STRANE INVESTICIJE


 

Podsticaji za strane investitore u skladu sa zakonom:

U skladu sa zakonom, strani investitori na Kosovu imaju ista prava i obaveze kao i stanovnici Kosova, tako da i bivaju tretirani na isti način.

 

Strani investitori su zaštićeni od eksprorijacije i nacionalizacije imajući takođe pravo na nadoknadu.

Strani investitor ima pravo na pretvaranje bilo koje lokalne valute u konvertibilnoj valuti što je zakonito na Kosovu, kao i pretvaranje konvertibilne valute u lokalnoj valuti što je takođe zakonito na Kosovu.

Strani investitor ima pravo na prenos konvertibilnih valuta unutar i van Kosova, bez obaveze nad iznosom prenete konvertirane valute.

Strani investitori imaju pravo na izvršenje (sprovođenje) Ugovora i zapošljavanje fizičkih lica koji mogu biti stalni građani ili stanovnici stranih zemalja ili spoljne geografske teritorije Kosova, s ciljem da ova lica vrše profesionalizam, upravljanje, administraciju i nadgledanje kao i tehničke i funkcionalne sposobnosti u regionu.

Strani investitori mogu posedovati nepokretnu imovinu na Kosovu i uživati ista prava kao i građani Kosova.

Za više informacija u vezi sa zakonima, garancijama i privilegijama možete kliknuti na ovaj link.

 

Zakon o Stranjim Ulaganjima