Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

TËRHIQEN PESË NJËSI NGA SHITJA E ASETEVE ME LIKUIDIM NR. 49

Prishtinë - Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka tërhequr nga tenderi i shitjes

Agjencia e Privatizimit dhe Komuna e Prishtinës nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi për pagesën e shpronësimit të NSh Gërmia dhe NSh Slloga

Prishtinë – Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe Komuna e Prishtinës kanë arritur marrëveshje mirëkuptimi për pagesën e shpronësimit të ndërtesës “Shtëpia e re e Mallrave”, pronë e ndërmarrjes shoqërore “Gërmia” dhe për një pjesë të tokës së ndërmarrjes shoqërore “Slloga (KHT Kosova). Marrëveshja në fjalë është nënshkruar sot në selinë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga drejtori menaxhues i AKP-së, Valon Tolaj dhe nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Selim Pacolli.

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 31.07.2019

Bordi i drejtorëve miratoi  listën e aseteve të Shitjes me Likuidim SHAL 50 dhe transkacionet e SHAL 48

Shiko te gjitha

1483

Shitje

97

Valë të shitjeve

119077916

Shpërndarja e 20%-it

684772221

Fondi i grumbulluar

AKP shpall Shitjen e Aseteve - 49

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara tani në Shitjen e Aseteve 49.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 21.08.2019

Storiet e Suksesit

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet s...

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Ferronikeli

Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm.

Shiko te gjitha