Prodaja kroz Likvidacije - 4

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatakda privatizuje drustvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacile. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

 KOSOVKSA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU SLEDECE IMOVINE POD BROJEM 4 PUTEM LIKVIDACIJE.

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano clanom 5 Zakona br. 03/L-067 Kosovske Agencije za privatizaciju.

 

Jedinica 1: Prodavnica A “28 Novembar”naselje Kamnik, Gnilane - Ova ponuda je izvanredna prilika za kupovinu jednog  lokala DTP “28 Nëntori“ Gnjilane koja se nalazi na prizemlju jedne visespratne zgrade u naselju Kamnik  sa pribliznom povrsinom od 190 m². (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

GJI098 DTP "28 NĖNTORI GNJILANE
DD SHA "16 Nentori"  Fi-847/89  Fi 6607/92,
NSH "16 Nentori" (16 Novembar)
"28 NĖNTORI" posle 1999
                                 
Jedinica 2: Prodavnica B “28 Novembar” naselje Kamnik,  Gnilane - Ova ponuda je izvanredna prilika za kupovinu jednog  lokala DTP“28 Nëntori“ Gnjilane koja se nalazi na prizemlju jedne visespratne zgrade u naselju Kamnik  sa pribliznom povrsinom od  161 m² . (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

GJI098 DTP "28 NĖNTORI GNJILANE
DD SHA "16 Nentori"  Fi-847/89  Fi 6607/92,
NSH "16 Nentori" (16 Novembar)
"28 NĖNTORI" posle 1999
 
Jedinica 3: Vushtex zemljiste -  Imovina se nalazi na centar grada Vucitrna. Zemljište – približno 865 m² (parcela broj 120). (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Vushtex (MIT035)
- Tekstilna industria “Polet”, Vushtrri/Vucitrn, Fi-832/89;
- DP Tekstilna Industrija  “Polet” Vushtrri/Vucitrn, Fi-656/91;
- D.D. u mesovitoj svojini, Tekstilna industria “Polet”, Vushtrri/Vucitrn, Fi-2830/93;
- D.D. Tekstilna industria “Polet” Vushtrri/Vucitrn, Fi-569/96
- Textile industry “VUSHTEX” (UNMIK reg. no. 80075952);
 
Jedinica 4: Derma Commerce Prodavnica Privremene Izgradnje - Ova prodaja pruza mogucnost za potencijalnog kupca prodavnicu privremene izgradnje, povrsine oko 25m² koja se nalazi u privrednoj okolini grada Theranda/Suva Reka, opstina Theranda/Suva Reka, blizu glavnog puta Theranda/Suva Reka – Prizren. (Depozit Ponude €1.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Derma Commerce Mitrovica (MIT038)
-          DP Kozar Titova Mitrovica (Fi.-608/89)
-          NT Derma Commerce, Broj Privremene UNMIK Registracije 80020635
 
Jedinica 5: Malo Skladište I (u neposrednoj blizini  Suda za Prekršaje)- Skladište se nalazi u centru grada Peći  u najposećenoj ulici 129 / 2 "(bivsa-Vllaznim Baškimi") poznata kao Uska Carsija. Skladište, jednospratna  zgrada od  cigle i betona i nalazi se u neposrednoj blizini  Suda za Prekršaje sa ukupnom površinom od oko 17.5m ².
Ovaj magacin je izgrađen posle konflikta 1999. (Depozit Ponude €2.500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Trgovinsko Preduzeće   “17Novembar” za prodaju na malo i veliko
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 545/89
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 628/92
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Deoničarsko Društvo sa mešovitim kapitalom
 
Jedinica 6: Prodavnica “ Mini Robna kuća”- Prodavnica se nalazi u centru grada  Peći, ulica Trg Heroja blizu takozvane Pivnica. Prodavnica takođe poznata i kao Mini Robna kuća, nalazi se na prizemlje stambene zgrade sa ukupnom površinom od oko 188 m ².(Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Trgovinsko Preduzeće   “17Novembar” za prodaju na malo i veliko
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 545/89
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 628/92
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Deoničarsko Društvo sa mešovitim kapitalom
 
Jedinica 7: Skladište II ( nalazi se iza prodavnice Hekurishtja ) - Skladište se nalazi u centru grada Peći  u najposećenoj ulici 129 / 2 "(bivsa-Vllaznim Baškimi") poznata kao Uska Carsija. Skladište, je jednospratna zgrada od cigle i betona i nalazi se iza prodavnice Hekurishtja i ima ukupnu površinu od oko 36m ². Ovaj magacin je izgrađena posle konflikta 1999. (Depozit Ponude €2.500)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Trgovinsko Preduzeće   “17Novembar” za prodaju na malo i veliko
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 545/89
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 628/92
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Deoničarsko Društvo sa mešovitim kapitalom
 
Jedinica 8: Poljoprivredno Zemljište u Vitomirici I - Ova ponuda pruza dobru mogucnost za kupovinu  poljoprivrednog   zemljišta sa površinom od oko 01.95.60 ha koja se  nalazi u parceli br. 1371/2, posedovni list br. 359, KZ Vitomirica, Opština Peč. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva” Peć
OOUR Industrija Piva, Slada I Bezalkoholnih Pića/ Fi.247/88
Preduzece Pećka Pivara/ Fi. 521/89
PKB Pećka Pivara DOO / Fi.5477/92
R.O. Fabrika Piva/ UNMIK Reg. 80115571
 
Jedinica 9: Poljoprivredno Zemljište u Vitomirici II -Ova ponuda pruza dobru mogucnost za kupovinu  poljoprivrednog   zemljišta sa površinom od oko 05.06.13 ha.koja se  nalazi u parceli br. 1372 i 2318, posedovni list br. 398, KZ Vitomirica, blizu sela Nabrdjane, Opština Peč. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Trgovinsko Preduzeće   “17Novembar” za prodaju na malo i veliko
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 545/89
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 628/92
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Deoničarsko Društvo sa mešovitim
 
Jedinica 10: Fabrika Stočne Hrane- Zemljište u Ugljare - pruža mogućnost investitoru za sticanje zemljoradničke zemlje približne površine od 1 ha u  Kadastralnoj Zoni Ugljare, Opština Kosovo Polje. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Fabrika Stočne Hrane“ (PRN 010)
Fi -767/89 : -Složeno Preduzeče PIK“Kosovo-Export“,
Kosovo Polje Društveno preduzeće Fabrika Stočne Hrane, Kosovo Polje Leninjova b.b
Fi-7936/92: Fabrika Stočne Hrane, deoničko društvo u mešovitoj svojini, sa potpunom odgovornošću Kosovo Polje Leninjova b.b
-D.P. FSH, Kosovo Polje
 
Jedinica 11: Magjistrala Carnoljevo - pruza mogucnost investitora za sticanje zemljiste i majdan kamenolon sa totalnom povrsinom od priblizno 16.716 m² u selo  Crnoljevu. Ova jedinica poseduje svu opremu za proizvodnju asfalta. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Magjistrala PRN (032)             
Fi.839/89: -Društveno preduzeće “Magjistrala” 
UNMIK  br. registracija 80014643
-DP “Mgistrala”, Pristina
 
Jedinica 12: Magjistrala Masinerija za preradu asfalta Lipjan - nudi mogucnost investitora da posedjuje sva opremu za proizvodnju asfalta koja se nalazi u Ljiplanu. Magjistrala Lipjan pruza samo pokretne imovine.
-          Masine za preradu asfalta,
-          Pecnice,
-          Silosi za pesak,
-          Sillosi za asfalt, itd.
(Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Magjistrala PRN (032)             
Fi.839/89: -Društveno preduzeće “Magjistrala” 
UNMIK  br. registracija 80014643
-DP “Mgistrala”, Pristina
 
Njësia 14: Urata Prodavnica br. 24 Pristina - nudi mogucnost investitoru za sticanje supermarketa sa zemljistem koji se nalazi u Pristini, u ulici poznatoj pod ranijim nazivom „Dalmatinska ulica“ koji obuhvata ukupnu povrsinu od oko 265 m². (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Urata”  (PRN 103)
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
UNMIK Biznis Registrcija br.   80243146:
 
Jedinica 15: Fabrika Kartona Zemljiste Lipjan - pruza mogucnost investitora za sticanje samo zemljista od priblizno 2410 m² u Katastarskoj Zonu Lipjana. Samo zemljiste je deo ovog tendera. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Paper Factory  (PRN 022)
Fi.805/89: Drustveno Preduzece “Stanoje Aksic
Fi.5628/92: D.D. “Stanoje Aksic”
 
Jedinica 16: “Banesa” Prodavnica i podrum u naselju Ortakol IV, L/2C, Prizren -  koji obuhvata jednu (1) prodavnicu sa površinom od 34.05 m²  i jedan (1) podrum sa površinom od 68m² koje se nalaze unutar komercijalne/stanbene zgrade, na adresi: ul. “11 mart”, Naselje Ortakol IV, Lam 2C Prizren. (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Banesa” Prizren
SOE Banesa Prizren  (PRZ055)
(i) Fi.1933/91 (21/08/1991)
N.I.SH.Q "Banesa" / P.I.U.P. "Stan" - Regionalni Komercijalni Sud, Đakovica
(ii) Fi.21/90 (23/01/1990)
N.B. "Banesa" / S.P. "Stan" – Regionalni Komercijalni Sud, Đakovica
 
Jedinica 17: “18 Nentori” Jedinica u Velikoj Hoqi - nudi za prodaju imovinu koja obuhvata glavnu zgradu (fabrika) i administrativna zgrada ukupnom povrsinom od oko 1ha 26are 05m² u selo Velika Hoca, Opstina Orahovac. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “18 Nentori” Orahovac  (PRZ012)
Fi.502/89 (30.12.1989) Regionalni Komercijalni Sud, Đakovica DD.”18 Novembar” Orahovac
 
Jedinica 18: “Komuna” Prodavnica br.2 u Prištini - nudi za prodaju prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 190.60 m², koja se nalazi na adresi: “Trg Zahir Pajaziti” (bivši “Trg Republike” br.2 - iza Hotela Grand), Priština. (Depozit Ponude €10.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Komuna” Prizren  (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)
DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okruzni Privredni Sud u Djakovici
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)
DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okružni Privredni Sud u Djakovici
 
Jedinica 19: “Komuna” Prodavnica br. 3 u Prizrenu - nudi za prodaju prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 42, 72 m², koja se nalazi na adresi: ul. “Jeronim De Rada” b.b. (“Zanatski Centar SHTRUMFAT”), Prizren. (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Komuna” Prizren  (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)
DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okruzni Privredni Sud u Djakovici
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)
DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okružni Privredni Sud u Djakovici
 
Jedinica 20: “Komuna” Prodavnica u Kamenici - nudi za prodaju prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 41 m², koja se nalazi na adresi: ul. “Skënderbeu” b.b. (“Zanatski centar/tregu”), Kamenica. (Depozit Ponude €5.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Komuna” Prizren  (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)
DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okruzni Privredni Sud u Djakovici
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)
 
Jedinica 21: “Theranda” Motel Našeci - nudi za prodaju zemlju i zgradu sa ukupnom povrsinom od 27ari i 47 m², koja se nalazi u selo Našec, Prizren. (Depozit Ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP   “Theranda” Prizren (PRZ039)
(i) Fi.354/80 (20/08/1980) Ugostiteljka radna Organizacija “Dusanov Grad” – Poslovna Jedinica Motela “Beli Drim” u Nasecu, Prizren - Okružni Privredni Sud u Djakovici
(ii) Fi.6810/92 (08/12/1992)
DD “Dusanov Grad” p.o. -   Okružni Privredni Sud u Prištini
 
Da bi dobili dodatne informacije,potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA:
Odeljenje za Privatizaciju
Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.
U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.
 
U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

KAP ne garantuje tacnost i kompletnost informacija datih gore/u tekstu i nece prihvatiti nikakvu obavezu za bilo koje greške ili propuste