Kualifikueshmëria e punëtorëve për 20 %

Prishtinë   

 

SHKARKO - v2022 - Kualifikueshmëria e punëtorëve për 20%