Prodaja Imovine u Likvidaciju - 55

PAK obustavlja postupke prodaje imovine likvidacije SHAL 55, predviđene za 25.03.2020

 

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.55 IMOVINE PREDUZECA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

 

Opsta Pravila Tendera - 2019

Preuzmite OBRAZAC - Kako pripremiti ponude za podnosenje?

 


Jedinica br.01-Ramadan Aguši Zemljište u Pustenik (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 10977m² (1ha 09ari 77m²), u KZ i blizini sela Pustenik, Opštine Han i Elezit, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.02-Ramadan Aguši Zemljište u Pustenik (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 19532m² (1ha 95ari 32m²), u KZ i blizini sela Pustenik, Opštine Han i Elezit, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Ramadan Agushi” Kacanik (Fi - 1386/90)

Jedinica br.03-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot H) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 19033m² (1ha 90ari 33m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Vitina Fi-229/89

Jedinica br.04-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot B) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 5628m² (56ari 28m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.05-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 2793m² (27ari 93m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  DP Drvni Kombinat “Tefik Çanga” Fi-631/89, Urosevac, DD Drvno Industrijski Kombinat Urosevac (Fi-6725/92)

Jedinica br.06-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot E) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 77219m² (7ha 72ari 19m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 7,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  N.B.I.Q Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Jedinica br.07-PMN Sharr Zemljište u Bobu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1839m² (18ari 39m²), u KZ i blizini sela Bob, Opštine Kacanik. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: A.D “Šar – Holding” DD Šar – Holding (Fi-605/89)

Jedinica br.08-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot I) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 766m² (7ari 66m²), u KZ i blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.09-Ramadan Aguši Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 8801m² (88ari 01m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Ramadan Agushi” Kacanik (Fi - 1386/90)

Jedinica br.10-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od 21404m² (2ha 14ari 04m²),  u KZ i blizini sela Cerkez Sadovina, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Jedinica br.11-ZZ Žegra Zemljište u Ladovu – nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5575m² (55ari 75m²), u KZ i blizini sela Ladovo, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

 Jedinica br.12-ZZ Žegra Zemljište u Žegri – nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 12276m² (1ha 22ari 76m²), u KZ i blizini sela Žegra, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ Žegra Gnjilane (Fi-529/98)

Jedinica br.13-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Tankosiču (Lot A) -  nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 11242m² (1ha 12ari 42m²), u KZ i blizini sela Tankosiç, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. 
(Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Jedinica br.14-Agromorava Zemljište u Vitini (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 948m² (9ari 48m²), u KZ i Opštini Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

 Jedinica br.15-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Papazu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1880m² (18ari 80m²), u blizini sela i KZ Papaz, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.16-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot J) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1054m² (10ari 54m²), u KZ i blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac Fi-650/8

Jedinica br.17-Agromorava Zemljište u Gornjoj Budrizi (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 4489m² (44ari 89m²), u KZ i blizini sela Gornja Budriga, u Opštini Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

Jedinica br.18-Morava Parteš Zemljište u Cernici (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 2804m² (28ari 04m²), u KZ i blizini sela Cernice, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Morava” Parteš  (Fi-1609/90)

Jedinica br.19-Agromorava Zemljište u Čerkez Sadovi (Lot B) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9125m² (91ari 25m²), u KZ i blizini sela Sadovina e Cerkezve, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.20-Agromorava Zemljište u Trsteniku (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 13612m² (1ha 36ari 12m²), u KZ i blizini sela Terstenik, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

Jedinica br.21-Binačka Morava Vozilo Mercedes – nudi za prodaju neregistrovani Automobil Mercedes, model/tip 250-D, sive metalik boje, tip motora diesel, kapacitet zapremine 2,497, limuzina sa 4 vrata. Automobil se nalazi u Regionalnoj Kancelariji KAP-a u Gnjilanu. (Depozit ponude: € 100)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  HGIP Binacka Morava Gnjilane (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gnjilane (Fi -6270/92)

Jedinica br.22-Kualitet Lokal u Gnjilanu  - nudi za prodaju lokal koji prema Listi Osnovnih Sredstava u površini od 77.52m², dok je prema internim merenjima KAP-a (sa laser/metrom) je u površini od 86.12m². Lokal se nalazi u okviru kolektivne stambene zgrade (P+4) u Ul. Bujanina, u opštini Gnjilana. Lokal je pogodan za razvoj raznih komercijalnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP “Kualiteti” (Fi. 888/89) & DD Kualiteti

Jedinica br.23-Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (LOT G) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5016m² (50ari 16m²), u KZ Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  
D.P KBI “MLADOST” Gnjilane (Fi - 670/89) OP “Mladost” Gnjilane (Fi -106 /78) JUKO-MLADOST SHA PP Gnjilane (Fi - 1865/96)

Jedinica br.24-Tefik Čanga Zemlja u Busiji (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 52523m² (5ha 25ari 23m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Drvni Kombinat Tefik Çanga (Fi-631/89), Urosevac, DD Drvno Industrijski Kombinat Urosevac (Fi-6725/92)

Jedinica br.25-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Tankosiču (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 50556m² (5ha 05ari 56m²), u KZ i blizini sela Tankosic, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.26-Plantacioni Zemljište u Donje Godance (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 468473m² (46ha 84ari 73m²), u KZ i blizini sela Donje Godance, Opštine Štimlje, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Plantaža Uroševac (Fi-6544/92)

 Jedinica br.27-IMB Lokal 28 u Severnoj Mitrovici – Ovom prodajom se nudi lokal površine od 25.50m² na osnovu merenju na terenudok prema Listi Imovine lokal je  površine od 65m². Lokal se nalazi u ulici „Filip Višnjic” u Severnoj Mitrovici. Lokal je trenutno zatvoren. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: 
DP IMB Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.28-Univerzal Lokal u Lešku – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 146m²  i zemljište pod njim, prema Sertifikatu o imovini  izdat od strane KKA, parcela 3173-0, gradjevinsko zemljište, u korišcenju kuca/zgrada, dok prema merenju na terenu lokal je površine  neto 108.63m². Ostali deo parcele, osim onog koji je pod lokalom nije deo prodaje. Lokal se nalazi u Centru Leška, opština Leposavic. Imovana je izdata pod zakup. (Depozit ponude:  € 10,000)

Jedinica br.29-Univerzal Samoposluga u Sočanici – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 465m²  prema merenju na terenu, dok na listi imovine nije naznacena površina.  Lokal se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Socanici, Opština Leposavic.  Imovina je  izdata pod zakup.  Zemlja na kojoj se nalazi lokal, nije na prodaju. (Depozit ponude:  € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP „Univerzal“ – Leposavic  Fi 628/89; D.P. Univerzal UNMIK  reg. br. 80497288

Jedinica br.30-Poljoprivredno zemljište u Svinjar 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 140451 m² (14ha 4ari 51m²), KZ Svinjar, Opština  Južna Mitrovica. (Depozit ponude: €  18,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Jedinica br.31-Elan Zemlja u Glavotin - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 100492m² (10ha 4ari 92m²), KZ Glavotin,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.32-Lux Lokal Napred – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 51m² prema imovinske liste, dok merenjem sa terena ima površinu od 49.73m². Lokal se nalazi u ulici „Xhafer Deva“ u Mitrovici. Imovina je  izdata pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.33-DP Elan Zemlja u KZ Brusnik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 97175m² (9ha 71ari 75m²), KZ Brusnik, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.34-Elan Parcele 009-0, 010-0 i 011-0 u Bruznik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 30073m² (3ha 00ari 73m²), KZ Bruznik, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.35-Drenica Parcele 171-0 i 172-0 u Sankovac - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 25703m²  (2ha 57ari 3m²), KZ Sankoc, Opština Glogovac. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721                  

Jedinica br.36-Elan Parcela 00083-0 u Jezercima - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 18666m² (1ha 86ari 66m²), KZ Liqej/Jezerc, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.37-Drenica Parcela 259-3 u Likošan - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 489601m² (48ha 96ari 1m²), KZ Likošan, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721  

Jedinica br.38-Parcele br.22-1, 22-5 u KZ Babaj Bokes - Poljoprivredno zemljiste sa površinom od 3ha 97ari 72m² (39772m²) na KZ Babaj Bokes, Opština Djakovica. Imovina ima pristup na javnom putu. Na imovini postavljene su elektricne bandere. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: 
Ereniku Primarna Proizvodnja, Ereniku PP -Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89; , KBI “Ereniku” Gjakovë Fi.198/90

Jedinica br.39-Zemljište u Papić - Poljoprivredno zemljište sa površinom 4ha 99ari 57m² (49957m²) u KZ Papiq, opština Decani. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Produzece Kooperacija sa p.p- Složeno Produzece KBI Dušan Mugoša-Duc u Peci (Fi.573/89)

Jedinica br.40-Depo kod Zelene Pijace 2 - Depo etaž sa površinom od 130m² prema terenskom merenju (210m² na osnovu liste imovine Preduzeca) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha – Abeja, blizu zelene pijace, opština Pejë/c. Zemljiste NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je putem parcele 5755-14 u vlasnistvu „DI Vode“. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.41-Depo kod Zelene Pijace 3 - Depo etaž sa površinom od 99m² prema terenskom merenju (120m² na osnovu liste imovine Preduzeca) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha – Abeja, blizu zelene pijace, opština Pec.  Zemljište NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je preko parcele br. 5755-14 u vlasnistvu „DI Vode“. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: NSH TSP “Agrometohija” (Fi.407/89); NT “Agrodukagjini” UNMIK reg. nr. 80007329

Jedinica br.42-Parcela br.1671 KZ Gornji Streoce - zemljište sa površinom od 15ari 25m² (1525m²) u KZ Gornji Streoc, optina Decani. Imovina ima pristup na magistraskom put Decani - Pec. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: ZZ “Decani", Deçani (Fi.172/81, Fi. 225/84)

Jedinica br.43-Plantaža trešanja u ZK Gremnik - zemljište površine 75ha 33ari 26m² (753326m²) u KZ Gremnik, Opština Klina. Imovina ima pristup na javni putevi. Severozapadno od nekretnine nalaze se stubovi dalekovoda - visoki napon. (Depozit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.44-Parcela br.303-189 KZ Kpuz – zemljište površine od 2ha 55ari 42m² (25542m²) u KZ Kpuz, opština Klina. Imovina nema pristup na javnim put. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: 
Slozeno Preduzece PIK Dushan Mugosha Duq, Pec p.s.p. Fi. 525/89, Fi.753/89; PIK Poljoprivreda DD, Pec Fi. 1922/92

Jedinica br.45-Parcele 39-3 dhe 40-0 KZ Jašanica - sa  površinom od 71ari 47m² (7147m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 500)

Jedinica br.46-Parcela br.97-2 KZ Djurdjevik - sa površinom od 7ari 20m² (720m²) u KZ Djurdjevik, opština Klina. Parcela ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 500)

Jedinica br.47-Parcela br.148-3 KZ Klinavac – sa površinom od 32ari 38m² (3238m²) u KZ Klinavc, opština Klina. Imovina je blizu ali nema pristup na javni put. (Depozit ponude: € 500)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZRP “Malishgan”, Klina (Fi. 256/90)  

Jedinica br.48-Poljoprivedno Zemljište u Djurakovac 1 - u površinu 8ha 48ari 37m² (84837m²) u KZ Djurakovac, opština Istok. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.49-DP Dubrava-Zemljište u Tučep - sa površinom od 3ha 21ari 1m² (32101m²) u KZ Tucep, opština Istok. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ”Dubrava”, Istok (Fi. 268/89)

Jedinica br.50-PPP Mališgan- Parcele br.563 i 543 u Jašanici - sa površinom od 1ha 61ari 61m² (16161m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina nema pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.51-PPP Mališgan- Parcele br.527, 546 i 555 u Jašanici - u površine od  2ha 19ari 10m² (21910m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 4,000)

Jedinica br.52-PPP Mališgani-Parcele br.497, 501-11 i 456-2 u KZ Duš - u ukupne površine od 3ha 64ari 03m² (36403m²) u KZ Duš, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi. 256/90)

Jedinica br.53-Zemljište u Gergoc – sa površinom od 84ari 99m² (8499m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.54-Parcela br.239 u Gergoc – sa površinom od 61ari 24m² (6124m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)        

Jedinica br.55-Poljoprivredno zemljište u Damjan 4  – površine od 3ha 69ari 18m² (36918m²) u KZ Damjane, opština Djakovica. Imovina nema pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ "Rogova", Rogova, Ðakovica

Jedinica br.56-DP Deva Kadastarska parcela br.705 KZ Deva - sa površinom od 12ari 10m² (1210m²) u KZ Deva, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPHIG "Deva" p.o., Djakovica (Fi.  497/89)

Jedinica br.57-Parcela br.378 KZ Gergoc – sa površinom od 56ari 71m² (5671m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina nema pristup u javni put. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.58-Parcela br.591 KZ Gergoc – sa površinom od 55ari 63m² (5563m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude:  € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi. 391/90)

Jedinica br.59-PPP Mališgan - Parcela br. 158-48 u Zlokućane - sa površinom od 17ari 29m² (1729m²) u KZ Zlokucane, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.60-PPP Malisgan-Parcela br.83-1 u Drenovćic – sa površinom od 84ari 46m² (8446m²) u KZ Drenovcic, opština Klina. Imovina ima pristup u dva javna puta. (Deposit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi. 256/90)

Jedinica br.61-Parcele br. 68 i 113-2 u KZ Grabanica - Zemljište površine 1ha 11ari 77m² (11177m²) u KZ Grabanica, opština Klina. Imovina nema pristup u javni put. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: Slozeno Preduzece PIK Dushan Mugosha Duq, Pec p.s.p. Fi 525/89, Fi.753/89; PIK Poljoprivreda DD, Pec Fi 1922/92

Jedinica br.62-Ereniku PP-Zemljište u Hereç 1 - sa površinom od 5ha 37ari 06m² (53706m²) na južnoj strani  KZ Herec, opština Djakovica. Samo parcela 692-0 ima pristup u lokalni javni put. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: DP Ereniku - Primarna Proizvodnja, Djakovica (Fi.460/89, Fi.198/90)

Jedinica br.63-Parcele br.98-4, 98-5, 99-8 ZK Jašanica - sa površinom od 1ha 18ari 13m² (11813m²) u KZ Jašanica, blizu osnovne škole, opština Klina. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.64-DP Koreniku Supermarket br.1 Istok – prodavnica etage sa površinom od 207m² prema merenjima (196m² prema spisku imovine) koja se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Ul. Skenderbeg, opština Istok. Imovina nije u upotrebi. (Depozit ponude: € 25,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: TP “Korenik”, Istog/k Fi.501/89

Jedinica br.65-ZZ Dubrava - Poljoprivredno zemljište u Djurakovac - sa površinom od 3ha 83ari 89m² (38389m²) u KZ Djurakovac, opština Istok. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ”Dubrava”, Istok (Fi. 268/89)

Jedinica br.66-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXIII  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3564m² (35ari 64m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.67-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXIV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3520m² (35ari 20m²) KZ Laplje Selo, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.68-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3423m² (34ari 23m²) KZ Laplje Selo, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.69-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXVI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 4158m² (41ari 58m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.70-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Konjuh VI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 6596m² (65ari 96m²) KZ Konjuh, Opština   Ljipljane. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.71-Administrativna Zgrada Zadružni Savez Kosovo – Ova prodaja nudi zemljište ukupne površine 235m² (2ari 35m²), KZ Priština i objekat S+P+1 sa površinom 370 m² koja se nalazi u ul. Rrustem Statovci br.56, blizu parka u Prištini. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  Lidhja e Kooperativave të Kosovës Zadruzni Savez SAP Kosovo - Fi-48/77

Jedinica br.72-ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Donja Brnica V – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 10394m² (1ha 03ari 94m²) u KZ Donja Brnica, opština Pristina. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.73-ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Donja Brnica VI – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 67713m² (6ha 77ari 13m²) u KZ Donja Brnica, opština Pristina. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.74-ZZ Përparimi Poljoprivredno Zemljište Gornja Lapaštica I - Ova prodaja nudi zemljište totalne površine od 15985m² (1ha 59ari 85m²),  KZ Gornja Lapastica, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.75-ZZ Përparimi Poljoprivredno Zemljište Gornja Lapaštica II - Ova prodaja nudi zemljište totalne površine od 7041m² (70ari 41m²), KZ Gornja Lapaštica, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 2,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: RO “Sloga” Fi-100/80 , ZZ “Perparimi”  Fi-940/90.

Jedinica br.76-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XIII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 31802m² (3ha 18ari 2m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 25,000)

Jedinica br.77-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XIV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 14811m² (1ha 48ari 11m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 12,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Jedinica br.78-ZZ Štime Poljoprivredno Zemljište Muzečina II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 10776m² (1ha 7ari 76m²) KZ  Muzecina, Opština   Štimlje. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.80-ZZ Štime Poljoprivredno Zemljište Vojnovac II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9434m² (94ari 34m²) KZ  Vojnovac, Opština   Štimlje. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  NSH KB  Štimlje  “; KB Lipjan;OTHBPB KB  Štimlje, KBI Milan Zeqar Ferizaj ; 663/89. 

Jedinica br.81-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Suhodoll XV - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 4458m² (44ari 58m²) na  CZ Suvidol, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
   
 Jedinica br.82-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje IX - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 74302m² (7ha 43ari 02m²) na  CZ Livadje, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 30,000)

Jedinica br.83-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje X - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 12136m² (1ha 21ari 36m²) na  CZ Livadje, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.84-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 14482m² (1ha 44ari 82m²) na KZ Livadje,  Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 15,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.85-Ratar Poljoprivredno Zemljište Gračanica II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5925m² (59ari 25m²) ZK Gracanica, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.86-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje IV –  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 11862m² (1ha 18ari 62m²) KZ Livadje, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.87-Ratar Poljoprivredno Zemljište Livadje  – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5490m² (54ari 90m²) KZ Livadje,  Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.88-ZZ Flora Poljoprivredno Zemljište Repa I  - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 8720m² (87ari 20m²) KZ Repa, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.89-ZZ Flora Poljoprivredno Zemljište Repa II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 7084m² (70ari 84m²) KZ Repa, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 700)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Jedinica br.90-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Mali Ribar I –  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9754m² (97ari 54m²) KZ Mali Ribar, Opština  Lipljane. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.91-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Crni Breg – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 18557m² (1ha 85ari 57m²) KZ Bregu i Zi, Opština  Lipljane. (Depozit ponude: € 4,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.92-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 19502m² (1ha 95ari 2m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.93-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 17800m² (1ha 78ari) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 14,000)

Jedinica br.94-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo VII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 37191m² (3ha 71ari 91m²) KZ Laplje Selo, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.95-Ratar Poljoprivredno Zemljište Ajvalija II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 8740m² (87ari 40m²) KZ Ajvalija, Opština  Priština. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

 Jedinica br.96-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Suvidol I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 40260m² (4ha 02ari 60m²) na  CZ Suvidol, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 30,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.97-Ratar Poljoprivredno Zemljište Gračanica III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Gracanica, Opština Gracanica.  (Depozit ponude: € 10,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Jedinica br.98-Lavërtari Blegtori Poljoprivredno Zemljište Batuša II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 22741m² (2ha 27ari 41m²) KZ Batuša, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova Export"  OOUR “Lavertari Blegtori” Fi-878/89.  

Jedinica br.99-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljubiždi 15 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 42900m² (4ha 29ari 00m²) sa kulturom  Livada i Njiva, kl.4 u KZ Ljubižda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.100-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljubiždi 16 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od  23210m² (2ha 32ari 10m²), sa kulturom Njiva, kl.4 u KZ Ljubizda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.101-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Vlašne 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od   34242m² (3ha 42ari 42m²) sa kulturom  njiva kl.3 u KZ Vlašne, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.102-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Vlašne 2 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od   29518m² (2ha 95ari 18m²), sa kulturom  livada i njiva kl.2,3 u KZ Vlasne, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

Jedinica br.103-NBI Rahoveci - Imovina u Zoćište 1     - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 34371m² (3ha 43ari 71m²), njiva kl.6 u KZ Pusto Selo, Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

 Jedinica br.104-DP NB Miruša - Imovina u Ljubiždi 1 -  nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 3ha 11ari 79m² (31179m²), pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Ljubižda, Mališevo. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.105-DP NB Miruša - Imovina u Ljubiždi 2 -  nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 34ari 77m² (13477m²), pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Ljubižda, Mališevo. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.106-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 10 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 106906m² (10ha 69ari 06m²) sa kulturom pašnjak kl.7. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.107-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 12 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 3426m² (34ari 26m²) sa kulturom neplodno. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.108-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 13 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 95548m² (9ha 55ari 48m²) sa kulturom šuma, pašnjak kl.7,6. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.109-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Gornjoj Bitinji 2 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 333384m² (33ha 33ari 84m²) sa kulturom pašnjak, šuma kl.5. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Jedinica br.110-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Trepetnice 12 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 55280m² (5ha 52ari 80m²) sa kulturom njiva kl.4,5 u KZ Trepetince, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000) 
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo" Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.111-DP NBI Rahoveci - Imovina u Pusto Selo - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 50ari 34m² (5034m²), sa kulturom njiva kl.6 u KZ Pusto Selo, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.112-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće  - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 172751m² (17ha 27ari 51m²). (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.113-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće 1 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 235969m² (23ha 59ari 69m²). (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.114-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće 2 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ  Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 109905m² (10ha 99ari 05m²). (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Jedinica br.115-DP NB Miruša - Imovina u Vrmnici 1 -  nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 98ari 96m² (29896m²), sa kulturom pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Vrmnica, Opština Mališevo. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.116-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 11 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 284859m² (28ha 48ari 59m²). (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.117-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Trepetnice 10 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 72614m² (7ha 26ari 14m²), sa kultorom njiva kl.4,5 u KZ  Trepetince, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 25,000)

 Jedinica br.118-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Atmadje 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 2ha 75ari 62m² (27562m²), sa kulturom njiva kl.4,5 u KZ Atmadje, Opština Prizren.
(Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

 Jedinica br.119-DP NBI Rahoveci - Imovina u Radostu 4 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 22296m² (2ha 22ari 96m²), sa kulturom njiva kl.4, koja se nalazi u KZ Radost, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.120-DP Zadruga Štrpce–Imovina u Brodu 1 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Brod, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 37484m² (3ha 74ari 84m²). (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.121-DP NBI Rahoveci - Imovina u Velikoj Hoći 5 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 70ari 22m² (17022m²), sa kulturom njiva kl.3, koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.122-NBI Rahoveci - Imovina u Ratkovce 2 -  nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom 3ha 75ari 07m² (37507m²), sa kulturom pašnjak i vinograd kl.1,4, koja se nalazi u KZ  Ratkovce, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.123-NBI Rahoveci - Imovina u Ratkovce 4 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom  prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), sa kulturom pašnjak  kl.1,2,3,4, koja se nalazi u KZ Ratkovce, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.124-DP Zadruga Štrpce – Poljoprivredno zemljište u Gornjoj Bitinji 7- nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 29593m² (2ha 95ari 93m²) sa kulturom pašnjak klasa 5. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.125-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljutoglavi - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 25212m² (2ha 52ari 12m²), sa kulturom njiva, pašnjak i livada kl.4,5,7, u KZ Ljutogllava, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.126-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Caparce 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 7133m² (71ari 33m²) sa kulturom livada kl.4  u KZ  Caparc, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

Jedinica br.127-NBI Rahoveci - Imovina u Opteruši 1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 01ari 98m² (10198m²), u KZ  Opteruša,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.128 -NBI Rahoveci - Imovina u Opteruši 3 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 54ari 81m² (15481m²), u KZ  Opteruša,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.129-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 7 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 33073m² (3ha 30ari 73m²). (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.130-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 9 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 53040m² (5ha 30ari 40m²). (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.131-NBI Rahoveci - Imovina u Retimlje 2 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 30ari 14m² (23014m²), u KZ  Retimlje,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.132-NBI Rahoveci-Imovina u Retimlje 3 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 54ari 57m² (5457m²), u KZ  Retimlje,  Orahovac. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.133-Prodavnica u selo Krstac - obuhvata imovinu sa ukupnom površinom od oko 66 m² (B+P), koja se nalazi u selo Krstac, KZ Krstac, Opština Dragaš. Nema dokumenata o vlasništvu za ovaj aset DP-a, na raspolaganju imamo racun poreza na imovinu SO, lista imovina DP-a, lista zgrada DP-a. Zemljište gde je prodavnica NIJE deo prodaje/tendera.  Napomena: Prema imovinskoj listi DP-a ovaj lokal se evidentira sa površinom od 60m². (Depozit ponude: € 1,000)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Jedinica br.134-NBI Rahoveci - Imovina u Brestovac 4 – nudi za prodaju imovinu  koja obuhvata ukupnu površinu od 3ha 97ari 04m² (39704m²) u KZ Brestovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.135-NBI Rahoveci - Imovina u Brestovac 2 - nudi za prodaju  imovinu sa ukupnom površinom od  2ha 43ari 25m² (24325m²), koja se nalazi u KZ Brestovac,  Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.136-DP Vreshtaria – Poljoprivredno Zemljište u Medvece - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 218635m² (21ha 86ari 35m²) sa kulturom njiva, pašnjak kl.5 koja se nalazi u KZ Medvece, Opština Prizren. U oviru ove imovine nalazi se jedna zgrada/magacin sa površinom od 113 m² koji magacin nije registrovan u katastarskim dokumentima. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; 
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)   

Jedinica br.137-DP Zadruga Štrpce – Poljoprivredno zemljište u Gornjoj Bitinji 8 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 93392m² (9ha 33ari 92m²), sa kulturom pašnjak klasa 5. (Depozit ponude: € 7,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)


Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konacnom Informativnom Memorandumu.

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netacnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju nec´e ni na koji nacin biti odgovoran niti c´e prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tacnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.
<