Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

SHPREHJE INTERESI

Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke kërkuar objekt me hapësira të përshtatshme për Zyrën Rajonale në Prizren.

Njoftim për ish punëtorët e NSH-ve

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim:

Shitja e Aseteve në Likuidim - 59

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

Shiko te gjitha

2274

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€761,034,706

SHUMA E SHITJEVE

€157,601,497

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 59

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.59 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 5 tetor 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€177,794,176

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Ferronikeli

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Trofta

Me investimet e shumta që u bënë pas privatizimit në përmirësimin dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për punë, kompania hoteliere Trofta ka arritur që të bëhet një n...

Shiko te gjitha