Prodaja Imovine u Likvidaciju - 55 - suspendovan mart 2020

PAK obustavlja postupke prodaje imovine likvidacije SHAL 55, predviđene za 25.03.2020

 

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatak da privatizuje društvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacije. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU BR.55 IMOVINE PREDUZECA U LIKVIDACIJI

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano Zakonom br. 04/L-034 Kosovske Agencije za privatizaciju

 

Opsta Pravila Tendera - 2019

Preuzmite OBRAZAC - Kako pripremiti ponude za podnosenje?

 


Jedinica br.01-Ramadan Aguši Zemljište u Pustenik (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 10977m² (1ha 09ari 77m²), u KZ i blizini sela Pustenik, Opštine Han i Elezit, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.02-Ramadan Aguši Zemljište u Pustenik (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 19532m² (1ha 95ari 32m²), u KZ i blizini sela Pustenik, Opštine Han i Elezit, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Ramadan Agushi” Kacanik (Fi - 1386/90)

Jedinica br.03-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot H) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 19033m² (1ha 90ari 33m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Vitina Fi-229/89

Jedinica br.04-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot B) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 5628m² (56ari 28m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.05-Tefik Čanga Zemljište u Busiji (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 2793m² (27ari 93m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  DP Drvni Kombinat “Tefik Çanga” Fi-631/89, Urosevac, DD Drvno Industrijski Kombinat Urosevac (Fi-6725/92)

Jedinica br.06-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot E) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 77219m² (7ha 72ari 19m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 7,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  N.B.I.Q Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Jedinica br.07-PMN Sharr Zemljište u Bobu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1839m² (18ari 39m²), u KZ i blizini sela Bob, Opštine Kacanik. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: A.D “Šar – Holding” DD Šar – Holding (Fi-605/89)

Jedinica br.08-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot I) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 766m² (7ari 66m²), u KZ i blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.09-Ramadan Aguši Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 8801m² (88ari 01m²), u KZ i blizini sela Cerkez Sadovini, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Ramadan Agushi” Kacanik (Fi - 1386/90)

Jedinica br.10-Agromorava Zemljište u Ćerkez Sadovini (Lot C) - nudi za prodaju zemljište sa površinom od 21404m² (2ha 14ari 04m²),  u KZ i blizini sela Cerkez Sadovina, Opštine Vitine. Lokacija je pogodna za razvoj raznih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Jedinica br.11-ZZ Žegra Zemljište u Ladovu – nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5575m² (55ari 75m²), u KZ i blizini sela Ladovo, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

 Jedinica br.12-ZZ Žegra Zemljište u Žegri – nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 12276m² (1ha 22ari 76m²), u KZ i blizini sela Žegra, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ Žegra Gnjilane (Fi-529/98)

Jedinica br.13-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Tankosiču (Lot A) -  nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 11242m² (1ha 12ari 42m²), u KZ i blizini sela Tankosiç, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. 
(Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Jedinica br.14-Agromorava Zemljište u Vitini (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 948m² (9ari 48m²), u KZ i Opštini Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

 Jedinica br.15-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Papazu (Lot B) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1880m² (18ari 80m²), u blizini sela i KZ Papaz, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.16-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Rahovici (Lot J) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1054m² (10ari 54m²), u KZ i blizini sela Rahovice, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac Fi-650/8

Jedinica br.17-Agromorava Zemljište u Gornjoj Budrizi (Lot A) - nudi za prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 4489m² (44ari 89m²), u KZ i blizini sela Gornja Budriga, u Opštini Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

Jedinica br.18-Morava Parteš Zemljište u Cernici (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 2804m² (28ari 04m²), u KZ i blizini sela Cernice, u Opštini Gnjilana, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ “Morava” Parteš  (Fi-1609/90)

Jedinica br.19-Agromorava Zemljište u Čerkez Sadovi (Lot B) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9125m² (91ari 25m²), u KZ i blizini sela Sadovina e Cerkezve, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.20-Agromorava Zemljište u Trsteniku (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 13612m² (1ha 36ari 12m²), u KZ i blizini sela Terstenik, Opštine Vitine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: N.B.I.Q Agromorava Viti (Fi-229/89)

Jedinica br.21-Binačka Morava Vozilo Mercedes – nudi za prodaju neregistrovani Automobil Mercedes, model/tip 250-D, sive metalik boje, tip motora diesel, kapacitet zapremine 2,497, limuzina sa 4 vrata. Automobil se nalazi u Regionalnoj Kancelariji KAP-a u Gnjilanu. (Depozit ponude: € 100)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  HGIP Binacka Morava Gnjilane (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gnjilane (Fi -6270/92)

Jedinica br.22-Kualitet Lokal u Gnjilanu  - nudi za prodaju lokal koji prema Listi Osnovnih Sredstava u površini od 77.52m², dok je prema internim merenjima KAP-a (sa laser/metrom) je u površini od 86.12m². Lokal se nalazi u okviru kolektivne stambene zgrade (P+4) u Ul. Bujanina, u opštini Gnjilana. Lokal je pogodan za razvoj raznih komercijalnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP “Kualiteti” (Fi. 888/89) & DD Kualiteti

Jedinica br.23-Agrokultura Zemljište u Gnjilanu (LOT G) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5016m² (50ari 16m²), u KZ Gnjilana, koja je pogodna za razvoj razlicitih poslovnih aktivnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  
D.P KBI “MLADOST” Gnjilane (Fi - 670/89) OP “Mladost” Gnjilane (Fi -106 /78) JUKO-MLADOST SHA PP Gnjilane (Fi - 1865/96)

Jedinica br.24-Tefik Čanga Zemlja u Busiji (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa površinom od 52523m² (5ha 25ari 23m²), u KZ i blizini sela Busije, Opštine Prishtine, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP Drvni Kombinat Tefik Çanga (Fi-631/89), Urosevac, DD Drvno Industrijski Kombinat Urosevac (Fi-6725/92)

Jedinica br.25-Poljoprivredno Dobro Zemljište u Tankosiču (Lot C) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 50556m² (5ha 05ari 56m²), u KZ i blizini sela Tankosic, Opštine Uroševac, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi-650/89)

Jedinica br.26-Plantacioni Zemljište u Donje Godance (Lot A) - nudi za prodaju poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 468473m² (46ha 84ari 73m²), u KZ i blizini sela Donje Godance, Opštine Štimlje, koja je pogodna za poljoprivredne delatnosti. (Depozit ponude: € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P Plantaža Uroševac (Fi-6544/92)

 Jedinica br.27-IMB Lokal 28 u Severnoj Mitrovici – Ovom prodajom se nudi lokal površine od 25.50m² na osnovu merenju na terenudok prema Listi Imovine lokal je  površine od 65m². Lokal se nalazi u ulici „Filip Višnjic” u Severnoj Mitrovici. Lokal je trenutno zatvoren. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: 
DP IMB Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Jedinica br.28-Univerzal Lokal u Lešku – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 146m²  i zemljište pod njim, prema Sertifikatu o imovini  izdat od strane KKA, parcela 3173-0, gradjevinsko zemljište, u korišcenju kuca/zgrada, dok prema merenju na terenu lokal je površine  neto 108.63m². Ostali deo parcele, osim onog koji je pod lokalom nije deo prodaje. Lokal se nalazi u Centru Leška, opština Leposavic. Imovana je izdata pod zakup. (Depozit ponude:  € 10,000)

Jedinica br.29-Univerzal Samoposluga u Sočanici – U ovoj prodaji se nudi lokal površine od 465m²  prema merenju na terenu, dok na listi imovine nije naznacena površina.  Lokal se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Socanici, Opština Leposavic.  Imovina je  izdata pod zakup.  Zemlja na kojoj se nalazi lokal, nije na prodaju. (Depozit ponude:  € 10,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP „Univerzal“ – Leposavic  Fi 628/89; D.P. Univerzal UNMIK  reg. br. 80497288

Jedinica br.30-Poljoprivredno zemljište u Svinjar 2 – U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 140451 m² (14ha 4ari 51m²), KZ Svinjar, Opština  Južna Mitrovica. (Depozit ponude: €  18,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Jedinica br.31-Elan Zemlja u Glavotin - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 100492m² (10ha 4ari 92m²), KZ Glavotin,  Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.32-Lux Lokal Napred – U ovoj prodaji se nudi poslovni lokal površine od 51m² prema imovinske liste, dok merenjem sa terena ima površinu od 49.73m². Lokal se nalazi u ulici „Xhafer Deva“ u Mitrovici. Imovina je  izdata pod zakup. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: D.P. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.br. 80038216

Jedinica br.33-DP Elan Zemlja u KZ Brusnik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 97175m² (9ha 71ari 75m²), KZ Brusnik, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.34-Elan Parcele 009-0, 010-0 i 011-0 u Bruznik - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 30073m² (3ha 00ari 73m²), KZ Bruznik, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.35-Drenica Parcele 171-0 i 172-0 u Sankovac - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 25703m²  (2ha 57ari 3m²), KZ Sankoc, Opština Glogovac. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721                  

Jedinica br.36-Elan Parcela 00083-0 u Jezercima - U ovoj prodaji se nudi poljoprivredno zemljište površine 18666m² (1ha 86ari 66m²), KZ Liqej/Jezerc, Opština Vucitrn. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.br. 80025629

Jedinica br.37-Drenica Parcela 259-3 u Likošan - U ovoj prodaji se nudi  poljoprivredno zemljište površine 489601m² (48ha 96ari 1m²), KZ Likošan, Opština Gllogovc. (Depozit ponude: € 15,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721  

Jedinica br.38-Parcele br.22-1, 22-5 u KZ Babaj Bokes - Poljoprivredno zemljiste sa površinom od 3ha 97ari 72m² (39772m²) na KZ Babaj Bokes, Opština Djakovica. Imovina ima pristup na javnom putu. Na imovini postavljene su elektricne bandere. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: 
Ereniku Primarna Proizvodnja, Ereniku PP -Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89; , KBI “Ereniku” Gjakovë Fi.198/90

Jedinica br.39-Zemljište u Papić - Poljoprivredno zemljište sa površinom 4ha 99ari 57m² (49957m²) u KZ Papiq, opština Decani. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: Produzece Kooperacija sa p.p- Složeno Produzece KBI Dušan Mugoša-Duc u Peci (Fi.573/89)

Jedinica br.40-Depo kod Zelene Pijace 2 - Depo etaž sa površinom od 130m² prema terenskom merenju (210m² na osnovu liste imovine Preduzeca) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha – Abeja, blizu zelene pijace, opština Pejë/c. Zemljiste NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je putem parcele 5755-14 u vlasnistvu „DI Vode“. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.41-Depo kod Zelene Pijace 3 - Depo etaž sa površinom od 99m² prema terenskom merenju (120m² na osnovu liste imovine Preduzeca) koja se nalazi u Ul. Bekim Berisha – Abeja, blizu zelene pijace, opština Pec.  Zemljište NIJE deo prodaje. Pristup na javnom putu je preko parcele br. 5755-14 u vlasnistvu „DI Vode“. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: NSH TSP “Agrometohija” (Fi.407/89); NT “Agrodukagjini” UNMIK reg. nr. 80007329

Jedinica br.42-Parcela br.1671 KZ Gornji Streoce - zemljište sa površinom od 15ari 25m² (1525m²) u KZ Gornji Streoc, optina Decani. Imovina ima pristup na magistraskom put Decani - Pec. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: ZZ “Decani", Deçani (Fi.172/81, Fi. 225/84)

Jedinica br.43-Plantaža trešanja u ZK Gremnik - zemljište površine 75ha 33ari 26m² (753326m²) u KZ Gremnik, Opština Klina. Imovina ima pristup na javni putevi. Severozapadno od nekretnine nalaze se stubovi dalekovoda - visoki napon. (Depozit ponude: € 30,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.44-Parcela br.303-189 KZ Kpuz – zemljište površine od 2ha 55ari 42m² (25542m²) u KZ Kpuz, opština Klina. Imovina nema pristup na javnim put. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: 
Slozeno Preduzece PIK Dushan Mugosha Duq, Pec p.s.p. Fi. 525/89, Fi.753/89; PIK Poljoprivreda DD, Pec Fi. 1922/92

Jedinica br.45-Parcele 39-3 dhe 40-0 KZ Jašanica - sa  površinom od 71ari 47m² (7147m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 500)

Jedinica br.46-Parcela br.97-2 KZ Djurdjevik - sa površinom od 7ari 20m² (720m²) u KZ Djurdjevik, opština Klina. Parcela ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 500)

Jedinica br.47-Parcela br.148-3 KZ Klinavac – sa površinom od 32ari 38m² (3238m²) u KZ Klinavc, opština Klina. Imovina je blizu ali nema pristup na javni put. (Depozit ponude: € 500)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZRP “Malishgan”, Klina (Fi. 256/90)  

Jedinica br.48-Poljoprivedno Zemljište u Djurakovac 1 - u površinu 8ha 48ari 37m² (84837m²) u KZ Djurakovac, opština Istok. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.49-DP Dubrava-Zemljište u Tučep - sa površinom od 3ha 21ari 1m² (32101m²) u KZ Tucep, opština Istok. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ”Dubrava”, Istok (Fi. 268/89)

Jedinica br.50-PPP Mališgan- Parcele br.563 i 543 u Jašanici - sa površinom od 1ha 61ari 61m² (16161m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina nema pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.51-PPP Mališgan- Parcele br.527, 546 i 555 u Jašanici - u površine od  2ha 19ari 10m² (21910m²) u KZ Jašanica, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 4,000)

Jedinica br.52-PPP Mališgani-Parcele br.497, 501-11 i 456-2 u KZ Duš - u ukupne površine od 3ha 64ari 03m² (36403m²) u KZ Duš, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi. 256/90)

Jedinica br.53-Zemljište u Gergoc – sa površinom od 84ari 99m² (8499m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.54-Parcela br.239 u Gergoc – sa površinom od 61ari 24m² (6124m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi:  ZZ “Bec”, Bec (Fi.8167/90)        

Jedinica br.55-Poljoprivredno zemljište u Damjan 4  – površine od 3ha 69ari 18m² (36918m²) u KZ Damjane, opština Djakovica. Imovina nema pristup u javnom putu. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: ZZ "Rogova", Rogova, Ðakovica

Jedinica br.56-DP Deva Kadastarska parcela br.705 KZ Deva - sa površinom od 12ari 10m² (1210m²) u KZ Deva, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPHIG "Deva" p.o., Djakovica (Fi.  497/89)

Jedinica br.57-Parcela br.378 KZ Gergoc – sa površinom od 56ari 71m² (5671m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina nema pristup u javni put. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.58-Parcela br.591 KZ Gergoc – sa površinom od 55ari 63m² (5563m²) u KZ Gergoc, opština Djakovica. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude:  € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: ZZ “Bec”, Bec (Fi. 391/90)

Jedinica br.59-PPP Mališgan - Parcela br. 158-48 u Zlokućane - sa površinom od 17ari 29m² (1729m²) u KZ Zlokucane, opština Klina. Imovina ima pristup na javnom putu. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.60-PPP Malisgan-Parcela br.83-1 u Drenovćic – sa površinom od 84ari 46m² (8446m²) u KZ Drenovcic, opština Klina. Imovina ima pristup u dva javna puta. (Deposit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: PPP”Malishgan”, Klinë/a (Fi. 256/90)

Jedinica br.61-Parcele br. 68 i 113-2 u KZ Grabanica - Zemljište površine 1ha 11ari 77m² (11177m²) u KZ Grabanica, opština Klina. Imovina nema pristup u javni put. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: Slozeno Preduzece PIK Dushan Mugosha Duq, Pec p.s.p. Fi 525/89, Fi.753/89; PIK Poljoprivreda DD, Pec Fi 1922/92

Jedinica br.62-Ereniku PP-Zemljište u Hereç 1 - sa površinom od 5ha 37ari 06m² (53706m²) na južnoj strani  KZ Herec, opština Djakovica. Samo parcela 692-0 ima pristup u lokalni javni put. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi and Fi brojevi: DP Ereniku - Primarna Proizvodnja, Djakovica (Fi.460/89, Fi.198/90)

Jedinica br.63-Parcele br.98-4, 98-5, 99-8 ZK Jašanica - sa površinom od 1ha 18ari 13m² (11813m²) u KZ Jašanica, blizu osnovne škole, opština Klina. Imovina ima pristup na javni put. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PPP ”Malishgan”, Klinë/a (Fi.256/90)

Jedinica br.64-DP Koreniku Supermarket br.1 Istok – prodavnica etage sa površinom od 207m² prema merenjima (196m² prema spisku imovine) koja se nalazi u prizemlje stambene zgrade u Ul. Skenderbeg, opština Istok. Imovina nije u upotrebi. (Depozit ponude: € 25,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: TP “Korenik”, Istog/k Fi.501/89

Jedinica br.65-ZZ Dubrava - Poljoprivredno zemljište u Djurakovac - sa površinom od 3ha 83ari 89m² (38389m²) u KZ Djurakovac, opština Istok. Imovina ima pristup u javni put. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ”Dubrava”, Istok (Fi. 268/89)

Jedinica br.66-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXIII  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3564m² (35ari 64m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.67-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXIV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3520m² (35ari 20m²) KZ Laplje Selo, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.68-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 3423m² (34ari 23m²) KZ Laplje Selo, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.69-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XXVI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 4158m² (41ari 58m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.70-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Konjuh VI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 6596m² (65ari 96m²) KZ Konjuh, Opština   Ljipljane. (Depozit ponude: € 4,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.71-Administrativna Zgrada Zadružni Savez Kosovo – Ova prodaja nudi zemljište ukupne površine 235m² (2ari 35m²), KZ Priština i objekat S+P+1 sa površinom 370 m² koja se nalazi u ul. Rrustem Statovci br.56, blizu parka u Prištini. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  Lidhja e Kooperativave të Kosovës Zadruzni Savez SAP Kosovo - Fi-48/77

Jedinica br.72-ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Donja Brnica V – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 10394m² (1ha 03ari 94m²) u KZ Donja Brnica, opština Pristina. (Depozit ponude: € 6,000)

Jedinica br.73-ZZ Liria Poljoprivredno Zemljište Donja Brnica VI – ova ponuda obuhvata poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 67713m² (6ha 77ari 13m²) u KZ Donja Brnica, opština Pristina. (Depozit ponude: € 20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP ZZ “Liria Bardhosh”; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Jedinica br.74-ZZ Përparimi Poljoprivredno Zemljište Gornja Lapaštica I - Ova prodaja nudi zemljište totalne površine od 15985m² (1ha 59ari 85m²),  KZ Gornja Lapastica, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.75-ZZ Përparimi Poljoprivredno Zemljište Gornja Lapaštica II - Ova prodaja nudi zemljište totalne površine od 7041m² (70ari 41m²), KZ Gornja Lapaštica, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 2,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: RO “Sloga” Fi-100/80 , ZZ “Perparimi”  Fi-940/90.

Jedinica br.76-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XIII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 31802m² (3ha 18ari 2m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 25,000)

Jedinica br.77-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XIV – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 14811m² (1ha 48ari 11m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 12,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Jedinica br.78-ZZ Štime Poljoprivredno Zemljište Muzečina II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 10776m² (1ha 7ari 76m²) KZ  Muzecina, Opština   Štimlje. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.80-ZZ Štime Poljoprivredno Zemljište Vojnovac II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9434m² (94ari 34m²) KZ  Vojnovac, Opština   Štimlje. (Depozit ponude: € 3,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  NSH KB  Štimlje  “; KB Lipjan;OTHBPB KB  Štimlje, KBI Milan Zeqar Ferizaj ; 663/89. 

Jedinica br.81-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Suhodoll XV - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 4458m² (44ari 58m²) na  CZ Suvidol, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
   
 Jedinica br.82-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje IX - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 74302m² (7ha 43ari 02m²) na  CZ Livadje, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 30,000)

Jedinica br.83-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje X - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 12136m² (1ha 21ari 36m²) na  CZ Livadje, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.84-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 14482m² (1ha 44ari 82m²) na KZ Livadje,  Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 15,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.85-Ratar Poljoprivredno Zemljište Gračanica II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5925m² (59ari 25m²) ZK Gracanica, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi:  DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.86-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Livadje IV –  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 11862m² (1ha 18ari 62m²) KZ Livadje, Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.87-Ratar Poljoprivredno Zemljište Livadje  – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 5490m² (54ari 90m²) KZ Livadje,  Opština  Gracanica. (Depozit ponude: € 7,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”), Fi.809/89.

Jedinica br.88-ZZ Flora Poljoprivredno Zemljište Repa I  - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 8720m² (87ari 20m²) KZ Repa, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 1,000)

Jedinica br.89-ZZ Flora Poljoprivredno Zemljište Repa II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 7084m² (70ari 84m²) KZ Repa, Opština Podujevo. (Depozit ponude: € 700)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Jedinica br.90-ZZ Kosovo Poljoprivredno Zemljište Mali Ribar I –  Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 9754m² (97ari 54m²) KZ Mali Ribar, Opština  Lipljane. (Depozit ponude: € 2,000)

Jedinica br.91-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Crni Breg – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 18557m² (1ha 85ari 57m²) KZ Bregu i Zi, Opština  Lipljane. (Depozit ponude: € 4,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.92-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XI – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 19502m² (1ha 95ari 2m²) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 15,000)

Jedinica br.93-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo XII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 17800m² (1ha 78ari) KZ Laplje Selo, Opština   Gracanica. (Depozit ponude: € 14,000)

Jedinica br.94-Ratar Poljoprivredno Zemljište Laplje Selo VII – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 37191m² (3ha 71ari 91m²) KZ Laplje Selo, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 20,000)

Jedinica br.95-Ratar Poljoprivredno Zemljište Ajvalija II – Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 8740m² (87ari 40m²) KZ Ajvalija, Opština  Priština. (Depozit ponude: € 8,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

 Jedinica br.96-ZZ Kosova Poljoprivredno Zemljište Suvidol I - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 40260m² (4ha 02ari 60m²) na  CZ Suvidol, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 30,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova"; ZZ Lipjan; aAD "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   

Jedinica br.97-Ratar Poljoprivredno Zemljište Gračanica III - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa ukupnom površinom od 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Gracanica, Opština Gracanica.  (Depozit ponude: € 10,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: DP ”Ratar” Llapllasellë (prethondno deo PIK “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Jedinica br.98-Lavërtari Blegtori Poljoprivredno Zemljište Batuša II - Ova prodaja nudi poljoprivredno zemljište sa  ukupnom površinom od 22741m² (2ha 27ari 41m²) KZ Batuša, Opština Gracanica. (Depozit ponude: € 5,000)
Predhodni nazivi i Fi brojevi: ZZ "Kosova Export"  OOUR “Lavertari Blegtori” Fi-878/89.  

Jedinica br.99-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljubiždi 15 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 42900m² (4ha 29ari 00m²) sa kulturom  Livada i Njiva, kl.4 u KZ Ljubižda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.100-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljubiždi 16 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od  23210m² (2ha 32ari 10m²), sa kulturom Njiva, kl.4 u KZ Ljubizda, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 7,000)

Jedinica br.101-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Vlašne 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od   34242m² (3ha 42ari 42m²) sa kulturom  njiva kl.3 u KZ Vlašne, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000)

Jedinica br.102-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Vlašne 2 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od   29518m² (2ha 95ari 18m²), sa kulturom  livada i njiva kl.2,3 u KZ Vlasne, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

Jedinica br.103-NBI Rahoveci - Imovina u Zoćište 1     - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 34371m² (3ha 43ari 71m²), njiva kl.6 u KZ Pusto Selo, Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

 Jedinica br.104-DP NB Miruša - Imovina u Ljubiždi 1 -  nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 3ha 11ari 79m² (31179m²), pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Ljubižda, Mališevo. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.105-DP NB Miruša - Imovina u Ljubiždi 2 -  nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 34ari 77m² (13477m²), pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Ljubižda, Mališevo. (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.106-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 10 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 106906m² (10ha 69ari 06m²) sa kulturom pašnjak kl.7. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.107-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 12 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 3426m² (34ari 26m²) sa kulturom neplodno. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.108-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 13 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 95548m² (9ha 55ari 48m²) sa kulturom šuma, pašnjak kl.7,6. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.109-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Gornjoj Bitinji 2 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 333384m² (33ha 33ari 84m²) sa kulturom pašnjak, šuma kl.5. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Jedinica br.110-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Trepetnice 12 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 55280m² (5ha 52ari 80m²) sa kulturom njiva kl.4,5 u KZ Trepetince, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 10,000) 
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo" Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.111-DP NBI Rahoveci - Imovina u Pusto Selo - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 50ari 34m² (5034m²), sa kulturom njiva kl.6 u KZ Pusto Selo, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.112-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće  - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 172751m² (17ha 27ari 51m²). (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.113-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće 1 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 235969m² (23ha 59ari 69m²). (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.114-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Sušiće 2 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ  Sušice, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 109905m² (10ha 99ari 05m²). (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Jedinica br.115-DP NB Miruša - Imovina u Vrmnici 1 -  nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 98ari 96m² (29896m²), sa kulturom pašnjak kl.4,5 koja se nalazi u KZ Vrmnica, Opština Mališevo. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Jedinica br.116-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 11 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 284859m² (28ha 48ari 59m²). (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.117-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Trepetnice 10 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 72614m² (7ha 26ari 14m²), sa kultorom njiva kl.4,5 u KZ  Trepetince, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 25,000)

 Jedinica br.118-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Atmadje 2 - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 2ha 75ari 62m² (27562m²), sa kulturom njiva kl.4,5 u KZ Atmadje, Opština Prizren.
(Depozit ponude: € 8,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

 Jedinica br.119-DP NBI Rahoveci - Imovina u Radostu 4 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 22296m² (2ha 22ari 96m²), sa kulturom njiva kl.4, koja se nalazi u KZ Radost, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.120-DP Zadruga Štrpce–Imovina u Brodu 1 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Brod, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 37484m² (3ha 74ari 84m²). (Depozit ponude: € 2,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.121-DP NBI Rahoveci - Imovina u Velikoj Hoći 5 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 70ari 22m² (17022m²), sa kulturom njiva kl.3, koja se nalazi u KZ Velika Hoca, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.122-NBI Rahoveci - Imovina u Ratkovce 2 -  nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom 3ha 75ari 07m² (37507m²), sa kulturom pašnjak i vinograd kl.1,4, koja se nalazi u KZ  Ratkovce, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.123-NBI Rahoveci - Imovina u Ratkovce 4 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom  prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), sa kulturom pašnjak  kl.1,2,3,4, koja se nalazi u KZ Ratkovce, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.124-DP Zadruga Štrpce – Poljoprivredno zemljište u Gornjoj Bitinji 7- nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 29593m² (2ha 95ari 93m²) sa kulturom pašnjak klasa 5. (Depozit ponude: € 4,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.125-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Ljutoglavi - nudi na prodaju poljoprivredno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 25212m² (2ha 52ari 12m²), sa kulturom njiva, pašnjak i livada kl.4,5,7, u KZ Ljutogllava, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.126-DP Lavërtaria-Blegtori - Poljoprivredno zemljište u Caparce 1 - nudi na prodaju obradjeno zemljište koja obuhvaca ukupnu površinu od 7133m² (71ari 33m²) sa kulturom livada kl.4  u KZ  Caparc, Opština Prizren. (Depozit ponude: € 5,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi-698/89, Fi.-7337/92

Jedinica br.127-NBI Rahoveci - Imovina u Opteruši 1 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 01ari 98m² (10198m²), u KZ  Opteruša,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.128 -NBI Rahoveci - Imovina u Opteruši 3 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 1ha 54ari 81m² (15481m²), u KZ  Opteruša,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.129-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 7 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 33073m² (3ha 30ari 73m²). (Depozit ponude: € 8,000)

Jedinica br.130-DP Zadruga Štrpce – Imovina u Vrbeštici 9 - nudi na prodaju zemljište koja se nalazi u KZ Vrbeštica, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 53040m² (5ha 30ari 40m²). (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Jedinica br.131-NBI Rahoveci - Imovina u Retimlje 2 - nudi na prodaju  zemljište sa ukupnom površinom od 2ha 30ari 14m² (23014m²), u KZ  Retimlje,  Orahovac. (Depozit ponude: € 3,000)

Jedinica br.132-NBI Rahoveci-Imovina u Retimlje 3 - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 54ari 57m² (5457m²), u KZ  Retimlje,  Orahovac. (Depozit ponude: € 1,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Jedinica br.133-Prodavnica u selo Krstac - obuhvata imovinu sa ukupnom površinom od oko 66 m² (B+P), koja se nalazi u selo Krstac, KZ Krstac, Opština Dragaš. Nema dokumenata o vlasništvu za ovaj aset DP-a, na raspolaganju imamo racun poreza na imovinu SO, lista imovina DP-a, lista zgrada DP-a. Zemljište gde je prodavnica NIJE deo prodaje/tendera.  Napomena: Prema imovinskoj listi DP-a ovaj lokal se evidentira sa površinom od 60m². (Depozit ponude: € 1,000)
Predhodni nazivi i  Fi brojevi: DP “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Jedinica br.134-NBI Rahoveci - Imovina u Brestovac 4 – nudi za prodaju imovinu  koja obuhvata ukupnu površinu od 3ha 97ari 04m² (39704m²) u KZ Brestovac, Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)

Jedinica br.135-NBI Rahoveci - Imovina u Brestovac 2 - nudi za prodaju  imovinu sa ukupnom površinom od  2ha 43ari 25m² (24325m²), koja se nalazi u KZ Brestovac,  Opština Orahovac. (Depozit ponude: € 5,000)
Raniji nazivi i Fi brojevi: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Jedinica br.136-DP Vreshtaria – Poljoprivredno Zemljište u Medvece - nudi na prodaju zemljište sa ukupnom površinom od 218635m² (21ha 86ari 35m²) sa kulturom njiva, pašnjak kl.5 koja se nalazi u KZ Medvece, Opština Prizren. U oviru ove imovine nalazi se jedna zgrada/magacin sa površinom od 113 m² koji magacin nije registrovan u katastarskim dokumentima. (Depozit ponude: € 10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; 
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)   

Jedinica br.137-DP Zadruga Štrpce – Poljoprivredno zemljište u Gornjoj Bitinji 8 - nudi na prodaju zemljište koje se nalazi u KZ Gornja Bitinja, Opština Štrpce, i obuhvata ukupnu površinu od 93392m² (9ha 33ari 92m²), sa kulturom pašnjak klasa 5. (Depozit ponude: € 7,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:  DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)


Tacne površine zemljišta za sva Jedinice možete dobiti u Konacnom Informativnom Memorandumu.

Informacije date u ovoj publikaciji mogu da sadrže netacnosti, propuste, ili štamparske greške za koje Kosovska Agencija za Privatizaciju nec´e ni na koji nacin biti odgovoran niti c´e prihvatiti odgovornost u pogledu upotrebe, važnosti, tacnost, potpunost ili pouzdanost, bez obzira na njihovu prirodu.
<