Hotel Theranda

Prizren   

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje.

Od privatizacije u 2006 godini je investirano oko 850 hiljada evra za poboljšanje i renoviranje unutrašnjih i spoljnih prostorija ovog hotela gde je aktiviran jedan deo njenih kapaciteta i zapošljeno 18 radnika. Sa okončanjem renovacije u 2012 godini, objekat je renoviran u potpunosti i funksioniše sa uspehom kao jedno od preporučljivih mesta u Prizrenu. www.hoteltheranda.com