Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

KAP je objavio izveštaj sa ažuriranom listom privatizacije društvenih preduzeća i imovine

Kosovska agencija za privatizaciju je objavila na svojoj veb strani (deo-izveštaji) ažurirani izveštaj sa listom privatizacija I prodaje imovine društvenih preduzeća realizovanih do 10 februara.

KAP objavljuje rezultat prodaje putem kroz likvidacije - 54

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP), danas na ceremoniji otvaranja ponuda objavljuje prodaju imovine putem metode likvidacije br. 54 najviše ponuđene cene za imovine društvenih preduzeće koje su dostupne za prodaju.

Studija o razvoju “Poslovni razvoj rudnika Goleš” je objavljena

Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) ovime obaveštava javno mnjenje u vezi sa objavljivanjem projekta “Poslovni razvoj rudnika Goleš”. Projekat u pitanju je finansiran od strane Nemačkog svaeznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), nakon dugogodišnje saradnje izmedju KAP i Nemačkih institucija, preko KAPove jedinice za Trepču. Projektna studija je sastavljena od strane eksperata “Inros Lacknera” i “EC Terra”, na kojoj je rad počeo u oktobru 2018 i završena je u decembru 2019.

Gledaj sve

1993

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

744649102

Iznos Prodaje

135534692

Raspodela 20%

KAP objavljuje Prodaju Imovine - 49

Kosovska Agencija za Privatizaciju je zadužena za privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom spin-off i likvidacije. Investitori su pozvani da putem otvorenog i konkurentnog tendera kupe imovinu određenih DP-a koja su navedena u Prodaju Imovine 48.

Datum podnošenja ponuda i otvaranje ponuda je: 21.08.2019

€326,719,004

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€272,133,548

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Prehrambena industrija “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Osim linije za proizvodnju i preradu voća i povrća unutar kompanije takođe fuksioniše i jedinica mlečnih proizvoda kao i nova linija za proizvodnju higijenskih i sanitar...

Hotel Theranda

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje.

Klokot

Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu.

Gledaj sve