Informišite za legitimne povjerioce

Prishtinë   

Odbor direktora Kosovske agencije za privatizaciju na sastanku održanom 30. i 31. marta 2017. odobrio je privremene izvještaje o likvidaciji za povjerioce sljedećih kompanija. Svi kvalifikovani poverioci su obavešteni da će Agencija odmah početi sa izvršavanjem isplata kvalifikovanim poveriocima i da se očekuje da se ovaj proces završi u roku od 30 dana od dana odobrenja.