijnë që të funksionalizojnë kompanitë e tyre në asetet që janë shpallur me qira nga AKP, pasi që ofrohen për shfrytëzim asete mjaft atraktive në të gjitha rajonet e Kosovës.

FTESË PËR OFERTË - bartja e aseteve nga objekti/fabrika e kordit në objektin/depo e prodhimeve të gatshme

NSH “Metaliku” Gjakove, e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së.....

SHPALLJE PUBLIKE - AKP shpall tenderin për blerjen e autobus - minibus për nevoja të NSH Inex Sharr Planina, Brezovicë

AKP e cila ka në Administrim të Drejtpërdrejtë Ndërmarrjen  Shoqërore “Inex Sharr Planina ” Brezovicë....

Shiko te gjitha

2323

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 785,842,794

SHUMA E SHITJEVE

€163,247,823

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 64

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.64 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 29 nëntor 2023, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€163,524,756

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me grurë.

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Shiko te gjitha