Zašto na Kosovo?


Kratak pregled Mogućnosti za Investiranje u Republici Kosovo


 
Nizak poreski rezim

Carinska obaveza na uvoz 10% - smanjena stopa od 0% primenjuje se na uvoz kapitalne robe i unos poljoprivrednih proizvoda

   •    Stopa PDV je 16%, 0% poreza na izvoz;   
   •    Stopa poreza na lični dohodak varira od 0-10%;
   •    0% PDV i carinske obaveze na izvoze;
   •    Porez na korporativni prihod 10%.

Stimulativno okruženje poslovanja

   •   Slobodan pristup tržištu EU i tržištima država suseda;
   •   Prosta i brza procedura registracije posla;
   •   Moderna i skladan zakonski okvir rada sa EU;
   •   Evro je službena valuta, eliminisanje rizika za valutu u Euro zoni.

Zakon za strane investicije

Nacionalni režim tretiranja investicija garantuje neograničeno korišćenje prihoda. Zabranjeno je favorizovanje i diskriminacija. Zaštita od lišavanja svojine. 99-godina izdavanje zemlje (garancija UN)

Populacija

Mlada i motivisana populacija - 1.8 miliona populacije, 70% ispod starosne dobi od 35 godina.

Službeni Jezici:

Albanski i Srpski.

Drugi Evropski jezici uglavnom:

Engleski, Italijanski, Nemački, Švedski, Francuski i Turski.

Fleksibilno tržište rada i konkurentna radna snaga;
Visoko fleksibilna radna snaga;
Prosečna mesečna zarada 360 Evra;
Nizak porez na prihod - 5%;
Obavezni doprinosi za individualne penzione račune 10%.

Bogati izvori

Bogati prirodni izvori: lignit, olovo, cink, feronikl i plodna obradiva zemlja

Jasni bankovni sistemi

CBRK reguliše bankovne i osiguravajuće sektore. Sve banke su privatne: 10 banaka, 10 osiguravajućih kompanija

Novi carinski Kod

Carinski Magacin – skladišti uvezenu robu koja je pod kontrolom carine, bez plaćanja ikakvih obaveza do prodaje. Unutrašnja Olakšica Obrade - uvoz, obrada i ponovni-izvoz, bez carine. Druge olakšice- obrada pod carinskom kontrolom, tranzit, privremeni pristup, itd.

Energija i rudarstvo

Izvori Lignita oko 14 milijardi tona. Nova elektrana će dodati kapacitet od 1,000MW, GDP povećanje od 17%. Zahtev za investicije u novim rudnicima uglja. Velika nalazišta olova i cinka (rudnik Trepča). Zlato i srebro, feronikl i magnezijum.

Poljoprivredni sektor

Pogodna i plodna zemlja (voće i povrće). Oblast od 1.1 miliona hektara. Malo i brzo gajenje farmi od strane privatnih lica. Bio proizvodi 0% stope poreza za agro unose i kapitalnu robu. Duga tradicija proizvodnje vina. Mogućnosti u oživljavanja stočarstva, proizvodnje mesa i mlečnih proizvoda

Zimski turizam

Jedno postojeće skijaško odmaralište – uskoro će biti privatizovano. Netaknuto skijaško odmaralište;

Potencijalni industrijski Park

24 Hektara Zemlje, 8km od Prištinske Železničke Stanice, 21km od Prištine. Graniči se sa Autoputem Priština/Skoplje. Lak pristup struje, vode, telekomunikacija, itd.