Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 30.11.2022

Bordi i AKP-së aprovoi Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKP.

Njoftim për publikimin e Listave Përfundimtare të NSH Rilindja - Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta dhe NSH ETMM

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim: “Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta” në Prishtinë dhe “Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore” në Prishtinë se publikimi i  Listave Përfundimtare për përfitimin e 20% do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28 dhe 29 nëntor 2022.

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË PRONAVE TË NDËRMARRJEVE SHOQËRORE

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.61. Me këtë valë të shitjeve janë tenderuar 31 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Shiko te gjitha

2289

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 762,536,711

SHUMA E SHITJEVE

€158,559,760

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 61

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 dhjetor 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€170,587,575

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me gr...

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Shiko te gjitha