Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Prishtinë