Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

Njofrim për publikun

Në përputhje me kërkesën e Qeverisë së Republikës se Kosovës të datës 10 mars 2020, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton publikun dhe palët e interesuara për pezullimin e të gjitha veprimeve në lidhje me shpalljen publike për Qiradhënie të Aseteve me Karakter Specifik të datës  06 shkurt 2020.

Njoftim për Publikun

Agjencia Kosovare e Privatizimit, në përgjigje të situatës së krijuar për shkak të pandemisë globale nga COVID 19 dhe duke ju bashkangjitur veprimeve e vendimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës në menaxhim të situatës së krijuar, njofton opinionin publik se Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim për zgjatjen e afatit të të gjitha pagesave që janë në proces nga shitjet e aseteve dhe qiradhëniet për 90 ditë kalendarike, duke filluar nga data 24 Mars 2020.

KAP obustavlja Procedure Likvidacione prodaje imovine LPI 55, koja je planirana da bude održana 25.03.2020. godine

Odbor Kosovske agencije za privatizaciju, u skladu sa odlukom Vlade Republike Kosovo od 15.03.2020. godine br.01/21 o proglašenju vanredne situacije opasnu po javno zdravlje, nakon proglašenja pandemije od strane SZO Coronavirus/Covit 19, doneo je dve hitne odluke;

Gledaj sve

1993

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

744649102

Iznos Prodaje

135534692

Raspodela 20%

KAP objavljuje Prodaju Imovine - 49

Kosovska Agencija za Privatizaciju je zadužena za privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom spin-off i likvidacije. Investitori su pozvani da putem otvorenog i konkurentnog tendera kupe imovinu određenih DP-a koja su navedena u Prodaju Imovine 48.

Datum podnošenja ponuda i otvaranje ponuda je: 21.08.2019

€326,719,004

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€272,133,548

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Klokot

Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu.

Trofta

Sa mnogim investicijama posle privatizacije u poboljšanju i kreiranju uslova neophodnih za rad, hotelska kompanija Trofta je uspela da postane jedno od najuspešnijih kom...

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industrij...

Gledaj sve