Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 30.11.2022

Bordi i AKP-së aprovoi Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në AKP.

Njoftim për publikimin e Listave Përfundimtare të NSH Rilindja - Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta dhe NSH ETMM

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore në vijim: “Rilindja-Shërbimet e Përbashkëta” në Prishtinë dhe “Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore” në Prishtinë se publikimi i  Listave Përfundimtare për përfitimin e 20% do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28 dhe 29 nëntor 2022.

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË PRONAVE TË NDËRMARRJEVE SHOQËRORE

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.61. Me këtë valë të shitjeve janë tenderuar 31 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Shiko te gjitha

2289

Asete të shitura

120

Valë të shitjeve

€ 762,536,711

SHUMA E SHITJEVE

€158,559,760

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 61

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 dhjetor 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€170,587,575

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me gr...

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Shiko te gjitha