NJOFTIM

Prishtinë    07/12/2020

PAS SITUATES SË KRIJUAR ME PANDEMINË COVID 19 DHE PEZULLIMIT TË SHTYPJES SË GAZETAVE, NË PËRPUTHJE ME UDHËZIMIN E DHOMËS SË POSAÇME TË GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS ME NUMËR C-IV-20-0059 TË DATËS 15 TETOR 2020,  AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL KETE NJOFTIM:

Të gjitha informatat në lidhje me publikimin e njoftimeve nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, nuk do të publikohen më në gazetat e shkruara, por tani e tutje publikimi i njoftimeve do të bëhet vetëm në televizionin publik RTK 1 në gjuhën shqipe dhe RTK 2 në gjuhën serbe ndërmjet orës 17:00 - 21:00 dhe në mediat elektronike.

Ky udhëzim mbetet në fuqi deri në fillimin e shtypjes së gazeta veditore në Republikën e Kosovës. Të gjitha njoftimet mund t’i gjeni në web faqen zyrtare te Agjencisë Kosovare të Privatizimit.