STORIE TË SUKSESHME 

 

Ferronikeli / Gllogoc – Video e realizuar në vitin 2010
Ferronikeli është investimi më i madh privat në industrinë e rëndë në Kosovë. Kjo ndërmarrje punëson 900 punëtorë, si dhe mbi 250 përmes kontraktorëve të ndryshëm. Që nga privatizimi në vitin 2006 deri më tani janë investuar rreth 100 milion euro dhe investimet vazhdojnë. Ndërmarrja e Re Ferronikeli, prodhon mbi 6,000 ton xehe në muaj dhe kontribuon me mbi 50% të eksportit të gjithëmbarshëm të Kosovës. Xehet eksportohen në mbarë botën: Itali, Gjermani, Belgjikë, Spanjë, Indi, Kinë dhe Kore. www.cunicoresources.com/b/ferronikeli.php


Kllokot – Video e realizuar në vitin 2010
Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot  ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit mineral në Kosovë. Fabrika prodhon përafërsisht 7,000 litra/orë, derisa për një vit kjo kompani ka arritur të prodhoj përafërsisht 40 milion litra ujë dhe dioksid karboni të lëngshëm, në kapacitet prej 900 deri 1,000 l/ditë. Kjo fabrikë sot ka rreth 100 punëtorë ndërsa ka arritur të menaxhoj dhe të rrisë investimet në 6 milion euro. Produktet e saj eksportohen në Shqipëri, Maqedoni dhe Zvicër, ndërsa në sasi më të vogël edhe në Arabinë Saudite. Si synim në të ardhmen ka rritjen e gamës së produkteve me prodhimin e shisheve të qelqit në paketime 250ml dhe 750ml si dhe zgjerimin e kapacitetit të prodhimit të CO₂ të lëngshëm. www.ujekllokoti.com

 


Vreshtaria Stone Castle – Video e realizuar në vitin 2010
Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon. Stone Castle ka të punësuar rreth 260 punëtorë të rregullt ndërsa gjatë periudhës së vjeljes së rrushit angazhon edhe punëtorë të tjerë. Veraria Stone Castle prodhon rreth 12 milion litra verë, dhe pjesën me të madhe të saj e eksporton jashtë vendit. Gjermania Anglia, Austria, Belgjika, Zvicra dhe vende të tjera Evropiane janë vendet ku Stone Castle është prezente.

www.stonecastlewine.comHotel Theranda – Video e realizuar në vitin 2010
Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim. Që nga privatizimi në vitin 2006 janë investuar rreth 850 mijë euro në përmirësimin dhe renovimin e hapësirave të brendshme dhe të jashtme të këtij hoteli, me çka është funksionalizuar vetëm një pjesë e kapaciteteve të saja ndërsa janë punësuar 18 punëtorë. Me përfundimin e rinovimeve në vitin 2012 objekti u rinovua tërësisht dhe operon me sukses si njëra nga pikat e referimit të qytetit të Prizrenit. www.hoteltheranda.comTrofta – Video e realizuar në vitin 2010
Me investimet e shumta që u bënë pas privatizimit në përmirësimin dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për punë, kompania hoteliere Trofta ka arritur që të bëhet një ndër kompanitë më të suksesshme të Kosovës. Ndër  sukseset e veçuara është zhvillimi teknologjik dhe rritja e kapaciteteve të prodhimit të peshkut dhe produkteve të tij. Njëkohësisht, kompania ka arritur dhe vazhdon të mbetet markë e veçuar në ofrimin e shërbimeve hoteliere. Kompania “Trofta” ka 115 punëtorë të përhershëm. www.trofta.eu

 


M & Silosi – Video e realizuar në vitin 2010
M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me grurë. Që nga viti 2005 kur është privatizuar, investimet që janë bërë  në përmirësimin e teknologjisë kanë ndikuar dukshëm në rritjen e kapaciteteve të reja prodhuese të miellit, duke e  bërë njërën nga kompanitë më të fuqishme prodhuese në Kosovë. www.msillosi.comBirraria e Pejës – Video e realizuar në vitin 2010
Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore. Që nga privatizimi dhe deri në prill 2010 janë investuar 25,5 milion euro në linja të reja prodhuese, teknologji, energjetikë, infrastrukturë, marketing si dhe në sektorë tjerë.

Birraria Peja është një ndër prodhuesit më të rëndësishëm në Kosovë si dhe ndër liderët në tregun vendor. Që nga viti 2010, Birra Peja ka zgjeruar gamën e produkteve duke prodhuar edhe Ujë Natyral dhe të Gazuar. Produktet e saj eksportohen në Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoni. Aktualisht kompania punëson rreth 200 persona. www.birrapeja.comHotel Nora – Video e realizuar në vitin 2010
Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor. Investimet deri më tani kapin shumën përafërsisht 1.1 milion euro  duke e shndërruar  pronën e privatizuar në ndërmarrje moderne hoteliere me kapacitet prej 30 dhomash. Për më shumë, në pronën e privatizuar është ndërtuar edhe objekti i ri i cili operon si qendër tregtare, ku aktualisht janë të angazhuar 90 punëtorë. www.gllareva.com

 

 

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro. Investimet totale deri më tani  në këtë ndërmarrje janë mbi 22 milion euro të investuara kryesisht në infrastrukturë dhe prodhim, duke rritur kapacitetet prodhuese në 500 ton në ditë, me sistem të kontrolluar kompjuterik me automatizim të plotë. Në kuadër të objektit është themeluar laboratori i pajisur me teknologjinë më të fundit për analizimin e lëndëve të para. Produkti kryesor është gruri i përpunuar si dhe një shumëllojshmëri e gjerë e produkteve të drithërave, të cilat eksportohen në shtetet e rajonit siç janë Maqedonia, Shqipëria dhe një pjesë e Malit të Zi. www.universalfood.com

 

 

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet si lider në industrinë e xhinseve në rajon. Makineria moderne që plotëson standardet evropiane dhe mbi 300 punëtorë profesional, ka bërë që produktet e “Kosovatex”-it të eksportohen në vendet e BE për brende të njohura botërore si Pierre Cardin, Cabano, Pioneer, Otto Kern, etj. Pas futjes së linjës së katërt të prodhimit në fillim të vitit 2014, kapaciteti i prodhimit të kompanisë është rritur në 450,000-500,000 palë xhinse në vit. www.kosovatex.com

 

 

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumështit me kapacitet prej 36 mijë litra produkte në orë. Këto kapacitete janë të dedikuara për prodhimin e qumështit, lëngjeve dhe prodhime të tjera të qumështit. Produktet e tyre tashmë eksportohen në Maqedoni, Mal të Zi, Shqipëri dhe Zvicër, por mbulojnë një përqindje goxha të mirë edhe të tregut vendor. Qumështorja furnizohet me qumësht të freskët nga më shumë se 160 fermerë të mëdhenj në mbi 40 pika grumbulluese të qumështit të freskët në mbarë Kosovën, duke përfituar kështu mbi 2,500 fermer të vegjël.

 

 

Industria Ushqimore “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Përveç linjave të prodhimit dhe përpunimit të pemëve dhe perimeve, në kuadër të kompanisë operon edhe njësia e produkteve të qumështit si dhe si linjë e re ka filluar prodhimin e produkteve higjeno-sanitare. Kjo kompani ka bërë investime të konsiderueshme dhe për momentin ka të punësuar mbi 150 punëtorë të përhershëm. Përpos që i plotëson nevojat e tregut vendor, gjithashtu eksporton edhe jashtë vendit produktet e tyre. www.abiprogres.com

 

 

Industria Ushqimore "AMO" Klinë

Në kohën e privatizimit prona ka qenë objekt jofunksional, I cili ne të kaluarën ka operuar si fabrikë për prodhimin e armëve. Pas investimeve të bëra nga pronari I ri që nga viti 2006 kjo fabrikë filloi veprimtarinë me prodhimin e erëzave dhe paketimin e farërave të ndryshme. Fillimisht kishte rreth 30 punëtorë dhe një kapacitet prodhues 30 ton në muaj. Me kohë Industria ushqimore “AMO” zgjeron veprimtarinë e saj me prodhimin e produkteve konditore siç janë rollatat e ndryshme, keksa dhe ëmbëlsira të ndryshme, duke arritur në gamë prej gjithsej 55 produktesh. Aktualisht janë të punësuar rreth 70 punëtorë me një kapacitet prodhimi rreth 85 ton në muaj. Përveç tregut të Kosovës, AMO është prezent edhe në tregjet regjionale si Shqipëri, Maqedoni, Malin e Zi dhe Kroaci. www.amo-foods.com

 

* Të dhënat e storieve të suksesit janë modifikuar nga informatat e marra në vizitat e  ndërmarrjeve - periudha dhjetor 2014