GEOGRAFSKA OSOBINA


 

Kosovo je locirano u srcu Jugo-Istočne Evrope odprilike izmedju 42o i 44o uporedo sa severnom hemisferom i izmedju 20o i 22o meridijana.

Pozicionirano u centru Balkanskog Poluostrva, Kosovo deli granice sa Srbijom na Severu i Istoku, Makedonijom (FYROM) na Jugu, Albanijom na Jugo-zapadu i sa Crnom Gorom na Severo-zapadu.

Oblast Kosova je 10.908 km², otprilike jedna trećina Belgije i glavni grad je Priština.

Kosovska strategijska lokacija je podržana od strane odredjenog broja autoputeva koji povezuju državu sa svojim susedima i ostatkom Evrope kao i pristup većim obalskim pristaništima na Jadranskom moru i Crnom moru.

Veci autoputevi su:


Autoput crnogorske obale (jugo-zapad)
Ovaj autoput daje pristup ka obali Crne Gore i pristaništu.
 
Besiana/Podujevo autoput (sever)
Povezuje severni deo Kosova sa Srbijom.
 
Gjilan/Gnjilane – Bujanovc (Srbija) autoput (istok)
Povezuje istočni deo Kosova sa Srbijom.
 
Priština – Shkup/Skoplje (Makedonija) autoput (jug-jugoistok)
Povezuje južni deo i jugoistočni deo Kosova sa Makedonijom.

Autoput:

Autoput (Ibrahim Rugova) Priština – Tirana/Albanija

Putna Razdaljina Regionalnog Centra Iz Pristine (km)

  Grad

 km

Skoplje

  86

Sofija

279

Solanik

312

Tirana

270

Beograd

355

Dures

250

Sarajevo

390

Bar

570

Zagreb

741

Budimpešta

747