Prodaja kroz Likvidacije - 9

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatakda privatizuje drustvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacile. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVKSA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU SLEDECE IMOVINE POD BROJEM 9 PUTEM LIKVIDACIJE.

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano clanom 5 Zakona br. 03/L-067 Kosovske Agencije za privatizaciju.


Jedinica br. 01: Urata Prodavnice Priština - ukljucuje 2 (dve) poslovne prostorije sa sledećim opisom: 1. Urata Prodavnica br. 40 Priština – obuhvata prodavnicu od oko 50 m² i zemljište ispod prodavnice od oko 50 m² u ulici Hadži Zeka u Prištini, 2. Urata Prodavnica Qafa Priština – obuhvata prodavnicu od oko 29 m² i zemljište ispod prodavnice od oko 25 m² u naselju zvanom “kod Qafe” u Prištini. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NSH Urata (PRN 103); Fi.723/89: NSHT “VOCAR”, Prishtinë; Fi.5844/92: UNMIK Biznis Registrcija br. 80243146: NSHT “URATA”, Prishtinë

Jedinica br. 02: - Grmija  Prodavnice Priština – uključujući dva poslovna prostora i jedan podrum sa ukupnom površinom od oko 158.67 m², koji se nalaze u okviru stambene zgrade u mestu poznatom kao “Kurrizi mbi Plato” u Dardaniji, Priština. Oba ova prostora poseduju zajednički dokument o vlasništvu. Nema žalbi u vezi sa ovom imovinom. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica br. 03: Grmija magacin Priština – Imovina, koja je deo ove prodaje, uključuje magacin površine od oko 1663.45 m2 koji se nalazi u podrumu stambene zgrade SU 6/6, L/B4 u naselju Dardanija u Prištini. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica br. 04 - Grmija Stara robna kuća Priština – uključuje poslovni prostor  površine od oko 1,050 m², na  prizemlju i na prvom spratu dela stambene zgrade poznatog kao “stara robna  kuća” koji se nalazi u centru Prištine, trg “Zahir Pajaziti”. Ova jedinica ne poseduje dokumente o vlasništvu; ipak, do danas, nije bilo žalbi u vezi vlasništva pri Sudu ili KAP-u. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica br. 05: Grmija   Prodavnica br. 122 u Dardaniji Priština – uključuje poslovni prostor površine od oko 38.44 m² koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade SU-1/5 L-1, prostor br.3, u Dardaniji in Priština. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica br. 06: - Grmija   prodavnica br. 124 iu Dardaniji Priština – uključuje poslovni proStor površine od oko 66.96 m² koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade SU-1/5 L-4, proctor br. 8 u Dardaniji u Priština. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NSH Gërmia (PRN 093); Fi -676/89: DTP Grmija, Pristina; Fi-417/93:D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Businness Registration No. 80033214; NT Germia, Prishtinë; Fi -676/89

Jedinica 08: DP  “Mulliri”  Prodavnica br.2 Pejë/Peć - Ova ponuda se uvrstuje kao dobra mogucnost za kupovinu DP “Mulliri“ Prodavnica br.2, sa ukupnom povrsinom od 80m2  koja se nalazi u podzemlju objekta u centru grada Đakovica, prema tome uvrstuje se u dobru mogucnost Komercijalne Investicije. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
“Mulliri” (PEJ001);NSH “Mulliri” Industria e Miellit dhe Bukës, me përgjegjësi të pakufizuar në Gjakovë, Fi.188/90; Holding Korporata “Mulliri” SH.A, Gjakovë SH.A., Fi.3660/91; Sh.A “Mulliri”, Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80192975

Jedinica 09: Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva” Samoposluga br. 36 - Pejë/Peć - Ovaj tender nudi poslovni prostor - lokal, u površini od otprilike 200 m2, parcela br. 1076/0, KZ Peć.  U prošlosti lokal je korišten kao samoposluga raznih roba. Sama lokacija čini lokal veoma pogodnim za razvoj drugih trgovinskih aktivnosti. Lokal je smešten na prizemnom spratu stambene zgrade u samom centru grada Peći, ul.Trg Heroja bb. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 11: - Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva” Diskonti br.4 Pejë/Peć - Ova prodaja nudi poslovni prostor koji se sastoji od prodavnice od oko 100m², ukupno  namazi se u ulici “Hadži Zeka – Kakaric” u Peci. Imovina se nalazi u ulici Hadži Zeka poznata kao naselje-Kakarici u gradu Peći. U gradu koje je veoma naseljeno područje. U prošlosti ovaj lokal je korišćen je kao prodavnica za maloprodaju. Nakon konfikta lokal je dat pod zakup od strane menadžmenta privatnim licima, ali njie obnovljena nakon 2005. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 13: - Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva”, Lokal “Restoran Pivnica” Pejë/Peć - Ova prodaja nudi poslovni prostor sa ukupnom površinom od 462m2. Jedinica je odvojena na dva dela/ulaza. Prvi deo (prizemni sprat) jedinice ima površinu od 225m2. Nakon 1999 ovaj deo je korišćen za bankarske aktivnosti. Drugi deo jedinice je sačinjen od dvo-spratnog poslovnog prostora. Prizemni sprat ima površinu od 81m2, dok prvi sprat ima površinu od 156m2. Prizemni sprat čini hodnik i toaleti, dok je prvi sprat zadnjih godina korišcen kao noćni Klub. U prošlosti lokal je korišćen kao restoran, a u periodu nakon 1999 prostorije su korišćene kao gore opisano. Prvi deo jedinice još uvek je pogodan za razvoj bankarskih aktivnosti, dok ceo poslovni prostor je veoma pogodan za razvoj drugih poslovnih aktivnosti. Lokal je smešten na prizemnom i prvom spratu stambene zgrade u samom centru grada Peći, ul. Trg Heroja bb. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 14: - Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva”, Pejë/Peć - Ovaj tender nudi poslovni prostor – lokal, u površini od otprilike 70 m2 total. Poslovni lokal se nalazi u selu Dubova, na putu ka Mitrovici, pored glavnog puta. U prošlosti lokal je korišten kao prodavnica za prodaju na malo, a pogodan je i za razvoj drugih poslovnih aktivnosti. Prodavnica je jednospratna (prizemna) zgrada. (Depozit Ponude €2.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NP “Fabrika e Birrës”, Pejë (PEJ013); OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92

Jedinica 15 - Zemljoradnićka Zadruga “Istok”,  Poslovna Prostorija br.1 Pejë/Peć - Ova prodaja nudi poslovni prostor sa površinom od oko 65m² u etažu koji se nalaze na prizemlju jedne stambene zgrade koji se pripaja ili granici sa drugim poslovnim prostorom a odvaja ih ulazak/stenice zgrade. Imovina se sastoji se od poslovnog prostora koji se nalaze u jednoj od glavnih delova grada Istoka,  blizu Gimnazije „Haxhi Zeka“ ulica „Rinia“, veoma posećena ulica u gradu i nudi jednu odličnu mogućnost za razvoj delatnosta biznisa. U prošlost lokali su služili kao admnistrativna zgrada, dok u trenutno su zatvorena. (Depozit Ponude €10.000)

Jedinica 16: - Zemljoradnićka Zadruga “Istok”,  Poslovna Prostorija br.2  Pejë/Peć - Ova prodaja nudi poslovni prostor sa površinom od oko 65 m² u etažu koji se nalaze na prizemlju jedne stambene zgrade koji se pripaja ili granici sa drugim poslovnim prostorom a odvaja ih ulazak/stenice zgrade.Imovina se sastoji se od poslovnog prostora koji se nalaze u jednoj od glavnih delova grada Istoka,  blizu Gimnazije „Haxhi Zeka“ ulica „Rinia“, veoma posećena ulica u gradu i nudi jednu odličnu mogućnost za razvoj delatnosta biznisa. U prošlost lokali su služili kao admnistrativna zgrada, dok u trenutno su zatvorena. (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

KB “Istog” (PEJ034) KB “Istog” Fi.644/89; KB “Istog”, regjistrimi i përkohshëm i UNMIK-ut Nr.06-00245

Jedinica 17 - Zemljoradnicka Stanica Gjakovica, Prodavnica u Orahovcu, Pejë/Peć - Ova prodaja nudi prodavnicu sa površinom od oko 32m² u etažu koji se nalaze na prizemlju jedne stambene zgrade u centru grada.Imovina se sastoji se od prodavnice koja se nalazi u jednoj od glavnih delova grada Orahovac,  blizu glavne raskrsnice, naspram glanvog sedista PTK Orahovca. Ovo je najposećenija ulica u gradu i nudi jednu odličnu mogućnost za razvoj delatnosta biznisa. U prošlost lokal je služio kao prodavnica za prodaju na malo. (Depozit Ponude €7.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Stacioni Bujqësor në Gjakovë (PEJ025); NSH Stacioni Bujqësor, Gjakovë Fi.652/89; NSH Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Regjistrimi i vitit 2000 UNMIK 0200463; OP Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Fi. 66/79 Instituti Biotektnik Pejë – OTHPB Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Fi. 296/74

Jedinica 18: - Prodavnica “Kolonial Zahaq” Pejë/Peć - Ova ponuda za prodaju pruža poslovnu prostoriju, prizemnu zgradu koja obuhvata površinu od otprilike 71m2, koja se nalazi u selu Zahać, Opština Peć, Region Peć.Ova prodavnica se nalazi u selu Zahać, 8 km daleko od grada Peći, do glavnog puta Peć-Priština. U prošlosti, ovaj lokal je  korišćen za prodaju na malo. (Depozit Ponude €2.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NTPSH 17 Nëntori Pejë (PEJ139); NTPSH 17 Nëntori, Fi 545/89; Fi. 628/92; Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92.

Jedinica 19: DP “Letnica”, Gnjilane - Ova ponuda pruza priliku za sticanje śivacih mašina za tekstilnu konfekciju. Ova oprema se sastoji od 17 śivacih mašina, 13 stolova za sivace maśine i ostala prateca oprema. (Depozit Ponude €1.500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

GJI083 NSh "LETNICA" VITI; Ndërmarrje për prodhimin e Konfeksionit dhe Këpucëve “LETNICA”; Preduzece za Proizvodnju Konfekcije i Obuče “Letnice” FI 793/89; Organizata Punuese Letnica Fi 372/87; Organizata Punuese Letnica Fi 105/84

Jedinica 20: - “R. Agushi” Poljoprivredno Zemljiste (Lot B), Stari Kacanik - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno zemljište koje se nalazi na povoljnoj lokaciji za razvoj poljoprivrede. Zemljište zahvata oblast od 45.148 m² (04.51.48 ha) koje je locirano u katastarskoj zoni Stari Kačanik u opštini Kačanik. (Depozit Ponude €10.000)

Jedinica 21:- “R. Agushi”  Poljoprivredno Zemljište (Lot C), Stari Kacanik - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno zemljište koje se nalazi na povoljnoj lokaciji za razvoj poljoprivrede. Zemljište zahvata oblast od 16.803 m² (01.68.03 ha) koje je locirano u katastarskoj zoni Stari Kačanik u opštini Kačanik. (Depozit Ponude €15.000)

Jedinica 22: -‘ R. Agushi”  Poljoprivredno Zemljište (Lot D), Stari Kacanik - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno zemljište koje se nalazi na povoljnoj lokaciji za razvoj poljoprivrede. Zemljište zahvata oblast od 12,825 m² (01.28.25 ha) koje je locirano u katastarskoj zoni Stari Kačanik blizu magistrale Pristina - Skopje (Depozit Ponude €5.000)

Jedinica 23: - “R. Agushi” Agro Land (Lot E), Stari Kacanik – O vaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno i sumskoj zemljište. Zemljište zahvata oblast od 14.493 m² (01.44.93 ha). Zemlijste se sastoji od dve parcele koje su livade i pasnjaci u povrsini od 60 are i od trece parcele sa povrsinom pokrijom od drveca od oko 84 are (Depozit Ponude €5.000)

Jedinica 24: - “R. Agushi”  Poljoprivredno Zemljište Nikoc 1 - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno i sumsko zemljište. Zemljište zahvata oblast od 481.793 m² (48.17.93 ha). Zemlijšte se sastoji od parcela: 25; 26; 27; 28 i 29 koje su planine, poljoprivredni pašnjaci i  livade. (Depozit Ponude €10.000)

Jedinica 25: - “R. Agushi” Poljoprivredno Zemljiste Nikoc 2 - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno i sumsko zemljište. Zemljište zahvata oblast od 242.490 m² (24.24.90 ha). Zemlijšte se sastoji od parcela: 1; 2; 48; 49; 57; 97; 98; 104; 105; 106; 107; 138; 139 i 140 koje su planine, poljoprivredni pašnjaci i livade. (Depozit Ponude €10.000)

Jedinica 26: - R. Agushi” Poljoprivredno Zemljiste Nikoc 3 - Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu poljoprivredno i sumsko zemljište. Zemljište zahvata oblast od 197.908 m²(19.79.08 ha). Zemlijste se sastoji od parcela: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 187 i 188 koje su planine, poljoprivredni pašnjaci i livade. (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

GJI026 NSh "Ramadan Agushi" Kaçanik (Fi 1386/90) Opšta ZZZ “Ramadan Aguši”, D.P ZZ “Ramadan Aguši” Fi 1386/90

Jedinica 27: - Drita prodavnica u Stimlje – Ovaj tender pruža potencijalnim investitorima odličnu priliku da steknu parcelu 1666/4 sa povšinon od 225 m² katastraska zona Stimlje. U sklopu parcele postoji jednospratni objekat sa pribliznom površinom od oko 120 m². NAPOMENA: Privremena konstrukcija nije deo ovog tendera. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

GJI089 NSh "Drita" Ferizaj (1993-1999) Sh.A. “Urošev-Grad” (Fi-8120/93); (1992-1993) Sh.A. “Sutjeska” (Fi-7271/92); (1989-1992) N.H. “Sutjeska” (Fi - N/A)

Jedinica 28: - IMB Zemljište Mitrovica - Zemljište od oko 1,125 m2 (11 ari, 25 m2) u Katastarskoj Zoni Mitrovica, certifikat br. UL-71208072-03329, parcele br. 1924-3;1924-4 i1924- 5. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 29: -  DP Kosovasirovina Administrativna Zgrada i Skladiste Zemljiste – 7,196 m² (Certifikat o pravima na nepokretnu imovinu UL br. 71208072-06845, parcela br. 2681/6) Objekti – Administrativna Zgrada u povrsini od oko 296 m2 i tri posebna skladista u povrsini od oko 1,211 m2. Imovina se nalazi u Mitrovici, u veoma povoljnoj lokaciji za komercijalne aktivnosti. (Depozit Ponude €50.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH IMB Mitrovicë (MIT001); NSH IMB, Mitrovicë (“Ndërmarrja”) IMB UNMIK RPSA 80106483 Zitopromet Fi-709/89, JSC Mlinpek Fi1045/94 JSC Mlinpek Fi 1530/94                             

Jedinica 30: - Prodavnica br 4– 32m² - Prodavnica je podobna za razlicite komercialne i prodajne delatnostih (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 31: - Prodavnica br 5– 34 m² - Prodavnica je podobna za razlicite komercialne i prodajne delatnostih.(Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
NSH VUSHTEX, Vushtrri (MIT035) NSH  Vushtex, Vushtrri (“Ndërmarrja”) SOE Vushtex UNMIK Provisional NRB 80075952; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-656/91DD u mesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96

Jedinica 32: - Zemljiste i Skladiste u Djakovici Zemljiste – 3,005 m² (Certifikat o pravima na nepokretnu imovinu UL br. 70705085-00008-3).Objekti – Skladiste u povrsini od oko 230 m2. Imovina se nalazi u povoljnu lokaciju (Zid Sadik Age II) za komercijalne aktivnosti. (Depozit Ponude €50.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH Derma Commerce, Mitrovicë (MIT038) NSH Derma Commerce Mitrovicë; (“Ndërmarrja”) NSH / DP Kozar (Fi 608/89);

Jedinica 33: - Prodavnice DP Drenica u naselju Fidanišhte - Ova prodaja nudi priliku potencijalnom kupcu kupovinu komercijalnog prostora  ukupne povrsine  od približno 1000 m² koji obuhvata dve prodavnice  2 magacina (svaka prodavnica/magacin je povrsine od približno 250 m²). Lokali su smešteni na prizemlju stambene zgrade u naselju zvanom Fidanište,u  neposrednoj blizini centra grada Srbice  pružaju dobru mogućnost za ulaganja i poslovne poduhvate.U Proslosti DP Drenica je koristila ove prodavnice/magacine kao Samoposlugu,Salon Namestaja , Magacinm Prehrambenih Proizvoda I Magacin Tekstila.Trenutno ovi lokali su u koriscenju od strane ilegalnih korisnika koji su I modifikovali poslovne prostorije i prilagodili svojim potrebama. (Depozit Ponude €50.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH Drenica Skenderaj/Srbica (MIT041) Fi.-384/89: Ndërmarrja  Shoqërore Tregtare Drenica – Skenderaj Drustveno Trgovinsko Preduzece Drenica – Srbica Fi-8163/92: Ndërmarrja Aksionare ne pronesi te perzier  Produkt – Skenderaj; DD u mesovitoj svojini Produkt-Srbica Fi-2694/94: Ndërmarrja Aksionare ne pronesi te perzier  Produkt –Dijamant – Skenderaj; Regjistrimi në UNMIK -80098162

Jedinica 34: - NBI Rahoveci – Imovina (parcela 253 & 254) u Orahovcu - nudi za prodaju Imovina je registrovana u Certifikat o pravima na nepokretnu imovinu koja se nalazi 20,5 km  na purt Orahovec Suvareka u  katastarskoj zoni Velika Hoqa-Orahovac, katastarska parcel P-71510008-00253-0 sa ukupnom površinom od oko 15,781m² i parcel P-71510008-00254-0 sa ukupnom površinom od oko 3,152 m², (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH NBI Rahoveci (PRZ011); (NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Jedinica 35: - NBI Rahoveci – Imovina (parcela 91 & 93) u Orahovcu - nudi za prodaju  Imovina je registrovana u Certifikat o pravima na nepokretnu imovinu koja se nalazi 20,5km  na purt Orahovec Suvareka u  katastarskoj zoni Velika Hoqa-Orahovac, katastarska parcel P-71510008-00091-0 sa ukupnom površinom od oko 9,880m² i parcel P-71510008-00093-0 sa ukupnom površinom od oko 960m². (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH NBI Rahoveci (PRZ011); (NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Jedinica 36: - DP NIN “Ramiz Sadiku” Poslovni Kompleks - Ortakoll nudi za prodaju imovinu koja obuhvata komercijalni kompleks koji sadrži šest (6) kancelarija, hodnika i stepenice s ukupnom površinom od 358,96 m².Koja se nalazim u Ortakoll, Prizren (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH NIN Ramiz Sadiku  (PRZ017) (i) NIN Ramiz Sadiku- Prizren  Fi 2412/93 - Shoqëria akcionare ndërmarrja industriale ndërtimore (SH.A NIN) "Prizren" me përgjegjësi të pakufizuar, (Gjykata Ekonomike Prishtinë) /Deonicarsko drustvo gradjevinsko industrijsko produzeće (D.D GIP) “Prizren” sa potpunom odgovornoscu, (Privredni Sud Pristina); (ii) Fi 630/89 - Ndërmarrja industriale ndërtimore me pëgjegjësi të pakufizuar (NIN) "Prizren"/Gradjevinsko industrijsko preduzeće (GIP) "Prizren" sa potpunom odgovornoscu

Jedinica 37: - DP “1Maji” –  obuhvata zemljište registrovanuna Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu P-71510057-01224-0, koja se nalazi na katastarskoj zoni Orahovac, katastarske parcele 1224-0 sa ukupnom površinom od oko 328 m², koja se nalazi  ul. Djelal Hajda-Toni b.b. , Orahovac. (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH 1Maji Rahovec  (PRZ020) (i) Fi.415/89 (30/12/1989)DP “1Maj” Orahovac - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë(ii) Fi.7650/92 (28/12/1992) DD “1Maj” Orahovac -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Jedinica 38: - DP IT/ TI “Printeks ”– Prodavnica u Lakurič,  u Prizrenu - nudi za prodaju prodavnicu od otprilike sa ukupnom površinom od 33 m² i 26.24 m²,   zgrada br. 59, prizemlje stambene zgrade koja se nalazi u katastarskoj parceli br. 1070/1 u ul. “Zahir Pajaziti” (ranije zvani ul. “Mateja Gubca”) u takozvanom predelu “Lakurič” u Prizrenu. Roba koja se nalazi unutar prodavnice  također, biće prodata zajedno sa radnjom. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH IT/ TI “Printeks” Prizren (PRZ036) (i) Fi 620/89 (30/12/89) Preduzece Tekstilna Industrija “Printeks”  - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë, (ii) Fi 6250/92 (31/10/92) DD Tekstilna Industrija “Printeks” p.o. - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë

Jedinica 39: - DP TP “Zhupa”-Receane– Magacin br. 1 u Recane - nudi za prodaju magacin i zemljiste ukupnom površinom od 369m², od kojih 160m² sa kulturom kuca i 209m² sa kulturom pasnjak, koja se nalazi na katastarskoj zoni Recane-Grobishta, prema posedovnoj listi br.317 i kopije plana. Imovina koja je predmet ovog tendera nalazi se u selo Recane, Prizrenski Region. Aktualno postoje dva ugovora o zakupu. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 40:- DP TP “Zhupa”- Receane – Prodavnica br. 2 u Drajcici - nudi za prodaju poslovni objekat/prodavnicu sa ukupnom površinom od 199m², od kojih 92m² sa kulturom kuca i 107m²  sa kulturom dvoriste, koja se nalazi na katastarskoj zoni Drajcici, prema Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu P-71813022-00985-0 (P.L br.347) i Kopije Plana. Imovina koja je predmet ovog tendera nalazi se u selo Drajcici, Prizrenski Region.Aktualno postoji jedan ugovor o zakupu. (Depozit Ponude €5.000)

Jedinica 41: - DP TP “Zhupa”-Receane– Prodavnica br. 7 u Lokvici - nudi za prodaju prodavnicu sa ukupnom površinom od 104m² sa kulturom zgrada, koja se nalazi na katastarskoj zoni Lokvica, prema Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu P-71813045-01643-2 (P.L.br.364) i Kopije Plana. movina koja je predmet ovog tendera nalazi se u selo Lokvica, Prizrenski Region.Aktualno ne postoje ugovori o zakupu niti je imovina nelegalno zauzeta. (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH TP “Zhupa”-Recane  (PRZ043); (i)  Trgovinsko Preduzeće za promet robe na veliko i  malo “Sredačka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi.384/89);  (ii) Deonicarsko Drustvo “Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi.2096/95)

Jedinica 42: - DP “Aromatik” - Jedinica u Zerze - obuhvata zemljište registrovanuna Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu koja se nalazi na katastarskoj zoni Zerze, katastarske parcele 505/1 sa ukupnom površinom od oko 1,272m², koja se nalazi u selu Zerze SO Orahovac (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NSH Aromatik Prizren  (PRZ049) (i) Fi.504/90 (22/05/1990); DP “Aromatik” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë; (ii) Fi.6636/92 (20/11/1992); DD “Aromatik” Prizren -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Jedinica 43: - DP “Banesa” – 17 lokala u poslovno-stambenom centru “Qylhan”, u Prizrenu -  obuhvata sedamnaest (17) lokala sa ukupnom površinom od približno 401.60 m2, koji se nalaze u  poslovno-stambenom centru “Qylhan”, Ul. Edit Durham” - Prizren. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 44: - DP “Banesa” – poslovni prostor br. 1  u poslovno-stambenom centru “Qylhan”, u Prizrenu -  obuhvata poslovni prostor sa ukupnom površinom od približno 298 m2,  koji se nalazi u  lameli 1  poslovno-stambenog centra “Qylhan”, Ul. Edit Durham” - Prizren. (Depozit Ponude €20.000)

Jedinica 45: DP “Banesa” – poslovni prostor br. 2 u poslovno-stambenom centru “Qylhan”, u Prizrenu - obuhvata poslovni prostor sa ukupnom površinom od približno 120 m2, koji se nalazi u lameli 1 poslovnostambenog centra “Qylhan”, Ul. Edit Durham” - Prizren. (Depozit ponude 20.000€)

Jedinica 46: - DP “Banesa”- tri prodavnice u Stanbenom Poslovnom Centaru “Culjan” Prizren - uključuje tri (3) prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 63.06 m2 i podrume sa površinom od oko 28.44m2, koji se nalaze u Stanbenom Poslovnom Centaru “Culjan” u ul. “Edit Durham”Prizren - u Prizren. (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:


NSH Banesa Prizren  (PRZ055) (i) Fi.1933/91 (21/08/1991)  N.I.SH.Q “Banesa” / P.I.U.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë (ii) Fi.21/90 (23/01/1990)N.B “Banesa” / S.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë

Da bi dobili dodatne informacije,potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA: Odeljenje za Privatizaciju

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

KAP ne garantuje tacnost i kompletnost informacija datih gore/u tekstu i nece prihvatiti nikakvu obavezu za bilo koje greške ili propuste.