Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje sot me e tij të rregullt me ç’ rast Bordi u njoftua me zhvillimet e fundit dhe aktivitetet e AKP-së.

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAPa 29.10.2020

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju održao je svoj redovni sastanak i uprava ga je obavestila o najnovijim aktivnostima i razvoju KAP.     Në këtë takim Bordi i Drejtorëve shqyrtoi dhe miratoi Raportin e Shpërndarjes së Përkohshme për NSH “Betonjerka” (në likuidim), NSH “Zhupa Reqane Prizren” (në likuidim), NSH “Tehnoremont/Ekoplast” (në likuidim), NSH “IBG Batteries” (në likuidim). 

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA KAPa 19.10.2020

Upravni odbor Kosovska agencije za privatizaciju održao je svoj naredni sastanak danas, gde je bio obavešten o najnovijim dešavanjima u KAP-u.

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

€757,479,694

Iznos Prodaje

€143,077,857

Raspodela 20%

KAP objavljuje Prodaju Imovine - 49

Kosovska Agencija za Privatizaciju je zadužena za privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom spin-off i likvidacije. Investitori su pozvani da putem otvorenog i konkurentnog tendera kupe imovinu određenih DP-a koja su navedena u Prodaju Imovine 48.

Datum podnošenja ponuda i otvaranje ponuda je: 21.08.2019

€398,195,186

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€199,592,906

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Motel i Market Nora

Od 1996 godine do privatizacije preduzeće nije funksionisalo i nijedan radnik nije radio.

Nova Fabrika Raduša

Fabrika u Raduši u Istogu je privatizovano u 2010 godini i od jedne nefunksionalne fabrike za preradu drva je postalo fabrika za preradu mleka sa kapacitetom od 36 hilja...

Hotel Theranda

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje.

Gledaj sve