Previous Next

Pozivni Centar

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Vesti & Događaji

Njofrim për publikun

Në përputhje me kërkesën e Qeverisë së Republikës se Kosovës të datës 10 mars 2020, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton publikun dhe palët e interesuara për pezullimin e të gjitha veprimeve në lidhje me shpalljen publike për Qiradhënie të Aseteve me Karakter Specifik të datës  06 shkurt 2020.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 30.04.2020

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku u azhurnua mbi zhvillimet e fundit lidhur me aktivitetet e fundit  gjatë muajit mars, ku diskutoi për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor dhe morri vendime të rëndësishme.

Njoftim për Publikun

Agjencia Kosovare e Privatizimit, në përgjigje të situatës së krijuar për shkak të pandemisë globale nga COVID 19 dhe duke ju bashkangjitur veprimeve e vendimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës në menaxhim të situatës së krijuar, njofton opinionin publik se Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim për zgjatjen e afatit të të gjitha pagesave që janë në proces nga shitjet e aseteve dhe qiradhëniet për 90 ditë kalendarike, duke filluar nga data 24 Mars 2020.

Gledaj sve

1993

Prodata Imovine

116

Grupe prodaje

744649102

Iznos Prodaje

135534692

Raspodela 20%

KAP objavljuje Prodaju Imovine - 49

Kosovska Agencija za Privatizaciju je zadužena za privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom spin-off i likvidacije. Investitori su pozvani da putem otvorenog i konkurentnog tendera kupe imovinu određenih DP-a koja su navedena u Prodaju Imovine 48.

Datum podnošenja ponuda i otvaranje ponuda je: 21.08.2019

€381,734,330.00

Sredstva preneta na Budžet Kosova

€272,133,548

Raspoloživa sredstva

Uspešna priča

Pećka pivara

Pivara Peć je počelo proizvodnju 1971 godine i do 2006 godine je bilo društvena svojina. Od privatizacije pa do aprila 2010 investirano je 25,5 miliona evra na novim pro...

Klokot

Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu.

Mlin Kosovo Polje

Mlin Kosovo Polje je privatizovan u 2007 godini sa cenom od 2,5 miliona evra.

Gledaj sve