Ferronikeli

Drenas   

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Që nga privatizimi në vitin 2006 deri më tani janë investuar rreth 100 milion euro dhe investimet vazhdojnë. Ndërmarrja e Re Ferronikeli, prodhon mbi 6,000 ton xehe në muaj dhe kontribuon me mbi 50% të eksportit të gjithëmbarshëm të Kosovës. Xehet eksportohen në mbarë botën: Itali, Gjermani, Belgjikë, Spanjë, Indi, Kinë dhe Kore. www.cunicoresources.com/b/ferronikeli.php