Prodaja Imovine u Likvidaciju - 55

OBAVEŠTAVAJU SE ZAINTERESOVANE STRANE DA SE NOVA PRAVILA TENDERA PRIMENJUJU OD PRODAJE IMOVINE 55!

 

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.55 IMOVINE PREDUZECA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

 

Opsta Pravila Tendera - 2022

Preuzmite OBRAZAC - Kako pripremiti ponude za podnosenje?

 

Dan za predaju i otvaranje ponuda: 
15 Juna 2022
u “Sali Konferencija, Grand Hotel”, Priština, 
od 10:00 do 12:00 casova

 

Opomena: Sledeče jedinice se povlačuje od Prodaje Imovine 55:

Jedinica br.04-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot B)

Jedinica br.05-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot C)

Jedinica br.06-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot D)

Jedinica br.07-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot E)

Jedinica br.08-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot F)

Jedinica br.09-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot G)

Jedinica br.13-Univerzal Lokal 13 i parcela u Leposavic

Jedinica br.15-Univerzal Lokal i gradjevinsko zemljiste u Dren

Jedinica br.17-DP Trepca Hoteleria privremeni lokal u Devernoj Mitrovici

Jedinica br.19-Veterinarska Stanica u Sočanici

Jedinica br.30- Rilindja Zemlja u Prištini

Jedinica br.32-Centrotekstil Lokal u Pristini

Jedinica br.33-Monting Energetika Lokal u Pristini

Jedinica br.34-Marketing Export Lokal u Lipljane

Jedinica br.37- Bankkos Podujevo

Jedinica br.40-Grmija Prodavnica br.137 Severna Mitrovica

Jedinica br.50-DP Sharrprodhimi - Prodavnica u selo Bresane, Dragaš


Jedinica br.01-Agrokultura Zemljište u Šurlane - nudi za prodaju parcelno zemljište sa ukupnom površinom od 437m² (4ari 37m²), u KZ Šurlane u opštini Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  D.P KBI “MLADOST” Gnjilane (Fi - 670/89); OP “Mladost” Gnjilane (Fi -106 /78) JUKO-MLADOST SHA PP Gnjilane (Fi - 1865/96)

 

Jedinica br.02-Kualitet Lokal u Gnjilanu  - nudi za prodaju lokal koji prema internim merenjima KAP-a (sa laser/metrom) je u površini od 86.12m² dok je prema Listi osnovnih sredstava u površini od 77.52m². Lokal se nalazi u okviru kolektivne stambene zgrade (P+4) u Ul. Bujanina, u opštini Gnjilana. Lokal je pogodan za razvoj raznih komercijalnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP “Kualiteti” Gnjilane (Fi. 888/89) & DD Kualiteti

Jedinica br.03-Sharr Lokali 5 u Kačanik - nudi za prodaju lokal koji prema merenjima na terenu u unutrašnjosti lokala je 105.36m² i prema osnovu ovjerene izjave bivšeg Menadžmenta sa ukupnom površinom od oko 105m² dok je prema listi imovine sa površinom od 100m². Lokal se nalazi u prizemlju stambene zgrade u ulici Agim Bajrami, u Kacaniku, koji je pogodan za trgovinske delatnosti. 
 (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  DTP Šar Kacanik Fi-801/89.

Jedinica br.10-KB Novobrdo Zemljište i Objekat – nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 11,645m² (1ha 16ari 45m²), dvorište od 11,436m², i objekat (P+1) u površini od 209m², u katastarskoj zoni Jasenovik, opštine Novobrdo. Imovina se nalazi blizu sela Jasenovik, opština Novobrdo. 
(Depozit ponude: € 17,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  KB “Novobërdë” Novobërdë Fi-1584/90

Jedinica br.11-IMB Lokal br.28 u Severnoj Mitrovici– Ovom prodajom se nudi lokal površine od 25.50m² na osnovu merenju na terenu dok prema Listi Imovine lokal je površine od 65m². Lokal se nalazi u ulici „Filip Višnjic” u Severnoj Mitrovici. Lokal je trenutno zatvoren. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.12-Treska Lokal u Pec – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 204m² prema dokumentu o posedovanju, dok prema terenskim merenjima ima površinu od 223.70m². Prodavnica se nalazi u ulici "Bill Clinton" u Pec´i. Imovina je pod zakupom. (Depozit ponude:  € 17,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Imovina na Kosovu, Preduzece “Treska” Skopje; Drvna Industrija “Treska” Skopje (1974); Treska Trgomebel D.O.O. Skopje ( 1992); Treska Trgomebel D.O.O. Beograd ( 1994); Treska Mebel  A.D. Skopje (1996); Treska Trgomebel  A.D. Skopje (1996); Treska Tromebel A.D. Vo stecaj Skopje (2001)

Jedinica br.14-Borovo Lokal u Mitrovici – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 122.58m² prema kupoprodanjom ugovoru, dok  prema merenjem sa terena ima površinu od 134.90m². Lokal se nalazi u glavnom Trgu „Isa Boletini“  u Mitrovici. Imovina je pod zakupom. (Depozit ponude: € 10,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Imovina na Kosovu Preduzece Borovo iz Vukovara; Radna Jedinica/ Imovina u Mitrovici Preduzece Borovo iz Vukovara; Jugoslovenski Kombinat Gume i Obuce “Borovo”

Jedinica br.16-Agrokultura Stovarište u Bare - U ovoj prodaji se nudi skladiste površine od 175m² prema posedovnim dokumentima-racun za porez na imovinu, dok prema merenju na terenu objekat ima površinu od 167m². Skladište se nalazi u selu Bare, blizu Osnovne Škole, Opština Južna  Mitrovica. Imovina trenutno se ne koristi. (Depozit ponude:  € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, br. reg. Biz.: 80091117

Jedinica br.18-IMB Lokal 8 – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 36.60m² na osnovu kupo-prodajnog ugovora, dok prema merenju na terenu lokal ima površinu od 35.50m². Lokal se nalazi u ulici „Kralja Petra I” (zgrada “Vampirusa”), u blizini bivšeg “Jugopetrola” i muslimanskog groblja u Severnoj Mitrovici. Lokal je trenutno zatvoren. (Depozit ponude:  € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.20-ZZ Bec – Administrativni Objeka- Zemljište sa površinom 1ha 76ari 92m² (17692m²) kao i zgrade od 1812m² koje se nalaze u ZK Bec, opština Djakovica. Objekti su amortizovani I demolirani. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 17,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)        

Jedinica br.21-ZZ BEC– Klanicat- Ovaj aset obuhvata zemljište u površini 7ha 60ari i 35m² (76035m²) gde se nalaze nekoliko zgrade koje su demolirani. Deo ovog zemljišta je u vlasnistvu DP Ereniku PP. Deo ove prodaje je I jedna zgrada površine od 728m² ali parcela u kojoj se nalazi ova zgrada NIJE na prodaju. Imovina se nalazi u KZ Bec, opština Djakovica I ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 17,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)        

Jedinica br.22-ZZ Bec – Skladište u Kramovik - Ova jedinica obuhvata skladište sa povrsinom od 207m² i parcele br. 202-1 i 202-2 u KZ Kramovik sa površinom od 4392m² (43ari 92m²), Opština Orahovac. Skladište je staro i u lošem stanju. (Depozit ponude: €7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi. 3167/90)                                                             

Jedinica br.23-Parcele br. 5-0 i 139-0 KZ Rracaj – Zemljište sa površinom od 12912m² (1ha 29ari 12m²), kultura šuma, na KZ Rracaj, opština Ðakovica. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: PIK Ereniku – Primarna Proizvodnja, Gjakovë (Fi.460/89)

Jedinica br.24-TP Agimi - Prodavnica br. 2 kod Osnovnog Suda - Prodavnica (B+P) površine od 109m² koja se nalazi na prizemlju stambene  zgrade u ulici Bardhyl Çaushi kod Osnovnog Suda u opstina Ðakovica. Prodavnica je pod zakupom. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: TP Agimi, Djakovica (Fi.580/89)

Jedinica br.25-TP Korenik - Samoposluga br. 1, Istok – prodavnica etaž sa površinom od 207m² prema merenjima (196m² prema spisku imovine) koja se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Ul. Skenderbeg, opština Istok. (Depozit ponude: € 10,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: TP “Korenik”, Istog/k Fi.501/89

Jedinica br.26-TP Agrodukagjini - Skladiste kod Zelene Pijace 2- Skladište etaž sa površinom od 130m² prema terenskom merenju (210m² na osnovu liste imovine Preduzeca) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha – Abeja, kod zelene pijace, opština Pejë/c. Zemljiste NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je putem parcele 5755-14 u vlasnistvu „DS Vode“. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi and Fi brojevi: TSP “Agrometohija”, Pec (Fi.407/89)

Jedinica br.27-TP Agrodukagjini - Skladiste kod Zelene Pijace 3Skladište etaž sa površinom od 99m² prema terenskom merenju (120m² na osnovu liste imovine Preduzeca) u ul. Bekim Berisha – Abeja, kod zelene pijace, opština Pec. Zemljište NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je preko parcele br. 5755-14 u vlasnistvu „DS Vode“. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi and Fi brojevi: TSP “Agrometohija”, Pec (Fi.407/89) 

Jedinica br.28-TP Agrodukagjini - Privremeno skladiste kod zelene Pijace- skladišten od privremenog materiala (metal), delimicno otvoreno, površine 264m² prema merenjima (120m² na osnovu liste imovine Preduzeca) u Ul. Bekim Berisha – Abeja, kod zelene pijace, opština Pec. Zemljište NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je preko parcele br. 5755-14 u vlasnistvu „DS Vode“. Skladište je pod zakupom.. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi and Fi brojevi: TSP “Agrometohija”, Pec (Fi.407/89)

Jedinica br.29-Rilindja Zemlja u Mitrovici – Ova prodaja nudi gradjevinsko zemljište sa ukupnom površinom od 120m² (1ari 20m²), KZ Mitrovica. Aset se nalazi pozadi gradskog muzea u Mitrovici. 
(Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  NSH Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg. Nr. 80030924; DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

Jedinica br.31-Mulliri Lokal u Obilic – Ova prodaja nudi poslovni prostor sa ukupnom površinom od 114m² u ul. Isa Boletini u Obilicu. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: “Zhitopromet-Mulliri” (Fi.707/89; Fi.5221/92; Fi.3278/95)

Jedinica br.35-Bankkos Vitina – Ova prodaja nudi  poslovni prostor totalne površine 57.08m² u ul. Adem Jashari b.b u centru Vitine. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: BANKKOS Banka Themelore Fi -435/86;

Jedinica br.36-Bankkos Kamenica – Ova prodaja nudi poslovni prostor totalne površine 42m² u ul. Skenderbeu u centru Kamenice. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: BANKKOS Banka Themelore Fi -435/86;

Jedinica br.38-Jugoplastika Prodavnica Urosevac - Ova prodaja nudi  prodavnicu sa površinom 39m² u trg Dëshmorët e Kombit u Uroševac. (Depozit ponude: € 10,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NSh "Jugoplastika", Prishtinë                             

Jedinica br.39-Duvan poslovni prostor u Mitrovici - Ova prodaja nudi gradjevinsko zemljište sa površinom 214m² od toga 137m²  dvorište i 77 m² kuca/zgrada prema certifikatu 04-942/03-291/22 datum 14.03.2022,katastarska zona Severna Mitrovica.  Imovina se nalazi u Ul. Sutjeska u Severnoj Mitrovici. (Depozit ponude: € 10,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: Drustveno Preduzece "Duvan" Prishtina Fi.629/8

Jedinica br.41-DP IT Drateks - Poslovni postor br.4 Dragaš – nudi na prodaju poslovni prostor koji se nalazi u Katastarskoj Zoni Dragaš, Opstina Dragaš i koji obuhvata površinu od oko 117 m² i nalazi se u prizemlje zgrade (P+3) izgradjene sa strane DP-a, i koja se nalazi u centru Dragaša.  Zemljište gde se nalazi poslovni prostor NIJE deo prodaje/tendera. Trenutno poslovni prostor je zatvoren.
(Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: DP “IT Drateks” Fi-518/82; Fi-508/89.

Jedinica br.42-DP Koritniku - Prodavnica u selo Krstac, Dragaš - obuhvata imovinu sa ukupnom površinom od oko 66 m² (B+P), koja se nalazi u selo Krstac, KZ Krstac, Opština Dragaš. Zemljište gde je prodavnica NIJE deo prodaje/tendera. Napomena: Prema imovinskoj listi DP-a ovaj lokal se evidentira sa površinom od 60 m². Trenutno prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Jedinica br.43-DP Koritniku – Prodavnica u selo Mlike, Dragas - obuhvata imovinu sa ukupnom površinom od oko 70 m², koja se nalazi u selo Mlike, KZ Mlike, Opština Dragaš, i nalazi se u prizemlje zgrade (P+1). Zemljište gde je prodavnica NIJE deo prodaje/tendera. Trenutno prodavnica je data pod zakup.  (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92.

Jedinica br.44-DP Zupa Recane - Prodavnica br.2 Drajcic - Prodavnica sa ukupnom površinom od 199 m², od kojih 92 m² sa kulturom kuca i 107 m²  sa kulturom dvoriste, koja se nalazi u selo  Drajcici, Opština Prizren. Prema merenjima izvrsenih sa strane KAP, povrsina zgrade (P+0) je 103 m². Trenutno prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude: 3,500 €)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi:  “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.45-DP Zupa Recane - Prodavnica br.7 Lokvice- nudi imovinu koja obuhvata ukupnu povrsinu od 104m², sa kulturom ‘zgrada’, koja se nalazi u selo Lokvica, Opština Prizren. Prema merenjima izvršenih sa strane KAP, površina zgrade je 73m². Trenutno prodavnica je zatvorena.
(Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Jedinica br.46-DP Sharrprodhimi - Prodavnica u selo Brod, Dragaš– obuhvata poslovni prostor koji se nalazi u KZ Brod, Opština Dragaš, vlasništvo DP-a i obuhvata ukupnu površinu od 69m² koja je registrovana u ime DP-a na parceli br. 1737-0 sa kulturom kuca-zgrada. Važno obaveštenje Prema fakticnom stanju u terenu objekat je cvrste gradnje sa etažitetom P+0. Prema merenjima KAP objekat ima površinu od oko 81m². Trenutno prodavnica je data pod zakup. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.47-DP Sharrprodhimi - Prodavnica u selo Glloboçicë, Dragaš – obuhvata poslovni prostor koji se nalazi u Katastarskoj Zoni Glloboçica I, Opština Dragaš. Imovina je registrovana u ime DP-a na parceli 2462-0 sa ukupnom površinom od 85m² od koje  47m²  kuca/zgrada i 38 m² dvorište. Trenutno prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.48-DP Sharrprodhimi - Prodavnica u selo Buçe, Dragaš – obuhvata poslovni prostor od 72m² sa kulturom kuca/zgrada koje je registrovano u ime DP-a na parceli 84-2 u KZ Buce, Opština Dragaš. Važno obaveštenje: Objekat je cvrsta gradnja sa etazitetom P+0. Izvrceni su primeri sa sirit metrom gabarita objekta, i kao rezultat ovih primera imamo povrcinu od oko 60m². Trenutno prodavnica je data pod zakup. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.49-DP Sharrprodhimi - Prodavnica u selo Belobrad, Dragaš – obuhvata poslovni prostor od 77m² sa kulturom kuca/zgrada u parceli 803-0 koja se nalazi u KZ Belobrad, Opština Dragaš. Važno obaveštenje: Objekat je cvrsta gradnja sa etazitetom SU+P+0. Izvršeni su primeri sa širit metrom gabarita objekta, i kao rezultat ovih primera imamo povrsinu od oko: Gradjevinski objekat SU teren=44m²; prizemlje=64m². Ukupna površina objekta je 108m². Trenutno prodavnica je data pod zakup. (Depozit ponude: € 3,500)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.51-DP Sharrprodhimi - Poslovni Lokal Br.3 u Dragaš – obuhvata poslovni prostor koji se nalazi u KZ Dragaš, Opština Dragaš i obuhvata ukupnu površinu od 61.91m² koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade P+3, ispred Zavoda za zaposljavanje Dragaš,  izgradjena od strane DP-a. Zemljište gde je poslovni prostor NIJE deo ove prodaje/tendera. Trenutno lokal je zatvoren. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Jedinica br.52: DP “Sharrprodhimi” – Poslovni Lokal Br.4 u Dragaš - obuhvata poslovni prostor koji se nalazi u Katastarskoj Zoni Dragaš, Opština Dragaš i obuhvata ukupnu površinu od 63.44 m² koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade P+3, ispred Zavoda za zaposljavanje Dragaš, izgradjena od strane DP-a.Zemljište gde je poslovni prostor NIJE deo ove prodaje/tendera. Trenutno lokal je zatvoren.(Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

 
Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konacnom Informativnom Memorandumu.

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netacnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju nec´e ni na koji nacin biti odgovoran niti c´e prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tacnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.
<