USPEŠNE PRIČE 

 

 

Ferronikel / Gllogovac
Ferronikeli je najveća privatna investicija u teškoj industriji na Kosovu. Ovo preduzeće ima 900 radnika kao 250 preko raznih ugovarača. Od privatizacije u 2006 godini do sada je investirano oko 100 miliona evra dok se investicije nastavljaju. Novo preduzeće Feronikeli proizvodi oko 6,000 tona rude mesečno i doprinosi 50% ukupnog izvoza na Kosovu. Ruda se izvozi u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Španiji, Indiji, Kini i Koreji. www.cunicoresources.com/b/ferronikeli.php

 


Klokot
Fabrika mineralne vode & CO₂ u Klokotu je uspela da unutar kratkog vremenskog roka bude jedno od najuspešnijih kompanija za proizvodnju i preradu vode na Kosovu. Fabrika je proizvela približno 7000 litara/sat, dok je za jednu godinu ova kompanija uspela da proizvede približno 40 miliona litara vode i tečnog ugljen dioksida u kapacitetu od 900 do 1,000 l/dnevno. Danas ova fabrika ima 100 radnika i istovremeno je uspela da upravlja i poveća investicije na 6 miliona evra. Njeni proizvodi se izvoze u Albaniji, Makedoniji i Švajcarskoj i jedna mala količina u Saudijskoj Arabiji. Njen budući cilj je povećanje game proizvoda sa proizvodnjom staklenih flaša od 250 ml i 750 ml kao i proširenje kapaciteta proizvodnje tečnog CO₂. www.ujekllokoti.com

Vinarija Stone Castle
Vinarija i vinogradi "Stone Castle" u Orahovac je najveća Vinarija na Kosovo i jedna najvećih u regionu. Stone Castle zapošljava 260 redovnih radnika; dok bera grožđa takođa obuhvata ostalog osoblja. Vinarija Stone Castle proizvođava oko 12 miliona litara vina, i veći deo istog izvezuje se na tržišta van Kosova. Nemačka, Engleska, Belgija, Švajcarska, Avstria i druge zemlje Evropskih zemalja su zemlje na kojima Stone Castle je pristuna.

www.stonecastlewine.comHotel Theranda

Pre privatizacije, Hotel Theranda u Prizrenu je bio oštećen i zahtevalo značajne investicije za reaktiviranje. Od privatizacije u 2006 godini je investirano oko 850 hiljada evra za poboljšanje i renoviranje unutrašnjih i spoljnih prostorija ovog hotela gde je aktiviran jedan deo njenih kapaciteta i zapošljeno 18 radnika. Sa okončanjem renovacije u 2012 godini, objekat je renoviran u potpunosti i funksioniše sa uspehom kao jedno od preporučljivih mesta u Prizrenu. www.hoteltheranda.com

 

Trofta
Sa mnogim investicijama posle privatizacije u poboljšanju i kreiranju uslova neophodnih za rad, hotelska kompanija Trofta je uspela da postane jedno od najuspešnijih kompanija na Kosovu. Jedno od uspeha je tehnološki razvoj i povećanje kapaciteta za proizvodnju ribe i njenih proizvoda. Istovremeno, kompanija je uspela i ostaje karakteristična marka za pružanje hotelskih usluga. Kompanija “Trofta” ima 115 stalnih radnika. www.trofta.eu

 

 

M & Silos
M & Silosi je najveći mlin na Kosovu koji ima kapacitet mlevenja od 600 tona dnevno i kapacitet silosa od 58 hiljada tona pšenice. Od 2005 kad je privatizovano, investirano je u poboljšanju tehnologije koje je uticalo na povećanje kapacieteta mlina i istovremeno karakteriše ovu kompaniju kao najjaču proizvodnju kompaniju na Kosovu. www.msillosi.comPećka pivara
Pivara Peć je počelo proizvodnju 1971 godine i do 2006 godine je bilo društvena svojina. Od privatizacije pa do aprila 2010 investirano je 25,5 miliona evra na novim proizvodnim linijama, tehnologji, energetiki, infrastrukturi, marketingu kao i ostalim sektorima.

Pivara Peć je jedno od najvažnijih proizvođača na Kosovu kao i jedno od lidera na domaćem tržištu. Od 2010 godina pivara je proširilo gamu proizvoda i proizvelo prirodnu i mineralnu vodu. Njeni proizvodi se izvoze u Albaniji, Crnoj Gori i Makedoniji. Trenutno ima 200 radnika. www.birrapeja.com

 

 

Motel i Market Nora
Od 1996 godine do privatizacije preduzeće nije funksionisalo i nijedan radnik nije radio. Investicije do danas obuhvataju iznos od 1.1 miliona evra i time transformišu privatizovanu imovinu na moderno hotelsko preduzeće sa kapacitetom od 30 soba. Štaviše, i privatizovanoj imovini izgrađen je novi objekat koji funksioniše kao tržni centar gde trenutno rade 90 radnika. www.gllareva.com

 

 

Mlin Kosovo Polje

Mlin Kosovo Polje je privatizovan u 2007 godini sa cenom od 2,5 miliona evra. Ukupne investicije do sada u ovom preduzeću su 22 miliona evra uglavnom u infrastrukturi i proizvodnji i time povećalo proizvodne kapacitete na 500 tona dnevno sa kontrolisanim kompjuterskim sistemom sa celokupnom automatizacijom. Unutar objekta je osnovana laboratorija opremljena sa najboljem tehnologijom za analiziranje sirovine. Glavni proizvod je prerađena pšenica kao i razni proizvodi žitarice koji se izvoze u zemljama u regionu kao štu su Makedonija, Albanija i jedan deo Crne Gore. www.universalfood.com

 

 

Kosovatex

Posle privatizacije preduzeća u 2006 godini urađene su kapitalne investicije u tehnologiji u iznosu od € 11 miliona i omogućilo ovoj fabrici da postane lider u industriji farmerki na regionu. Moderna mašinerija koja ispunjuje evropske standarde i preko 300 profesionalnih radnika su omogućili da se proizvodi Kosovatexa izvoze na zemljama EU za poznate svetske marke kao što su Pierre Cardin, Cabano, Pioneer, Otto Kern itd. Posle postavljanja četvrte proizvodne linije na početku 2014 godine, kapacitet proizvodnje kompanije je povećan za 450,000-500,000 farmerlo godišnje. www.kosovatex.com

 

 

Nova Fabrika Raduša

Fabrika u Raduši u Istogu je privatizovano u 2010 godini i od jedne nefunksionalne fabrike za preradu drva je postalo fabrika za preradu mleka sa kapacitetom od 36 hiljada litara na sat. Ovi kapaciteti su namenjeni proizvodnji mleka, sokova i ostalih mlečnih proizvoda. Njihovi proizvodi se izvoze u Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Švajcarskoj ali takođe pokrivaju jedan značajan deo domaćeg tržišta. Mlekara se snabdeva svežim mlekom od 160 farmera na 40 mesta za prikupljanje svežeg mleka na Kosovu i samim time doprinosi u korist 2,500 malih farmera.

 

 

Prehrambena industrija “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Osim linije za proizvodnju i preradu voća i povrća unutar kompanije takođe fuksioniše i jedinica mlečnih proizvoda kao i nova linija za proizvodnju higijenskih i sanitarnih proizvoda. Ova kompanija je investirala značajan iznos i trenutno ima 150 stalnih radnika. Osim ispunjenja potreba domaćeg tržišta, kompanija takođe izvozi njene proizvode. www.abiprogres.com

 

 

Prehrambena industrija "AMO" Klina

U trenutku privatizacije imovina je bila nefunksionalni objekat koji je u prošlosti funksionisalo kao fabrika za proizvodnju oružja. Posle investicija od novog vlasnika od 2006 godine ova fabrika je počelo sa proizvodnjom začina i paketovanje raznih semena. Počelo je sa 30 radnika i proizvodnjim mesečnim kapacitetom od 30 tona. Sa vremenom, prehrambena industrija “AMO” je proširilo njenu delatnost sa proizvodnjom ranih rolata, keksa i slatkiša i dostiglo ukupan kapacitet od 55 proizvoda. Trenutno ima 70 radnika sa proizvodnim kapacitetom od 85 tona mesečno. Osim domaćeg tržišta, AMO je prisutno i u regionalnim tržištima kao što su Albanija, Makedonija, Crna Gora i Hrvatska. www.amo-foods.com