MISEVINI NE FAQEN E AGJENCISE KOSOVARE TE PRIVATIZIMIT

Zëvendës Kryesuesi i Bordit të AKP-së Bajram Zejnullahu, së bashku me Zëvendës Drejtoreshën Menaxhuese për Shitje Valbona Dibra...

Zëvendës Kryesuesi i Bordit të AKP-së Bajram Zejnullahu, së bashku me Zëvendës Drejtoreshën Menaxhuese për Shitje Valbona Dibra...

PRIVATIZIMI

Objektivë kryesore e AKP-së është të privatizoj NSH-të. Agjencia ka në plan që të kryej me sukses procesin e privatizimit përmes spin-off-it ose likuidimit vullnetar.

LIKUIDIMI

Likuidimi Vullnetar mundëson një dalje të shpejtë nga tregu për atondërmarrje që në mënyrë të qartë nuk kanë perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat ...

ASETET

Parashtrimi i Kërkesave në Proces të Likuidimit dhe Kualifikueshmëria e punëtorëve për të drejtën në 20%.perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat ...

BANESAT

Parashtrimi i Kërkesave në Proces të Likuidimit dhe Kualifikueshmëria e punëtorëve për të drejtën në 20%.perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat ...

TREPCA

Parashtrimi i Kërkesave në Proces të Likuidimit dhe Kualifikueshmëria e punëtorëve për të drejtën në 20%.perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat ...

PUNETORET

Parashtrimi i Kërkesave në Proces të Likuidimit dhe Kualifikueshmëria e punëtorëve për të drejtën në 20%.perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat ...

Lajmet

Zëvendës Kryesuesi i Bordit të AKP-së Bajram Zejnullahu, së bashku me Zëvendës Drejtoreshën Menaxhuese për Shitje Valbona Dibra dhe Zëvendës Drejtorin Menaxhues për Likuidim Avni Jashari, kanë pritur në takim Shefin e Misionit për Kosovë të Fondit Monetar Ndërkombëtarë Jacques Miniane dhe ekipin e tij.

Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petrit Ibraj, Drejtor i Departamentit të Koordinimit Rajonal dhe Lindita Zuka-Recica, Zyrtare Ekzekutive për Koordinim Rajonal u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Pyjore të Kosovës z. Ahmet Zejnullahu.

Kryesuesi i Bordit të AKP-së Petrit Gashi si dhe Drejtori Menaxhues i AKP-së Ekrem Hajdari janë pritur nga përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit në Washington

Kryesuesi i Bordit të AKP-së Petrit Gashi së bashku me Drejtorin Menaxhues Ekrem Hajdari me ftesë të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare të Diasporës, përmes Odës Ekonomike Amerikane, kanë marrë pjesë në Forumin Ekonomik Mbarëkombëtarë të Diasporës Shqiptare

Miresevini ne AKP

Agjencia Kosovare e Privatizimit themelohet si një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës ligjit Nr. 05-/L-080 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-034 i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin Nr. 04/L-115 për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.

  • Privatizim
  • Likuidim
  • Shitja e aseteve
  • Shitja e pronave

Te Fundit

Storie te Sukseshme