MEDIJA/ŠTAMPA


 

Kancelarija za odnose s javnošcu Agencije za privatizaciju Kosova dizajnira i sprovodi strategiju i informacije odnose s javnošcu KAP-a.

Kancelarija za odnose sa javnošcu je odgovorna za promovisanje u pozitivnom svetlu ukupnu sliku KAP-a i za stvaranje komunikacionih proizvoda i podrške komunikacione startegije KAP-a. Kancelarija za odnose s javnošcu snosi posebnu odgovornost za ukupnu sliku o radu KAP-a na Kosovu i šire.

U tom smislu, kancelarija za odnose s javnošcu vodi u upravljanju odnosima s medijima za KAP, edukacija lokalne i internacionalne javnosti o radu KAP-a i projektovanje i upravljanje sektorom specificne informativne kampanje za KAP.