Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 56

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.56. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 19 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 22.6.2022

Prishtinë – Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e radhës ku diskutoi dhe mori vendime të rëndësishme në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Njoftim për shpallje - AKP ofron 38 prona me qira

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje shoqërore apo aset të ofruar për qiradhënie në këtë shpallje, klikoni në vegzat në vijim:

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€155,856,378

Shpërndarja e 20%-it

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 56

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.56 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 13 korrik 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

 

 

€398,233,741

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€179,093,987

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet s...

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

Industria Ushqimore “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Përveç linjave të prodhimit dhe përpunimit të pemëve dhe perimeve, në kuadër të kompanisë operon edhe njësia e produkteve të qumështit si dhe si linjë e re ka filluar pr...

Shiko te gjitha