Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 5.09.2023

AKP brenda një muaji inkason mbi 1.2 milion euro nga borxhet e qiramarrësve të aseteve të NSh-ve. Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka zhvilluar mbledhjen e radhës, në të cilën përveç aktiviteteve të parapara të AKP-së, Bordi u informua edhe për punën e menaxhmentit të kësaj Agjencie për periudhën paraprake.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 22.08.2023

AKP për gjysmë muaji inkason mbi gjysmë milion euro borxhe nga qiramarrësit. Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje të jashtëzakonshme ku diskutoi në lidhje me inkasimin e të hyrave nga qiratë pas vendimit që kishte marr në takimin e fundit që të gjithë qiramarrësit pa dallim të dërgohen në përmbarim po që se nuk i përmbahet obligimeve kontraktuale të qirasë. Si rrjedhojë, vetëm gjatë këtij muaji (nga data 1 deri me datë 17 gusht), AKP ka arritur të inkasoj vlerën e përgjithshme monetare të borxhit për të gjith...

Njoftimi i vendimit te BD për statusin juridik për BORBA dhe Stacioni Veterinës Prishtinë

Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, lidhur me statusin juridik te aseteve të Ndërmarrjes Gazetare Botuese “BORBA” Beograd, dega në Prishtinë KPS1534/PRN206; dhe Ndërmarrjes “Stacioni i Veterinës Prishtinë” KPS1536U/PRN208, që gjenden në territorin e Kosovës, janë pronë shoqërore dhe bien nën kompetencat administrative të  Agjencisë. Publikimi i Njoftimeve do të bëhet me 10,11,12,13 dhe 14.08.2023 .

Shiko te gjitha

2289

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 785,621,938

SHUMA E SHITJEVE

€161,134,291

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 62

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 15 mars 2023, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€165,340,628

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet si lider në industrinë e xhinseve në rajon.

Ferronikeli

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit mineral në Kosovë.

Shiko te gjitha