Njoftim për grumbullimin e dokumentacionit për përpilimin e listave fillestare të 20 %

Prishtinë    03/05/2023

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore: “Des Bratsvo” ne Pejë, “Treska “ në Mitrovicë, “KB Studenqani” në Studenqan, “Obuqa” në Mitrovicë, dhe “KB Prekoci” në Prekoc se publikimi i njoftimit me qëllim të grumbullimit të dokumentacionit për përpilimin e listës fillestare te 20%-it do të bëhet me datë 3, 4, 5, 6 dhe 7 maj 2023.

 

Njoftimin mund ta gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,120