ZA KOSOVO


GEOGRAFIJA
 
Zemljišni posed: 10,908 km²
 
Teren:
Nisko plavne ravnice širom centralnog Kosova, okružene planinanama na severu, zapadu i jugu.
 
Iskorišćenost zemlje:
52% obradiva (poljoprivredna), 39% šume
 
Najveći Grad:
Priština - prc. pop. 200,000


 
POPULACIJA
 
Opis Populacije:
1.8 miliona ljudi sastavljeno od 90% Albanske nacionalnosti, 6%Srpske, 2% Muslimanski Sloveni (Bošnjaci, Goranci), 2% Romi i 1% Turci, Raspodela: 42% urbano, 58% ruralno
 
Dijaspora:
otpr. 500.000 ljudi živi u inostranstvu.
 
Jezici:
Albanski, Srpski, Engleski

 
OPIS EKONOMIJE
 
Valuta:

EVRO

BDP:
€5.02 billion (2012),
 
BDP po glavi stanovnika:
€ 2.750 (2012).
 
Inflacija:
Blizu 2.5 procenata (2012)
 
Finansijski Sektor:
Dva višeslojna Bankovna Sistema sastoje se od Centralnog Bankovnog Autoriteta Kosova i 10 privatnih Banaka, 10 osiguravajućih kompanija i 1 mandatorne penzione šeme
 
Preduzeća:
114.131 MSP u 2012, otpr. 50% od ukupno MSP angažovanih u trgovinskoj industriji. 600 Državnih Preduzeća od kojih je 300 već privatizovano
 
Budžet:
U 2012 iznosi ukupno otpr. 1.5 miliardi €.
 
Taksene obaveze:
Carinska obaveza : 10% na uvoz; Akcizna taksa za gorivo, cigarete, alkohol i luksuznu robu. Nema obaveza i taksi za izvoz.
 
Postojeće takse:
PDV 16%, Porez na Dobit 10 %, Porez na Zarade uz napredovanje maksimalno 10%
 
Slobodna trgovina:
Oslobodjen od carine pristup tržištu EU na osnovu Autonomnih Povlastica Trgovine u (APT) Režim, Central Europian Free Trade Area – CEFTA
 
Faktori Lokacije: 
Jeftina i dobro obrazovana radna snaga, zavidni prirodni resursi (rudnici, poljoprivreda), nizak i transparentan poreski sistem, visoka snaga kupovine gotovinom (otpr. 340 miliona godišnje), pristup tržištu EU oslobodjen od carine i članovima tržišta CEFTA-e

 
VLADA
 
Skupština Kosova:
120 mesta, od kojih je 20 odvojeno za manjine