Nova Fabrika Raduša

Istog   

Fabrika u Raduši u Istogu je privatizovano u 2010 godini i od jedne nefunksionalne fabrike za preradu drva je postalo fabrika za preradu mleka sa kapacitetom od 36 hiljada litara na sat.

Ovi kapaciteti su namenjeni proizvodnji mleka, sokova i ostalih mlečnih proizvoda. Njihovi proizvodi se izvoze u Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Švajcarskoj ali takođe pokrivaju jedan značajan deo domaćeg tržišta. Mlekara se snabdeva svežim mlekom od 160 farmera na 40 mesta za prikupljanje svežeg mleka na Kosovu i samim time doprinosi u korist 2,500 malih farmera.