Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 29.10.2020

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt me ç’rast u informua lidhur me zhvillimet e fundit dhe aktivitetet e AKP-së nga menaxhmenti. Në këtë takim Bordi i Drejtorëve shqyrtoi dhe miratoi Raportin e Shpërndarjes së Përkohshme për NSH “Betonjerka” (në likuidim), NSH “Zhupa Reqane Prizren” (në likuidim), NSH “Tehnoremont/Ekoplast” (në likuidim), NSH “IBG Batteries” (në likuidim). 

FTESË PËR OFERTË - Shpallje për shitjen e mbetjeve metaliku - hekurishtave

Ndërmarrja Shoqërore “Virxhinia”Gjakovë e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë:

FTESË PËR OFERTË - Shpallje për shitjen e mbetjeve metaliku-hekurishtave, materialeve te aluminit dhe gypave te zinktuar

Ndërmarrja Shoqërore “Jatex”Gjakovë e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

752667287

Shuma e shitjeve

142111071

Shpërndarja e 20%-it

AKP NDRYSHON RREGULLAT E TENDERIT, LEHTËSON PROCESIN E OFERTIMIT

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€200,644,334

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Shiko te gjitha