Grupa 55

Kosovska Agencija za Privatizaciju vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 55 GRUPI

KAP je, shodno zakona br. 04/L-034 o privatizaciji, zakljucio iz svojih analiza dokumentacije i drugih dokaza u pogledu entiteta/aktiva iznetih ispod da takvi entiteti/aktive padaju pod njenom nadležnošcu


Novo Preduzeće Pogon Bicikala Babuš D.O.O - Glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od pokrivenih površina od oko 1300 m², dok ukupna površina zemljišta u ponudi za prodaju je oko 13705 m². Ova lokacija je povoljna za razvoj razlicitih biznisa. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:
DP “Partizan Babush” (GJI169);  DP “Partizan Babush”; NSh “Partizani Babush”

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Nasalje D.O.O. - Glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi blizu sela Nasalje, oko 16 km od grada Gnjilane. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti na Novo Preduzeće se sastoji od približno 42389 m².  Veći deo zemljišta je korišćeno za gajenje pšenice i kukuruza. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

ZZ Žegra (GJI024);  Zemljoradnićka Zadruga “Žegra”; Kooperativa Bujqësore “Zhegër” (Fi - 670/89)

Novo Preduzeće Magacin Hladnjaća Šilovo D.O.O. - Ova ponuda je izvanredna prilika za kupovinu jednospratnog objekta 4322 m² sa zemljištem 9878 m², što zajedno obuhvata ukupnu približnu površinu od 14200 m². Objekat za hladenje se sastoje od 6 komora u totalu u kapaciteta od 12880 m³. Lokacija se nalazi u selo Šilovo (u blizini grada Gnjilane) koja je povoljna za obavljanje svakog biznisa. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP “Agrokultura” Gjilan (GJI004); KBI “Agrokultura” Gjilan; PIP “Mladost” Gnjilane (Fi - 670/89) 

Novo Preduzeće Admistrativna Zgrada Elan D.O.O - sastoji se od zemljišta sa lokacijom u blizini Albi Centar marketa, prema Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu br. UL-70702016-00560 opština Vučitrn otprilike obuhvata 01 ha 45 ari 76 m² (14576 m²) hektara  zemljišta. Ima dve zgrade/prostorija koje obuhvata oko 463.18 m² koje treba da se prenesu na Novo Preduzeće. Jedan objekat-montaza sa površinu oko 1012 m²  će biti prenete na Novo Preduzeće. (Depozit ponude €100,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

SOE “Elan” Vushtrri/Vućitrn (MIT012); SOE Elan, Fi - 791/89; JSC Ratar Fi - 7899/92

Novo Preduzeće Restoran Ylli D.O.O. - se sastoji od poslovnog prostora površine od oko 242 m² koji se nalazi u centru Mitrovice, registrovanog na Certifikatu za nepokretnu imovinu broj: P-71208072-00548-1 opštine Mitrovica. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

SOE “Trepca Hotels” Mitrovicë/a (MIT037); 
UTP Trepca, Fi - 603/89; NSh/DP “Fenix”, Fi - 604/90; SHA/DD “Fenix”, Fi - 1225/91; NSH/DP “King”, Fi - 1638/96

Novo Preduzeće Jugobanka kancelarija u Prizrenu D.O.O. - Ova prodaja nudi potencijalnom kupcu mogućnost kupovine zemljišta površine od 129 m², deo  zgrade P+1sa bruto površinom od oko 258 m². Prema sluzbenim kadastarskim podacima, ukupna površina ove zgrade je 258 m², dok prema merenje površine na terenu, površina je oko 220m² . Imovina se nalazi u centru Prizrena, u ulici Remzi Ademi 4, br. 46, preko puta “Kamenog Mosta”. Imovina je trenutno izdata pod zakup Banci za Biznis BPB. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Osnovna Banka Jugobanka Mitrovica (MIT101);  Osnovna Banka Jugobanka Kosovska Mitrovica Fi - 49/78;
Jugobanka Mitrovica filijala Jugobanke Beograd Fi - 2/89; Jugobanka Jubbanka DD pod stecajem Mitrovica Fi - 730/91;
Jugobanka Jugbanka DD Mitrovica Fi - 4972/92; Jugobanka Jugbanka AD Mitrovica Fi - 1827/95;

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Mitrovica D.O.O. - u opštini Mitrovica, ukupne površine 1804 m². Na ovoj površini je locirana zgrada površine oko 236 m² koja nije  opisana u katastarskom dokumentima.
Napomena: Potencijalni kupci trebaju znati da zgrade nisu upisane u katastarskim dokumentima. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP  “ZZ Agrokultura - Mitrovicë/Mitrovica Veterinarska Stanica” (MIT002); 
ZZ - 23 Novembar - Mitrovica – Fi - 1604/90; ZZ - 23 Novembar - Mitrovica - Fi - 2100/92
SHA- Rasadnik - Mitrovicë - Fi - 7898/92; UNMIK Broj Poslovne Registracije:  80091117

Novo Preduzeće Jugobanka Glavna Administrativna Zgrada u Mitrovici D.O.O. - Ova prodaja nudi potencijalnom kupcu mogućnost kupovine zemljišta površine od 909 m², a dve zgrade (Glavna Upravna zgrada se sastoji od 6 spratova u ukupne površine od oko 2.364 m² i pomocni objekat približne površine oko 108 m²) nalazi se u centru Mitrovice, u ulici Mbreteresha Teuta, preko puta Procredit Banke i Sportskog centra. Glavna Administrativna zgrada je slobodna a pomoćna zgrada je uzurpirana od strane trećih lica. (Depozit ponude €100,000)

Novo Preduzeće Jugobanka kancelarija Klina D.O.O. - Ova prodaja nudi potencijalnom kupcu mogućnost kupovine kancelariskog prostora približne površine 80.09 m² koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u centru Kline, u ulici “Dëshmorët e Kombit”. Deo prostorije su momentalno date u zakup privatnom kompaniju “Hidromont” a ostali deo prostorije su uzurpirane od strane privatne kompanije “Hidromont”. (Depozit ponude €20.000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

Osnovna Banka Jugobanka Mitrovica (MIT101); Osnovna Banka Jugobanka Kosovska Mitrovica Fi - 49/78;
Jugobanka Mitrovica filijala Jugobanke Beograd Fi - 2/89; Jugobanka Jubbanka DD  pod stecajem Mitrovica Fi - 730/91;
Jugobanka Jugbanka DD Mitrovica Fi - 4972/92; Jugobanka Jugbanka AD Mitrovica Fi - 1827/95;

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Leposavić D.O.O - registrovana je na Posedovnom Listu br: 242, Katastarska Zona Lešak, parcela broj: 3076/0 (zemljište površine 532 m², zgrade površine 176 m²) i Posedovnom Listu Br: 11 Katastarska Zona Soćanica, parcela broj 3187/1 (zemljište površine 762 m², zgrade površine 148 m²). Ukupna površina je 1618 m², (zemljište 1294 m² i zgrade 324 m²). (Depozit ponude €10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi: 

DP Veterinarska Stanica Leposavić (MIT095);
(1) Veterinarska Stanica Leposavić (Fi - 274/77)

Novo Preduzeće Beçuk D.O.O - sastoji se od Zemljišta i od nekoliko sa lokacijom u selo Beçuk, prema Certifikatu o pravima na nepokretnu imovinu br. UL-70702005-00069 opstina Vućitrn otprilike obuhvata 3ha 55 ari 96 m² (35,596m²) hektara zemljišta. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

SOE “Elan” Vushtrri/Vucitrn (MIT012);  SOE Elan, Fi - 791/89; JSC Ratar Fi - 7899/92

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Dush D.O.O. - obuhvata kompleks poljoprivrednog zemljišta u površini od 305 ha, 82 ari i 56 m² (3058256 m²) koja se nalazi u  Katastarsku Zonu Dush/Duš, Opština Klinë/Klina. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIK “Malishgan” (PEJ172); Preduzeće za Poljoprivredne Proizvode Mališgan, Klina Fi - 256/90;
AIC Belgrade Malishgan L.L.C.; OOUR Poljoprivredni Proizvodi Klina; OOUR Poljoprivredna Proizvodnja;

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Jashanica 2 D.O.O. - obuhvata kompleks poljoprivrednog zemljišta u površini od 233 ha 09 ari i 34 (2330934 m²) koja se nalazi u Katastarske Zone Dushi/Dus i Jashanicë/a, Opstina Klinë/a. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIK “Malishgan” (PEJ172); Preduzeće za Poljoprivredne Proizvode Mališgan, Klina Fi - 256/90;
AIC Belgrade Malishgan L.L.C.; OOUR Poljoprivredni Proizvodi Klina; OOUR Poljoprivredna Proizvodnja;

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Binća 2 D.O.O. - obuhvata kompleks poljoprivrednog zemljišta površine od otprilike 239 ha, 17 ari i 95 m² (2391795 m²) koja se  nalazi u Kadastrske Zone Binqë/Binca i Jashanicë/a, Opština Klinë/a. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

PIK “Malishgan” (PEJ172);
Preduzeće za Poljoprivredne Proizvode Mališgan, Klina, Fi - 256/90;
AIC Belgrade Malishgan L.L.C.; OOUR Poljoprivredni Proizvodi Klina; OOUR Poljoprivredna Proizvodnja;

Novo Preduzeće Rilindja Knjižara Djakovica D.O.O. - nudi potencijalnim investitorima mogućnost da dobije poslovni prostor od oko 71 m², koji se nalazi u centru Gjakove sa dobrim potencijalol za poslovne delatnosti. (Depozit ponude €20,000)

Novo Preduzeće Rilindja Knjižara Decane D.O.O. - sacinjava komercialnu prostoriju površine od oko 76 m², koja je bila izmerena od strane Službenika za katastar isperd  KAP-a, koji se nalazi u „Sheshi Mentor Tolaj“ u centru Dećana sa dobrim potencijalom za poslovne delatnosti. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Rilindja Knjižare (PRN100);
DP "Rilindja" –Trgovinsko-Knjižarsko Mreža;
DD "Zavicaj" Trgovinsko-Knjižarsko export-import, Fi - 7470/92;
DP "RILINDJA”  Trgovinsko-Knjižarsko, Export-Import, Fi - 840/90

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Llapashticë e Epërme D.O.O. - ukljucuje površine poljoprivrednog zemljišta od približno 23026 m² (2 ha 30 ari 26 m²) koja se  nalazi na katastarskoj zoni Llapashticë e Epërme Opština Podujevo. Novo Produzeće nalazi se 30 km daleko Prištine, i oko 10 km je daleko od Podujeva. (Depozit ponude €10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP ZZ Përparimi (PRN019); 
Kooperativa Bujqësore "Përparimi" në Podujevë; ZZ "Përparimi" u Podujevo; Agriculture Cooperative "Përparimi" Podujevë.

Novo Preduzeće Rekreaturs D.O.O. - ukljucuje poslovni prostor sa površinom od oko 98 m² koja se nalazi u prizemlje stambene zgrade na ulici Nënë Tereza P+8, blizu zgrada Rektorata u Prištini. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP Rekreaturs (PRN169); NSh REKREATURS; UNMIK Business Registration No. 80587694;
Samoupravna interesna zajednica za odmor i rekreaciju radnika Kosova Fi - 72/79;
Društveno Preduzeće za odmor radnika ugostiteljstvo i turizam Rekreaturs Fi - 1960/92;

Novo Preduzeće Lavërtaria-Blegtoria “Baruthana” D.O.O. - Lokacija/imovina koja će biti preneta Novom Preduzeću obuhvata ukopnu površinu od oko 178667 m² (17.86.67 ha). Imovina nalazi u dve katastarske zone, katastarska zona Prizren i katastarska zona Dušanovo/Arbana. Lokacija “Baruthana” (Farma krava) nalazi se u Prizrenu i aktualno koristi se od strane trećeg lica koji nema validan ugovor o zakupu sa DP-om. (Depozit ponude €50,000)

Novo Preduzeće Lavërtaria-Blegtoria “ Administrata e vjetër”  D.O.O. - Lokacija/ koja ce biti preneta Novom Preduzeću obuhvata poslovnu lokaciju koja se nalazi u okviru poslovno-stambenog kompleksa sa ukupnom površinom od 513.13 m² i obuhvata deo podruma sa ukopnom površinom od 81.36 m², deo prizemlja sa ukopnom površinom 36.39 m², i prvi sprat sa ukopnom površinom od 395.38 m², koja se nalazi na kadastarskoj parceli br.2032-2 u ime PIK “Progres-Export”-Prizren. Poslovna lokacija/stara upravna zgrada nalazi se u ulici „Adem Jashari“ (bivša “Karl Marksa”) br. 14 u centru grada Prizrena, preko puta Hotel „Theranda“ koja se aktualno koristi od strane trećeg lica koji nema validan ugovor o zakupu sa DP-om. (Depozit ponude €20,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

DP DLB ”Lavërtaria-Blegtoria” Prizren (PRZ009);
1) Fi - 698/89 (19.04.1990) "Slozeno Preduzeće za poljuprivrednu proizvodnju, preradu promet i usluga PIK "Progres-Export" sa O.sol.O Prizren Preduzeće za ratarsku -povratarsku proizvodnju "Ratarstvo" sa P.O Dušanovo
2) FI - 7337/92 (18.12.1992) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu "Progres Export- Ratarstvo i Stoćarstvo " za proizvodnju ratarsko stoćarskih proizvoda Dušanovo D.O.O.

Novo Preduzeće “Shitorja”-Vërmicë D.O.O. - Poslovna lokacija/prodavnica da bude prebaćena na Pomoćno Preduzeće prema prema sertifikatu za prava na nepokretnu imovinu  P-71813008-01186-0 (PL br.1) i kopije plana izdato od strane OKK-Prizren obuhvata ukupnu površinu od 100 m² prema klasifikaciji zgrada. Poslovna lokacija/prodavnica nalazi se u selo Vërmicë/Vrbnica, regijon Prizren. Trenutno poslovna lokacija/prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude €10,000)

Novo Preduzeće “Shitorja” - Hoqë e Qytetit D.O.O. - Poslovna lokacija/prodavnica da bude prebaćena na Pomoćno Preduzeće prema sertifikatu za prava na nepokretnu imovinu P-71813081-02372-3 (PL br.406) i kopije plana izdato od strane OKK-Prizren obuhvata ukupnu površinu od 100 m² od kojih 60 m² prema klasifikaciji objekat i 40 m², prema klasifikaciji dvorište. Poslovna lokacija/prodavnica nalazi se u selo Hoqë e Qytetit/Hoca Zagradska, regijon Prizren. Trenutno poslovna lokacija/prodavnica je zatvorena. (Depozit ponude €10,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NTSH”Liria” Prizren (PRZ041); NTSH “Liria” – Prizren
1) FI - 330/89 (10.11.1989) Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Liria”  p.p. Trogvinsko preduzeće na velikoi malo “Liria” p.o.
2) FI - 6963/92 (14.12.1992) Shoqëria Aksionare Ndërmarrja Tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p.;
Deonićko Društvo Trogvinsko Preduzeće za promet robe na veliko malo “Liria” p.o

Novo Preduzeće “Prona në Jeni Mahallë” D.O.O. - Imovina da bude prebaćena na Pomoćno Preduzeće prema posedovnoj listi br. 5310 ukljućuje ukupnu površinu od oko 584 m². Imovina se nalazi u ulici “Rrotullajt”, Jeni Mahalla u glavnoj zoni grada Prizrena. (Depozit ponude €50,000)
Ranjivi nazivi i Fi brojevi:

NTSH”Liria” Prizren (PRZ041); NTSH “Liria” – Prizren
1) FI - 330/89 (10.11.1989) Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Liria”  p.p. Trogvinsko preduzeće na velikoi malo “Liria” p.o.
2) FI - 6963/92 (14.12.1992) Shoqëria Aksionare Ndërmarrja Tregtare për tregti të mallërave me “Liria p.p.
Deonicko Društvo Trogvinsko Preduzeće za promet robe na veliko malo “Liria” p.o


Tacne površine zemljišta za sva Nova Preduzeca možete dobiti u Konacnom Informativnom Memorandumu

KAP ne garantuje tacnost i potpunost informacije koje gore/ovde i nece prihvatiti nikakvu obavezu za bilo koju gresku ili propust.