Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 25.06.2020

Bordi i Drejtorëve miraton propozimin e Menaxhmentit të AKP-së për krijimin e lehtësive, lidhur me periudhën e pandemisë, për qiramarrësit e AKP-së, në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

FTESË PËR OFERTË - Ndërmarrja e Re (N.R.) “MIM Golesh”, Magure e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë:

SAOPŠTENJE ZA SVE POVERIOCE I VLASNIKE PREDUZEĆA POSTAVLJENA U LIKVIDACIONOM POSTUPKU

U skladu sa članom 9 zakona br. 04/L-034 za Kosovsku Agenciju za Privatizaciju (KAP) i članom 7 Aneksa ovog zakona, ovime vas OBAVEŠTAVAMO da je Likvidacija Preduzeća/Imovina prema dole navedenom (u aneksu) spisku počela 26 februara 2020 i 3 marta 2020 na osnovu odluke Odbora Direktora Kosovske Agencije za Privatizaciju dana 23 decembra 2019 i 29 januara 2020.

Gledaj sve

2065

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

752667287

Iznos Prodaje

139355643

Raspodela 20%

KAP objavljuje Prodaju Imovine - 49

Kosovska Agencija za Privatizaciju je zadužena za privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom spin-off i likvidacije. Investitori su pozvani da putem otvorenog i konkurentnog tendera kupe imovinu određenih DP-a koja su navedena u Prodaju Imovine 48.

Datum podnošenja ponuda i otvaranje ponuda je: 21.08.2019

€381,734,330.00

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€272,133,548

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industrij...

Vinarija Stone Castle

Vinarija i vinogradi "Stone Castle" u Orahovac je najveća Vinarija na Kosovo i jedna najvećih u regionu.

Gledaj sve