Klokot

Klokot   

Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu.

Fabrika je proizvela približno 7000 litara/sat, dok je za jednu godinu ova kompanija uspela da proizvede približno 40 miliona litara vode i tečnog ugljen dioksida u kapacitetu od 900 do 1,000 l/dnevno. Danas ova fabrika ima 100 radnika i istovremeno je uspela da upravlja i poveća investicije na 6 miliona evra. Njeni proizvodi se izvoze u Albaniji, Makedoniji i Švajcarskoj i jedna mala količina u Saudijskoj Arabiji. Njen budući cilj je povećanje game proizvoda sa proizvodnjom staklenih flaša od 250 ml i 750 ml kao i proširenje kapaciteta proizvodnje tečnog CO₂. www.ujekllokoti.com