Saopštenje za medije i telegram saučešće porodici Mikullovci

Prishtinë    03/03/2023

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) ovim putem obaveštava širu javnost da je danas, 3 marta 2023, preminuo gdin. Nazmi Mikullovci, predsedavajući upravnim odborom KAP-a.

 

Upravni odbor KAP-a, menadžment i osoblje KAP-a izražavaju najdublje i iskreno saučešće porodici Mikullovci.

Gdin. Mikullovci je nekoliko decenija bio uzor tokom svog profesionalnog delovanja. Od 1965 do 1990 radio je u Trepči, i otišao je u vreme nasilnih mera. Nakon oslobođenja Kosova, bio je na poziciji direktora u Trepči od 2001 do 2008. Nekoliko godina je bio član upravnog odbora KOSTT „Operator prenosa, sistema i tržišta“ a.d.  

Od avgusta 2021 do sada, gdin. Mikullovci je bio predsedavajući upravnim odborom KAP-a, kojeg je imenovala Skupština Republike Kosova.  

Tokom svoje duge profesionalne karijere, gdin. Mikullovci je bio u potpunosti opredeljen za javni interes i ekonomski razvoj Republike Kosova.  

Upravni odbor KAP-a, menadžment i osoblje KAP-a zahvaljuju se gdin. Mikullovcu na njegovom vođstvu, opreznosti, genijalnosti, profesionalizmu i posvećenosti poslu. Bila je čast raditi pod njegovim vizionarskim vođstvom za ključne procese naše institucije.