NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE (VENDIME, KËRKESA PËR INFORMATA SHTESË)

Prishtinë    07/08/2023

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Miniera Boksitet e Kosovës Volljak (në likuidim), Beko (në likuidim), Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore (në likuidim), Ereniku Industri (në likuidim), Hotel Lahor Brezovica (në likuidim), Ibar Invest (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Dunav (në likuidim), Radio Televizioni i Prishtinës (në likuidim), të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

 

  1. Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së, para ose deri në orën 16:00 të datës 21 gusht 2023.

 

Nr.

Ndërmarrja/Aseti (në likuidim)

Emri Mbiemri

Nr. Kërkesës

Lloji i Shkresës

1

Kompania e Sigurimeve Dunav

Vukosava Popovic

PRN183 - 0050

Vendim

2

Ibar Invest

Borislav Vasiljevic

MIT153 - 0017

Vendim

3

BEKO

Dragan Serafimovic

GJI172 - 0002

Vendim

4

Radio Televizioni i Prishtinës

Borislav Cirkovic

PRN150 - 2565

Vendim

5

Radio Televizioni i Prishtinës

Borislav Cirkovic

PRN150 - 2566

Vendim

6

Radio Televizioni i Prishtinës

Borislav Cirkovic

PRN150 - 2567

Vendim

7

Radio Televizioni i Prishtinës

Borislav Cirkovic

PRN150 - 2568

Vendim

8

Radio Televizioni i Prishtinës

Bajram Bajrami

PRN150 - 1151

Kërkesa për informata shtesë

9

Radio Televizioni i Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës

PRN150 - 0594

Vendim

10

Radio Televizioni i Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës

PRN150 - 0597

Vendim

11

Radio Televizioni i Prishtinës

Bajram Bajrami

PRN150 - 1297

Kërkesa për informata shtesë

12

Radio Televizioni i Prishtinës

Bajram Bajrami

PRN150 - 1298

Kërkesa për informata shtesë

13

Radio Televizioni i Prishtinës

Burbuqe Axhemi

PRN150 - 1471

Vendim

14

Radio Televizioni i Prishtinës

Daut Ismajli

PRN150 - 1419

Vendim

15

Radio Televizioni i Prishtinës

Dervish Lekaj

PRN150 - 2152

Vendim

16

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa

PRN150 - 1704

Vendim

17

Radio Televizioni i Prishtinës

Bahri Hakaj

PRN150 - 2304

Kërkesa për informata shtesë

18

Radio Televizioni i Prishtinës

Bahri Hakaj

PRN150 - 2305

Kërkesa për informata shtesë

19

Radio Televizioni i Prishtinës

Bahri Hakaj

PRN150 - 2460

Kërkesa për informata shtesë

20

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Vuksa

PRN150 - 1435

Vendim

21

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Vuksa

PRN150 - 1436

Vendim

22

Radio Televizioni i Prishtinës

Dejan Vuksa

PRN150 - 1439

Vendim

23

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa

PRN150 - 2291

Vendim

24

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Mustafa

PRN150 - 2292

Vendim

25

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Rudi

PRN150 - 0639

Vendim

26

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Rudi

PRN150 - 0640

Vendim

27

Radio Televizioni i Prishtinës

Drita Rudi

PRN150 - 0642

Vendim

28

Radio Televizioni i Prishtinës

Ejup Mehmeti

PRN150 - 1907

Vendim

29

Radio Televizioni i Prishtinës

Ejup Mehmeti

PRN150 - 2289

Vendim

30

Radio Televizioni i Prishtinës

Ejup Mehmeti

PRN150 - 2290

Vendim

31

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Taip Perjuci

PRN150 - 0564

Vendim

32

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Taip Perjuci

PRN150 - 0565

Vendim

33

Radio Televizioni i Prishtinës

Ekrem Taip Perjuci

PRN150 - 1134

Vendim

34

Radio Televizioni i Prishtinës

Fatime Berisha

PRN150 - 1077

Vendim

35

Radio Televizioni i Prishtinës

Fatime Berisha

PRN150 - 1079

Vendim

36

Radio Televizioni i Prishtinës

Fatime Sylejmani Amiti

PRN150 - 0448

Kërkesa për informata shtesë

37

Radio Televizioni i Prishtinës

Fatime Sylejmani Amiti

PRN150 - 1446

Kërkesa për informata shtesë

38

Radio Televizioni i Prishtinës

Fatmir Hadri

PRN150 - 1172

Vendim

39

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferasete Gashi

PRN150 - 1815

Vendim

40

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferasete Gashi

PRN150 - 1816

Vendim

41

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferasete Gashi

PRN150 - 1817

Vendim

42

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferihan Krasniqi

PRN150 - 0324

Kërkesa për informata shtesë

43

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferihan Krasniqi

PRN150 - 0325

Kërkesa për informata shtesë

44

Radio Televizioni i Prishtinës

Ferihan Krasniqi

PRN150 - 0326

Kërkesa për informata shtesë

45

Radio Televizioni i Prishtinës

Fetije Islami

PRN150 - 0543

Vendim

46

Radio Televizioni i Prishtinës

Fetije Islami

PRN150 - 1076

Vendim

47

Radio Televizioni i Prishtinës

Fehmi Menxhiqi

PRN150 - 1945

Kërkesa për informata shtesë

48

Radio Televizioni i Prishtinës

Fehmi Menxhiqi

PRN150 - 1946

Kërkesa për informata shtesë

49

Radio Televizioni i Prishtinës

Fehmi Menxhiqi

PRN150 - 1947

Kërkesa për informata shtesë

50

Radio Televizioni i Prishtinës

Fetije Osmani

PRN150 - 0576

Vendim

51

Radio Televizioni i Prishtinës

Fikrije Hoxha Kika

PRN150 - 0569

Vendim

52

Radio Televizioni i Prishtinës

Fikrije Hoxha Kika

PRN150 - 0570

Vendim

53

Radio Televizioni i Prishtinës

Fikrije Hoxha Kika

PRN150 - 0638

Vendim

54

Radio Televizioni i Prishtinës

Fitim Domi

PRN150 - 1411

Kërkesa për informata shtesë

55

Radio Televizioni i Prishtinës

Gani Rexhep Hoxha

PRN150 - 1479

Vendim

56

Radio Televizioni i Prishtinës

Gani Rexhep Hoxha

PRN150 - 1480

Vendim

57

Radio Televizioni i Prishtinës

Gazanfer Nishliu

PRN150 - 2172

Kërkesa për informata shtesë

58

Radio Televizioni i Prishtinës

Gazanfer Nishliu

PRN150 - 2173

Kërkesa për informata shtesë

59

Radio Televizioni i Prishtinës

Gazanfer Nishliu

PRN150 - 2174

Kërkesa për informata shtesë

60

Radio Televizioni i Prishtinës

Gëzime Ahmeti

PRN150 - 1243

Kërkesa për informata shtesë

61

Radio Televizioni i Prishtinës

Gëzime Ahmeti

PRN150 - 1244

Kërkesa për informata shtesë

62

Radio Televizioni i Prishtinës

Gëzime Ahmeti

PRN150 - 1245

Kërkesa për informata shtesë

63

Radio Televizioni i Prishtinës

Gjylishah Ismaili

PRN150 - 0012

Kërkesa për informata shtesë

64

Radio Televizioni i Prishtinës

Hajriz Mamaj

PRN150 - 1510

Kërkesa për informata shtesë

65

Radio Televizioni i Prishtinës

Hajriz Mamaj

PRN150 - 1511

Kërkesa për informata shtesë

66

Radio Televizioni i Prishtinës

Hajriz Mamaj

PRN150 - 1843

Kërkesa për informata shtesë

67

Radio Televizioni i Prishtinës

Haki Shala

PRN150 - 2280

Kërkesa për informata shtesë

68

Radio Televizioni i Prishtinës

Haki Shala

PRN150 - 2281

Kërkesa për informata shtesë

69

Radio Televizioni i Prishtinës

Haki Shala

PRN150 - 2282

Kërkesa për informata shtesë

70

Radio Televizioni i Prishtinës

Hamdi Abazi

PRN150 - 2264

Kërkesa për informata shtesë

71

Radio Televizioni i Prishtinës

Hamdi Abazi

PRN150 - 2265

Kërkesa për informata shtesë

72

Radio Televizioni i Prishtinës

Hamdi Abazi

PRN150 - 2266

Kërkesa për informata shtesë

73

Radio Televizioni i Prishtinës

Ibrahim Zërza

PRN150 - 0431

Kërkesa për informata shtesë

74

Radio Televizioni i Prishtinës

Ibrahim Zërza

PRN150 - 2476

Kërkesa për informata shtesë

75

Radio Televizioni i Prishtinës

Idriz Konushevci

PRN150 - 1983

Kërkesa për informata shtesë

76

Radio Televizioni i Prishtinës

Idriz Konushevci

PRN150 - 1984

Kërkesa për informata shtesë

77

Radio Televizioni i Prishtinës

Idriz Konushevci

PRN150 - 1985

Kërkesa për informata shtesë

78

Radio Televizioni i Prishtinës

Jusuf Shyqri Rizvanolli

PRN150 - 0590

Kërkesa për informata shtesë

79

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Kllokoqi

PRN150 - 0115

Kërkesa për informata shtesë

80

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Kllokoqi

PRN150 - 0116

Kërkesa për informata shtesë

81

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Kllokoqi

PRN150 - 0117

Kërkesa për informata shtesë

82

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Zeqiri

PRN150 - 1296

Kërkesa për informata shtesë

83

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Zeqiri

PRN150 - 1299

Kërkesa për informata shtesë

84

Radio Televizioni i Prishtinës

Imer Zeqiri

PRN150 - 1301

Kërkesa për informata shtesë

85

Radio Televizioni i Prishtinës

Ismajl Nishori

PRN150 - 0684

Kërkesa për informata shtesë

86

Radio Televizioni i Prishtinës

Ismet Fazliu

PRN150 - 1665

Kërkesa për informata shtesë

87

Radio Televizioni i Prishtinës

Ismet Fazliu

PRN150 - 1666

Kërkesa për informata shtesë

88

Radio Televizioni i Prishtinës

Ismet Fazliu

PRN150 - 1667

Kërkesa për informata shtesë

89

Radio Televizioni i Prishtinës

Ivanka Vasic

PRN150 - 2255

Vendim

90

Radio Televizioni i Prishtinës

Jashar Haliti

PRN150 - 2109

Kërkesa për informata shtesë

91

Radio Televizioni i Prishtinës

Jashar Haliti

PRN150 - 2110

Kërkesa për informata shtesë

92

Radio Televizioni i Prishtinës

Jashar Haliti

PRN150 - 2111

Kërkesa për informata shtesë

93

Radio Televizioni i Prishtinës

Juliana Çela

PRN150 - 0959

Kërkesa për informata shtesë

94

Radio Televizioni i Prishtinës

Juliana Çela

PRN150 - 0964

Kërkesa për informata shtesë

95

Radio Televizioni i Prishtinës

Juliana Çela

PRN150 - 0968

Kërkesa për informata shtesë

96

Radio Televizioni i Prishtinës

Kamber Thaçi

PRN150 - 1318

Kërkesa për informata shtesë

97

Radio Televizioni i Prishtinës

Kamber Thaçi

PRN150 - 1320

Kërkesa për informata shtesë

98

Radio Televizioni i Prishtinës

Kamber Thaçi

PRN150 - 1321

Kërkesa për informata shtesë

99

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Haliti

PRN150 - 0982

Kërkesa për informata shtesë

100

Radio Televizioni i Prishtinës

Katarina Haliti

PRN150 - 0998

Kërkesa për informata shtesë

101

Radio Televizioni i Prishtinës

Kemal Haliti

PRN150 - 1000

Kërkesa për informata shtesë

102

Radio Televizioni i Prishtinës

Kemal Haliti

PRN150 - 1001

Kërkesa për informata shtesë

103

Radio Televizioni i Prishtinës

Kosovska Banka DD Beogradu Stecaju

PRN150 - 0600

Vendim

104

Radio Televizioni i Prishtinës

Luan Spahiu

PRN150 - 1081

Kërkesa për informata shtesë

105

Radio Televizioni i Prishtinës

Luan Spahiu

PRN150 - 1082

Kërkesa për informata shtesë

106

Radio Televizioni i Prishtinës

Luan Spahiu

PRN150 - 1083

Kërkesa për informata shtesë

107

Radio Televizioni i Prishtinës

Luljeta Spahija

PRN150 - 0625

Kërkesa për informata shtesë

108

Radio Televizioni i Prishtinës

Luljeta Spahija

PRN150 - 0626

Kërkesa për informata shtesë

109

Radio Televizioni i Prishtinës

Luljeta Spahija

PRN150 - 0627

Kërkesa për informata shtesë

110

Radio Televizioni i Prishtinës

Lulzim Kryeziu

PRN150 - 0556

Kërkesa për informata shtesë

111

Radio Televizioni i Prishtinës

Lulzim Kryeziu

PRN150 - 0557

Kërkesa për informata shtesë

112

Radio Televizioni i Prishtinës

Lulzim Kryeziu

PRN150 - 2537

Kërkesa për informata shtesë

113

Radio Televizioni i Prishtinës

Lumturija Bajri

PRN150 - 2219

Kërkesa për informata shtesë

114

Radio Televizioni i Prishtinës

Lumturija Bajri

PRN150 - 2220

Kërkesa për informata shtesë

115

Radio Televizioni i Prishtinës

Lumturija Bajri

PRN150 - 2221

Kërkesa për informata shtesë

116

Radio Televizioni i Prishtinës

Nazim Perjuci

PRN150 - 0643

Kërkesa për informata shtesë

117

Radio Televizioni i Prishtinës

Nazim Perjuci

PRN150 - 0645

Kërkesa për informata shtesë

118

Radio Televizioni i Prishtinës

Nazmie Veseli

PRN150 - 1581

Kërkesa për informata shtesë

119

Radio Televizioni i Prishtinës

Nazmie Veseli

PRN150 - 2039

Kërkesa për informata shtesë

120

Radio Televizioni i Prishtinës

Nazmie Veseli

PRN150 - 2040

Kërkesa për informata shtesë

121

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedime Shala Dragidella

PRN150 - 2273

Kërkesa për informata shtesë

122

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedime Shala Dragidella

PRN150 - 2274

Kërkesa për informata shtesë

123

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedime Shala Dragidella

PRN150 - 2275

Kërkesa për informata shtesë

124

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedjat Haliti

PRN150 - 0657

Kërkesa për informata shtesë

125

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedjat Haliti

PRN150 - 2005

Kërkesa për informata shtesë

126

Radio Televizioni i Prishtinës

Nedjat Haliti

PRN150 - 2006

Kërkesa për informata shtesë

127

Radio Televizioni i Prishtinës

Nerxhivane Bajramliqi

PRN150 - 0859

Kërkesa për informata shtesë

128

Radio Televizioni i Prishtinës

Nerxhivane Bajramliqi

PRN150 - 1771

Kërkesa për informata shtesë

129

Radio Televizioni i Prishtinës

Nerxhivane Bajramliqi

PRN150 - 1786

Kërkesa për informata shtesë

130

Radio Televizioni i Prishtinës

Nexhat Selimi

PRN150 - 1452

Kërkesa për informata shtesë

131

Radio Televizioni i Prishtinës

Nexhat Selimi

PRN150 - 1454

Kërkesa për informata shtesë

132

Radio Televizioni i Prishtinës

Nexhat Selimi

PRN150 - 1841

Kërkesa për informata shtesë

133

Radio Televizioni i Prishtinës

Nysret Mustafa

PRN150 - 0814

Kërkesa për informata shtesë

134

Radio Televizioni i Prishtinës

Nysret Mustafa

PRN150 - 1182

Kërkesa për informata shtesë

135

Radio Televizioni i Prishtinës

Nysret Mustafa

PRN150 - 1183

Kërkesa për informata shtesë

136

Radio Televizioni i Prishtinës

Perica Bisevac

PRN150 - 1571

Vendim

137

Radio Televizioni i Prishtinës

Perica Bisevac

PRN150 - 1572

Vendim

138

Radio Televizioni i Prishtinës

Predrag Djurdjevic

PRN150 - 1650

Vendim

139

Radio Televizioni i Prishtinës

Predrag Vukadinovic

PRN150 - 2096

Vendim

140

Radio Televizioni i Prishtinës

Radivoje Krstic

PRN150 - 2077

Vendim

141

Radio Televizioni i Prishtinës

Radivoje Krstic

PRN150 - 2078

Vendim

142

Radio Televizioni i Prishtinës

Radivoje Krstic

PRN150 - 2079

Vendim

143

Radio Televizioni i Prishtinës

Radmila Macic

PRN150 - 0537

Vendim

144

Radio Televizioni i Prishtinës

Radmila Macic

PRN150 - 2132

Vendim

145

Radio Televizioni i Prishtinës

Radmila Ralevic Ilic

PRN150 - 1549

Vendim

146

Radio Televizioni i Prishtinës

Radmila Ralevic Ilic

PRN150 - 1553

Vendim

147

Radio Televizioni i Prishtinës

Radmila Ralevic Ilic

PRN150 - 1555

Vendim

148

Radio Televizioni i Prishtinës

Radomir Grujic

PRN150 - 0607

Vendim

149

Radio Televizioni i Prishtinës

Radomir Grujic

PRN150 - 1107

Vendim

150

Radio Televizioni i Prishtinës

Radovan Prica

PRN150 - 1095

Vendim

151

Radio Televizioni i Prishtinës

Radovan Prica

PRN150 - 1096

Vendim

152

Radio Televizioni i Prishtinës

Rajmonda Katanolli

PRN150 - 1612

Kërkesa për informata shtesë

153

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Demirovic

PRN150 - 2346

Vendim

154

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Demirovic

PRN150 - 2347

Vendim

155

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Demirovic

PRN150 - 2348

Vendim

156

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Demirovic

PRN150 - 2349

Vendim

157

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Ramadani

PRN150 - 1190

Kërkesa për informata shtesë

158

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Ramadani

PRN150 - 1194

Kërkesa për informata shtesë

159

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramadan Ramadani

PRN150 - 1195

Kërkesa për informata shtesë

160

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramize Sherifi

PRN150 - 1746

Kërkesa për informata shtesë

161

Radio Televizioni i Prishtinës

Ramize Sherifi

PRN150 - 1748

Kërkesa për informata shtesë

162

Radio Televizioni i Prishtinës

Remzi Lala

PRN150 - 0518

Kërkesa për informata shtesë

163

Radio Televizioni i Prishtinës

Remzi Lala

PRN150 - 0519

Kërkesa për informata shtesë

164

Radio Televizioni i Prishtinës

Remzi Lala

PRN150 - 0865

Kërkesa për informata shtesë

165

Radio Televizioni i Prishtinës

Rifat Eshrefi

PRN150 - 1653

Kërkesa për informata shtesë

166

Radio Televizioni i Prishtinës

Rifat Eshrefi

PRN150 - 1654

Kërkesa për informata shtesë

167

Radio Televizioni i Prishtinës

Rifat Eshrefi

PRN150 - 1655

Kërkesa për informata shtesë

168

Radio Televizioni i Prishtinës

Riza Dolaku

PRN150 - 1974

Kërkesa për informata shtesë

169

Radio Televizioni i Prishtinës

Riza Dolaku

PRN150 - 1975

Kërkesa për informata shtesë

170

Radio Televizioni i Prishtinës

Riza Dolaku

PRN150 - 1976

Kërkesa për informata shtesë

171

Radio Televizioni i Prishtinës

Rodoljub Jankovic

PRN150 - 2558

Vendim

172

Radio Televizioni i Prishtinës

Sabedin Etemi

PRN150 - 0941

Kërkesa për informata shtesë

173

Radio Televizioni i Prishtinës

Sabit Ballabani

PRN150 - 0187

Kërkesa për informata shtesë

174

Radio Televizioni i Prishtinës

Sabit Ballabani

PRN150 - 0210

Kërkesa për informata shtesë

175

Radio Televizioni i Prishtinës

Sabit Ballabani

PRN150 - 0213

Kërkesa për informata shtesë

176

Radio Televizioni i Prishtinës

Sabit Berisha

PRN150 - 1835

Kërkesa për informata shtesë

177

Radio Televizioni i Prishtinës

Sadete Cena

PRN150 - 0942

Kërkesa për informata shtesë

178

Radio Televizioni i Prishtinës

Sadete Cena

PRN150 - 1029

Kërkesa për informata shtesë

179

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Arifaj

PRN150 - 2098

Kërkesa për informata shtesë

180

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Arifaj

PRN150 - 2099

Kërkesa për informata shtesë

181

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Arifaj

PRN150 - 2100

Kërkesa për informata shtesë

182

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Bunjaku

PRN150 - 2222

Kërkesa për informata shtesë

183

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Bunjaku

PRN150 - 2223

Kërkesa për informata shtesë

184

Radio Televizioni i Prishtinës

Safete Bunjaku

PRN150 - 2224

Kërkesa për informata shtesë

185

Radio Televizioni i Prishtinës

Salih Sfarqa

PRN150 - 2004

Kërkesa për informata shtesë

186

Radio Televizioni i Prishtinës

Salih Sfarqa

PRN150 - 2075

Kërkesa për informata shtesë

187

Radio Televizioni i Prishtinës

Salih Sfarqa

PRN150 - 2076

Kërkesa për informata shtesë

188

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Shala

PRN150 - 1333

Kërkesa për informata shtesë

189

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Shala

PRN150 - 1334

Kërkesa për informata shtesë

190

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Shala

PRN150 - 1336

Kërkesa për informata shtesë

191

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Topallaj Berisha

PRN150 - 1809

Kërkesa për informata shtesë

192

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Topallaj Berisha

PRN150 - 1810

Kërkesa për informata shtesë

193

Radio Televizioni i Prishtinës

Sanije Topallaj Berisha

PRN150 - 1811

Kërkesa për informata shtesë

194

Radio Televizioni i Prishtinës

Sebiha Mumin Ramadani

PRN150 - 0075

Kërkesa për informata shtesë

195

Radio Televizioni i Prishtinës

Sebiha Mumin Ramadani

PRN150 - 0077

Kërkesa për informata shtesë

196

Radio Televizioni i Prishtinës

Sebiha Mumin Ramadani

PRN150 - 0078

Kërkesa për informata shtesë

197

Radio Televizioni i Prishtinës

Sejdi Ibrahimi

PRN150 - 0016

Kërkesa për informata shtesë

198

Radio Televizioni i Prishtinës

Sejdi Ibrahimi

PRN150 - 0017

Kërkesa për informata shtesë

199

Radio Televizioni i Prishtinës

Sejdi Ibrahimi

PRN150 - 0018

Kërkesa për informata shtesë

200

Radio Televizioni i Prishtinës

Selatin Pllana

PRN150 - 1772

Kërkesa për informata shtesë

201

Radio Televizioni i Prishtinës

Selatin Pllana

PRN150 - 1775

Kërkesa për informata shtesë

202

Radio Televizioni i Prishtinës

Selation Ibrahimi

PRN150 - 2050

Kërkesa për informata shtesë

203

Radio Televizioni i Prishtinës

Selation Ibrahimi

PRN150 - 2051

Kërkesa për informata shtesë

204

Radio Televizioni i Prishtinës

Selvije Xhemshiti

PRN150 - 0912

Kërkesa për informata shtesë

205

Radio Televizioni i Prishtinës

Selvije Xhemshiti

PRN150 - 2487

Kërkesa për informata shtesë

206

Radio Televizioni i Prishtinës

Shaban Arifaj

PRN150 - 2101

Kërkesa për informata shtesë

207

Radio Televizioni i Prishtinës

Shaban Arifaj

PRN150 - 2102

Kërkesa për informata shtesë

208

Radio Televizioni i Prishtinës

Shaban Arifaj

PRN150 - 2103

Kërkesa për informata shtesë

209

Radio Televizioni i Prishtinës

Shaban Bulliqi

PRN150 - 1763

Kërkesa për informata shtesë

210

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefkije Bajrami

PRN150 - 1026

Kërkesa për informata shtesë

211

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Hoxha

PRN150 - 1928

Kërkesa për informata shtesë

212

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Hoxha

PRN150 - 1929

Kërkesa për informata shtesë

213

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Hoxha

PRN150 - 1930

Kërkesa për informata shtesë

214

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Jahjaga

PRN150 - 1862

Kërkesa për informata shtesë

215

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Jahjaga

PRN150 - 1863

Kërkesa për informata shtesë

216

Radio Televizioni i Prishtinës

Shefqet Jahjaga

PRN150 - 1864

Kërkesa për informata shtesë

217

Radio Televizioni i Prishtinës

Shemsije Krasniqi

PRN150 - 0612

Kërkesa për informata shtesë

218

Radio Televizioni i Prishtinës

Shemsije Krasniqi

PRN150 - 0613

Kërkesa për informata shtesë

219

Radio Televizioni i Prishtinës

Shemsije Krasniqi

PRN150 - 0614

Kërkesa për informata shtesë

220

Radio Televizioni i Prishtinës

Shkelzen Zhuja

PRN150 - 1466

Kërkesa për informata shtesë

221

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Halili Krasniqi

PRN150 - 2007

Kërkesa për informata shtesë

222

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Halili Krasniqi

PRN150 - 2008

Kërkesa për informata shtesë

223

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Halili Krasniqi

PRN150 - 2009

Kërkesa për informata shtesë

224

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Kaçaniku

PRN150 - 1475

Kërkesa për informata shtesë

225

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Kaçaniku

PRN150 - 1476

Kërkesa për informata shtesë

226

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Kaçaniku

PRN150 - 1477

Kërkesa për informata shtesë

227

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Ramadani

PRN150 - 2444

Kërkesa për informata shtesë

228

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Ramadani

PRN150 - 2445

Kërkesa për informata shtesë

229

Radio Televizioni i Prishtinës

Shpresa Ramadani

PRN150 - 2446

Kërkesa për informata shtesë

230

Radio Televizioni i Prishtinës

Shukrije Jakupi Bulliqi

PRN150 - 1762

Kërkesa për informata shtesë

231

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Blakaj

PRN150 - 0722

Kërkesa për informata shtesë

232

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Blakaj

PRN150 - 0723

Kërkesa për informata shtesë

233

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Limani

PRN150 - 0843

Kërkesa për informata shtesë

234

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Limani

PRN150 - 0844

Kërkesa për informata shtesë

235

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Limani

PRN150 - 0845

Kërkesa për informata shtesë

236

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Qerimi

PRN150 - 1135

Kërkesa për informata shtesë

237

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Qerimi

PRN150 - 1141

Kërkesa për informata shtesë

238

Radio Televizioni i Prishtinës

Skender Qerimi

PRN150 - 1143

Kërkesa për informata shtesë

239

Radio Televizioni i Prishtinës

Sladjana Zdravkovic Simic

PRN150 - 2529

Vendim

240

Radio Televizioni i Prishtinës

Sladjana Zdravkovic Simic

PRN150 - 2580

Vendim

241

Radio Televizioni i Prishtinës

Sladjana Zdravkovic Simic

PRN150 - 2581

Vendim

242

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavica Dasic

PRN150 - 1576

Vendim

243

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Joksimovic

PRN150 - 0305

Vendim

244

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Joksimovic

PRN150 - 0306

Vendim

245

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavisa Joksimovic

PRN150 - 0717

Vendim

246

Radio Televizioni i Prishtinës

Slavka Novakovic

PRN150 - 0673

Vendim

247

Radio Televizioni i Prishtinës

Slobodan Bojkovic

PRN150 - 0552

Vendim

248

Radio Televizioni i Prishtinës

Slobodan Bojkovic

PRN150 - 0553

Vendim

249

Radio Televizioni i Prishtinës

Slobodan Bojkovic

PRN150 - 0554

Vendim

250

Radio Televizioni i Prishtinës

Slobodan Bojkovic

PRN150 - 0555

Vendim

251

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Draskovic

PRN150 - 1962

Vendim

252

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Jokic

PRN150 - 1515

Vendim

253

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Mitrovic

PRN150 - 1091

Vendim

254

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Mitrovic

PRN150 - 1092

Vendim

255

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Simic

PRN150 - 1337

Vendim

256

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Trajkovic

PRN150 - 1360

Vendim

257

Radio Televizioni i Prishtinës

Snezana Velic

PRN150 - 0314

Vendim

258

Radio Televizioni i Prishtinës

Sokol Alihajdari

PRN150 - 2167

Kërkesa për informata shtesë

259

Radio Televizioni i Prishtinës

Sokol Alihajdari

PRN150 - 2168

Kërkesa për informata shtesë

260

Radio Televizioni i Prishtinës

Sokol Alihajdari

PRN150 - 2169

Kërkesa për informata shtesë

261

Radio Televizioni i Prishtinës

Sonja Maksinovic

PRN150 - 1623

Vendim

262

Radio Televizioni i Prishtinës

Sonja Zivkovic

PRN150 - 2027

Vendim

263

Radio Televizioni i Prishtinës

Sonja Zivkovic

PRN150 - 2028

Vendim

264

Radio Televizioni i Prishtinës

Sonja Zivkovic

PRN150 - 2029

Vendim

265

Radio Televizioni i Prishtinës

Stana Velikinac

PRN150 - 1635

Vendim

266

Radio Televizioni i Prishtinës

Stana Velikinac

PRN150 - 1636

Vendim

267

Radio Televizioni i Prishtinës

Stanija Mitrovic

PRN150 - 0668

Vendim

268

Radio Televizioni i Prishtinës

Stanija Mitrovic

PRN150 - 0669

Vendim

269

Radio Televizioni i Prishtinës

Sunica Milosevic

PRN150 - 0295

Vendim

270

Radio Televizioni i Prishtinës

Sunica Milosevic

PRN150 - 0296

Kërkesa për informata shtesë

271

Radio Televizioni i Prishtinës

Sunica Milosevic

PRN150 - 1281

Vendim

272

Radio Televizioni i Prishtinës

Sunica Milosevic

PRN150 - 1593

Vendim

273

Radio Televizioni i Prishtinës

Sunica Milosevic

PRN150 - 1594

Vendim

274

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzan Kastrati

PRN150 - 1833

Kërkesa për informata shtesë

275

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzan Kastrati

PRN150 - 2380

Kërkesa për informata shtesë

276

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzan Kastrati

PRN150 - 2381

Kërkesa për informata shtesë

277

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzana Ivanjac

PRN150 - 1140

Vendim

278

Radio Televizioni i Prishtinës

Suzana Ivanjac

PRN150 - 1142

Vendim

279

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana llic

PRN150 - 1036

Vendim

280

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana llic

PRN150 - 1037

Vendim

281

Radio Televizioni i Prishtinës

Svetlana llic

PRN150 - 1038

Vendim

282

Radio Televizioni i Prishtinës

Tahir Desku

PRN150 - 0924

Kërkesa për informata shtesë

283

Radio Televizioni i Prishtinës

Tahir Desku

PRN150 - 0926

Kërkesa për informata shtesë

284

Radio Televizioni i Prishtinës

Tahir Desku

PRN150 - 0927

Kërkesa për informata shtesë

285

Radio Televizioni i Prishtinës

Taibe Bunjaku Tmava

PRN150 - 0050

Kërkesa për informata shtesë

286

Radio Televizioni i Prishtinës

Taibe Bunjaku Tmava

PRN150 - 0052

Kërkesa për informata shtesë

287

Radio Televizioni i Prishtinës

Tatjana Popovic Djurovski

PRN150 - 1558

Vendim

288

Radio Televizioni i Prishtinës

Tatjana Zdravkovic Lumbarda

PRN150 - 2554

Vendim

289

Radio Televizioni i Prishtinës

Tihomir Trajkovic

PRN150 - 1328

Vendim

290

Radio Televizioni i Prishtinës

Urim Koshi

PRN150 - 1818

Kërkesa për informata shtesë

291

Radio Televizioni i Prishtinës

Vahide Pozhegu

PRN150 - 0969

Kërkesa për informata shtesë

292

Radio Televizioni i Prishtinës

Vahide Pozhegu

PRN150 - 0975

Kërkesa për informata shtesë

293

Radio Televizioni i Prishtinës

Vahide Pozhegu

PRN150 - 0981

Kërkesa për informata shtesë

294

Radio Televizioni i Prishtinës

Valerija Karahoda Hoxha

PRN150 - 2247

Kërkesa për informata shtesë

295

Radio Televizioni i Prishtinës

Valerija Karahoda Hoxha

PRN150 - 2248

Kërkesa për informata shtesë

296

Radio Televizioni i Prishtinës

Valerija Karahoda Hoxha

PRN150 - 2249

Kërkesa për informata shtesë

297

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Lakovic

PRN150 - 0315

Vendim

298

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Lakovic

PRN150 - 0316

Vendim

299

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Lakovic

PRN150 - 0317

Vendim

300

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Loncarevic

PRN150 - 1084

Vendim

301

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Loncarevic

PRN150 - 1085

Vendim

302

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Mulic Mladenovic

PRN150 - 1275

Vendim

303

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Tomic

PRN150 - 0437

Vendim

304

Radio Televizioni i Prishtinës

Vesna Tomic

PRN150 - 1128

Vendim

305

Radio Televizioni i Prishtinës

Veton Gashi

PRN150 - 1445

Kërkesa për informata shtesë

306

Radio Televizioni i Prishtinës

Veton Gashi

PRN150 - 1450

Kërkesa për informata shtesë

307

Radio Televizioni i Prishtinës

Veton Gashi

PRN150 - 1451

Kërkesa për informata shtesë

308

Radio Televizioni i Prishtinës

Vezire Dida

PRN150 - 0436

Kërkesa për informata shtesë

309

Radio Televizioni i Prishtinës

Vezire Dida

PRN150 - 1694

Kërkesa për informata shtesë

310

Radio Televizioni i Prishtinës

Vladimir Pavlovic

PRN150 - 1090

Vendim

311

Radio Televizioni i Prishtinës

Vadimir Petrovic

PRN150 - 1088

Vendim

312

Radio Televizioni i Prishtinës

Vladimir Vasic

PRN150 - 1850

Vendim

313

Radio Televizioni i Prishtinës

Vladimir Vasic

PRN150 - 1851

Vendim

314

Radio Televizioni i Prishtinës

Vladimir Vasic

PRN150 - 1852

Vendim

315

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhafer Gjata

PRN150 - 1109

Kërkesa për informata shtesë

316

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhafer Gjata

PRN150 - 1111

Kërkesa për informata shtesë

317

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhafer Gjata

PRN150 - 1114

Kërkesa për informata shtesë

318

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhafer Thaqi

PRN150 - 1100

Kërkesa për informata shtesë

319

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhelal Saiti

PRN150 - 0577

Kërkesa për informata shtesë

320

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhelal Saiti

PRN150 - 0578

Kërkesa për informata shtesë

321

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhemajl Kasumaj

PRN150 - 1260

Kërkesa për informata shtesë

322

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhemajl Kasumaj

PRN150 - 1261

Kërkesa për informata shtesë

323

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhemajl Kasumaj

PRN150 - 1262

Kërkesa për informata shtesë

324

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhevat Gashi

PRN150 - 1319

Kërkesa për informata shtesë

325

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhevat Gashi

PRN150 - 1322

Kërkesa për informata shtesë

326

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhevrije Fetahu

PRN150 - 1699

Kërkesa për informata shtesë

327

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhevrije Fetahu

PRN150 - 1700

Kërkesa për informata shtesë

328

Radio Televizioni i Prishtinës

Xhevrije Fetahu

PRN150 - 1701

Kërkesa për informata shtesë

329

Radio Televizioni i Prishtinës

Zivorad Mladenovic

PRN150 - 1028

Vendim

330

Radio Televizioni i Prishtinës

Ana Todorovic

PRN150 - 1853

Vendim

331

Radio Televizioni i Prishtinës

Zivorad Stankovic

PRN150 - 1467

Vendim

332

Radio Televizioni i Prishtinës

Zlatko Todic

PRN150 - 2556

Vendim

333

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Lalic

PRN150 - 1265

Vendim

334

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Milosevic

PRN150 - 2036

Vendim

335

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Ristic

PRN150 - 1987

Vendim

336

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Ristic

PRN150 - 1988

Vendim

337

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Ristic

PRN150 - 1989

Vendim

338

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Ristic

PRN150 - 1990

Vendim

339

Radio Televizioni i Prishtinës

Zoran Tokovic

PRN150 - 2557

Vendim

340

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Bojovic Radulovic

PRN150 - 2585

Kërkesa për informata shtesë

341

Radio Televizioni i Prishtinës

Mirjana Bojovic Radulovic

PRN150 - 2588

Kërkesa për informata shtesë

342

Radio Televizioni i Prishtinës

Zumruta Sulejmani

PRN150 - 1155

Kërkesa për informata shtesë

343

Radio Televizioni i Prishtinës

Zumruta Sulejmani

PRN150 - 1492

Kërkesa për informata shtesë

344

Radio Televizioni i Prishtinës

Zumruta Sulejmani

PRN150 - 1153

Kërkesa për informata shtesë

345

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Tafilaj

PRN150 - 2534

Kërkesa për informata shtesë

346

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Tafilaj

PRN150 - 2164

Kërkesa për informata shtesë

347

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Tafilaj

PRN150 - 2163

Kërkesa për informata shtesë

348

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Buzuku

PRN150 - 2069

Kërkesa për informata shtesë

349

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Buzuku

PRN150-2070

Kërkesa për informata shtesë

350

Radio Televizioni i Prishtinës

Zenel Buzuku

PRN150-2071

Kërkesa për informata shtesë

351

Radio Televizioni i Prishtinës

Sofije Islam Krivaqa

PRN150 - 0610

Kërkesa për informata shtesë

352

Radio Televizioni i Prishtinës

Hasan Konushefci

PRN150 - 0838

Kërkesa për informata shtesë

353

Radio Televizioni i Prishtinës

Hasan Konushefci

PRN150 - 0839

Kërkesa për informata shtesë

354

Radio Televizioni i Prishtinës

Hasan Konushefci

PRN150 - 0841

Kërkesa për informata shtesë

355

Radio Televizioni i Prishtinës

Havë Sutaj

PRN150 - 1097

Kërkesa për informata shtesë

356

Radio Televizioni i Prishtinës

Havë Sutaj

PRN150 - 1098

Kërkesa për informata shtesë

357

Radio Televizioni i Prishtinës

Havë Sutaj

PRN150 - 1099

Kërkesa për informata shtesë

358

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysein Adana

PRN150 - 1874

Kërkesa për informata shtesë

359

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysein Adana

PRN150 - 1875

Kërkesa për informata shtesë

360

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysein Adana

PRN150 - 1876

Kërkesa për informata shtesë

361

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Badivuku

PRN150 - 0308

Kërkesa për informata shtesë

362

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Badivuku

PRN150 - 0907

Kërkesa për informata shtesë

363

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Badivuku

PRN150 - 0909

Kërkesa për informata shtesë

364

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Hajdari

PRN150 - 0662

Kërkesa për informata shtesë

365

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Meka

PRN150 - 1711

Kërkesa për informata shtesë

366

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysen Meka

PRN150 - 1739

Kërkesa për informata shtesë

367

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysni Alija

PRN150 - 1563

Kërkesa për informata shtesë

368

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysni Alija

PRN150 - 1904

Kërkesa për informata shtesë

369

Radio Televizioni i Prishtinës

Hysni Alija

PRN150 - 1905

Kërkesa për informata shtesë

370

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Blakqori Destani

PRN150 - 0850

Kërkesa për informata shtesë

371

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Blakqori Destani

PRN150 - 2470

Kërkesa për informata shtesë

372

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Blakqori Destani

PRN150 - 2471

Kërkesa për informata shtesë

373

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Zariqi

PRN150 - 2491

Kërkesa për informata shtesë

374

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Zariqi

PRN150 - 2492

Kërkesa për informata shtesë

375

Radio Televizioni i Prishtinës

Magbule Zariqi

PRN150 - 2494

Kërkesa për informata shtesë

376

Radio Televizioni i Prishtinës

Mehdi Këpuska

PRN150 - 2431

Kërkesa për informata shtesë

377

Radio Televizioni i Prishtinës

Mehdi Këpuska

PRN150 - 2432

Kërkesa për informata shtesë

378

Radio Televizioni i Prishtinës

Mehdi Këpuska

PRN150 - 2433

Kërkesa për informata shtesë

379

Radio Televizioni i Prishtinës

Melihate Qena

PRN150 - 1671

Kërkesa për informata shtesë

380

Radio Televizioni i Prishtinës

Melihate Qena

PRN150 - 1672

Kërkesa për informata shtesë

381

Radio Televizioni i Prishtinës

Merita Bogujevci

PRN150 - 0920

Kërkesa për informata shtesë

382

Radio Televizioni i Prishtinës

Merita Bogujevci

PRN150 - 0922

Kërkesa për informata shtesë

383

Radio Televizioni i Prishtinës

Merita Dyla Jaha

PRN150 - 2233

Kërkesa për informata shtesë

384

Radio Televizioni i Prishtinës

Merita Dyla Jaha

PRN150 - 2234

Kërkesa për informata shtesë

385

Radio Televizioni i Prishtinës

Merita Dyla Jaha

PRN150 - 2235

Kërkesa për informata shtesë

386

Radio Televizioni i Prishtinës

Mon Beqiri

PRN150 - 2473

Kërkesa për informata shtesë

387

Radio Televizioni i Prishtinës

Mon Beqiri

PRN150 - 1474

Kërkesa për informata shtesë

388

Radio Televizioni i Prishtinës

Mon Beqiri

PRN150 - 2475

Kërkesa për informata shtesë

389

Radio Televizioni i Prishtinës

Muhamet Ustaibo

PRN150 - 1307

Kërkesa për informata shtesë

390

Radio Televizioni i Prishtinës

Muhamet Ustaibo

PRN150 - 1308

Kërkesa për informata shtesë

391

Radio Televizioni i Prishtinës

Muhamet Ustaibo

PRN150 - 1309

Kërkesa për informata shtesë

392

Radio Televizioni i Prishtinës

Murat Shabani

PRN150 - 1198

Kërkesa për informata shtesë

393

Radio Televizioni i Prishtinës

Mursel Leci

PRN150 - 0086

Kërkesa për informata shtesë

394

Radio Televizioni i Prishtinës

Myrvete Abdyli

PRN150 - 0670

Kërkesa për informata shtesë

395

Radio Televizioni i Prishtinës

Myrvete Abdyli

PRN150 - 0671

Kërkesa për informata shtesë

396

Radio Televizioni i Prishtinës

Myrvete Abdyli

PRN150 - 0672

Kërkesa për informata shtesë

397

Radio Televizioni i Prishtinës

Ollanda Gjonbalaj

PRN150 - 0902

Kërkesa për informata shtesë

398

Radio Televizioni i Prishtinës

Ollanda Gjonbalaj

PRN150 - 0904

Kërkesa për informata shtesë

399

Radio Televizioni i Prishtinës

Ollanda Gjonbalaj

PRN150 - 0905

Kërkesa për informata shtesë

400

Radio Televizioni i Prishtinës

Osman Canolli

PRN150 - 2160

Kërkesa për informata shtesë

401

Radio Televizioni i Prishtinës

Osman Mahmutaj

PRN150 - 1361

Kërkesa për informata shtesë

402

Radio Televizioni i Prishtinës

Osman Zabërgja

PRN150 - 1832

Kërkesa për informata shtesë

403

Radio Televizioni i Prishtinës

Osman Zabërgja

PRN150 - 2378

Kërkesa për informata shtesë

404

Radio Televizioni i Prishtinës

Osman Zabërgja

PRN150 - 2379

Kërkesa për informata shtesë

405

Radio Televizioni i Prishtinës

Pranvera Badivuku

PRN150 - 0300

Kërkesa për informata shtesë

406

Radio Televizioni i Prishtinës

Pranvera Badivuku

PRN150 - 0301

Kërkesa për informata shtesë

407

Radio Televizioni i Prishtinës

Pranvera Badivuku

PRN150 - 0302

Kërkesa për informata shtesë

408

Radio Televizioni i Prishtinës

Qaush Bajraktaraj

PRN150 - 0947

Kërkesa për informata shtesë

409

Radio Televizioni i Prishtinës

Qaush Bajraktaraj

PRN150 - 0952

Kërkesa për informata shtesë

410

Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore

Administrata Tatimore e Kosovës

PRN071 - 0002

Vendim

411

Ereniku - Industri

Jadranka Milovanovic

PEJ007 - 0080

Vendim

412

Ereniku - Industri

Natasa Prascevic

PEJ007 - 0008

Vendim

413

Ereniku - Industri

Snezana Scekic

PEJ007 - 0089

Vendim

414

Ereniku - Industri

Snezana Scekic

PEJ007 - 0088

Vendim

415

Ereniku - Industri

Snezana Scekic

PEJ007 - 0091

Vendim

416

Ereniku - Industri

Snezana Scekic

PEJ007 - 0090

Vendim

417

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Novica Sarkovic

PEJ093 - 0082

Vendim

418

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Novica Sarkovic

PEJ093 - 0083

Vendim

419

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Miloslav Tosic

PEJ093 - 0186

Vendim

420

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Miloslav Tosic

PEJ093 - 0187

Vendim

421

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Rade Males

PEJ093 - 0092

Vendim

422

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Svetislav Zivkovic

PEJ093 - 0100

Vendim

423

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Slobodanka Savic

PEJ093 - 0102

Vendim

424

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Milic Gasic

PEJ093 - 0212

Vendim

425

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Vukosav Dabizljevic

PEJ093 - 0101

Vendim

426

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Dordje Dorovic

PEJ093 - 0044

Vendim

427

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Dordje Dorovic

PEJ093 - 0045

Vendim

428

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Dragomir Karadic

PEJ093 - 0104

Vendim

429

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Miloslav Ribac

PEJ093 - 0074

Vendim

430

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Miloslav Ribac

PEJ093 - 0075

Vendim

431

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Stepic

PEJ093 - 0058

Vendim

432

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Zoran Stepic

PEJ093 - 0059

Vendim

433

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Vukoje Rajic

PEJ093 - 0060

Vendim

434

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Vukoje Rajic

PEJ093 - 0061

Vendim

435

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Radivoje Krasic

PEJ093 - 0026

Vendim

436

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Radivoje Krasic

PEJ093 - 0027

Vendim

437

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Stosa Sarkovic

PEJ093 - 0084

Vendim

438

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Stosa Sarkovic

PEJ093 - 0085

Vendim

439

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Rados Garic

PEJ093 - 0182

Vendim

440

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Rados Garic

PEJ093 - 0183

Vendim

441

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Nikola Raicic

PEJ093 - 0099

Vendim

442

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Nikola Raicic

PEJ093 - 0098

Vendim

443

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Velimir Mikic

PEJ093 - 0146

Vendim

444

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Velimir Mikic

PEJ093 - 0147

Vendim

445

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Ranko Brusac

PEJ093 - 0068

Vendim

446

Miniera Boksitet e Kosovës Volljak

Ranko Brusac

PEJ093 - 0069

Vendim

447

Hotel Lahor Brezovica

Velimir Stanisavlevic

GJI094 - 0002

Kërkesa për informata shtesë

448

Hotel Lahor Brezovica

Vesna Dimic

GJI094 - 0025

Kërkesa për informata shtesë

449

Hotel Lahor Brezovica

Vesna Rusimovic

GJI094 - 0020

Kërkesa për informata shtesë

450

Hotel Lahor Brezovica

Zoran Borzanovic

GJI094 - 0023

Kërkesa për informata shtesë

451

Hotel Lahor Brezovica

Zoran Filipovic

GJI094 - 0033

Kërkesa për informata shtesë

 
  1. Mos marrja e shkresave (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) nga AL-të në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së brenda orës dhe datës së paraqitur më lart do t’i nënshtrohet efektit ligjor të përcaktuar në Nenin 37.7 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shkresa (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) do të konsiderohet si e dorëzuar nga Autoriteti përkatës i Likuidimit, nëse parashtruesi i kërkesës nuk e merr atë brenda afatit të përcaktuar.

 

Për më shumë informata, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në shtigjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,58

Shtegu në gjuhën serbe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,58

Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,58